Sad Shayari In Marathi | 199+ बेस्ट सैड शायरी मराठी

Searching for newest Sad Shayari Marathi, then you are at right place. Read this amazing post to get latest status in marathi. Plus, share your emotions by posting it on whatsapp and Facebook. Hope you all love it.

आयुष्यात त्या लोकांची
कधीच वाट पाहू नका
जे तुमच्यापेक्षा दुसऱ्यासोबत
जास्त खुश असतात… ….😔☹️💔☹️😧

Āyuṣyāta tyā lōkān̄cī
kadhīca vāṭa pāhū nakā
jē tumacyāpēkṣā dusaṟyāsōbata
jāsta khuśa asatāta… ….😔☹️💔☹️😧

माझ्या दोन इच्छा
ज्या कधीच पूर्ण होऊ शकत नाहीत
तुला मिळवणं आणि तुला विसरणं ….😔☹️💔☹️😧

Mājhyā dōna icchā
jyā kadhīca pūrṇa hō’ū śakata nāhīta
tulā miḷavaṇaṁ āṇi tulā visaraṇaṁ….😔☹️💔☹️😧

जवळची नाती ही माणसाला,
कधी कधी खूप छळतात,
जितके जास्त जपाल तितके,
आपणाला आणखी दुर लोटतात. ….😔☹️💔☹️😧

Javaḷacī nātī hī māṇasālā,
kadhī kadhī khūpa chaḷatāta,
jitakē jāsta japāla titakē,
āpaṇālā āṇakhī dura lōṭatāta. ….😔☹️💔☹️😧

त्या वेडिला वाटते आहे की
मी तिला विसरलो आहे
पण तिला काय माहीत
वेळ आणि काळ बदलला तरी
प्रेम कधीच विसरता येत नाही ….😔☹️💔☹️😧

Tyā vēḍilā vāṭatē āhē kī
mī tilā visaralō āhē
paṇa tilā kāya māhīta
vēḷa āṇi kāḷa badalalā tarī
prēma kadhīca visaratā yēta nāhī….😔☹️💔☹️😧

माझ fb स्टेटस वाचण्यापेक्षा जर
तू माझ मन वाचल असतस ना
तर त्यामधे तुला तुझच नाव दिसले असते. ….😔☹️💔☹️😧

Mājha fb sṭēṭasa vācaṇyāpēkṣā jara
tū mājha mana vācala asatasa nā
tara tyāmadhē tulā tujhaca nāva disalē asatē. ….😔☹️💔☹️😧

कसं असतं ना हे प्रेम
मी तिच्यासाठी रात्रभर रडतो आहे
आणि ती तिकडे दुसऱ्याला खुश ठेवण्यात
Bussy आहे ….😔☹️💔☹️😧

Kasaṁ asataṁ nā hē prēma
mī ticyāsāṭhī rātrabhara raḍatō āhē
āṇi tī tikaḍē dusaṟyālā khuśa ṭhēvaṇyāta
Bussy āhē….😔☹️💔☹️😧

ती म्हणाली वेडा आहेस तू
मी म्हणालो हो आहे मी वेडा
आणि तो सुद्धा कायम तुझ्याच साठी ….😔☹️💔☹️😧

Tī mhaṇālī vēḍā āhēsa tū
mī mhaṇālō hō āhē mī vēḍā
āṇi tō sud’dhā kāyama tujhyāca sāṭhī….😔☹️💔☹️😧

तुझ्यावर मनापासुन खरं प्रेम केलं
म्हणुन तुला विसरता नाही येत….
तुझ्यासोबत जर Time Pass केला असता ना
तर तुला कधीच विसरून गेलो असतो
अगदी तुझ्या सारखाच. ….😔☹️💔☹️😧

Tujhyāvara manāpāsuna kharaṁ prēma kēlaṁ
mhaṇuna tulā visaratā nāhī yēta….
Tujhyāsōbata jara Time Pass kēlā asatā nā
tara tulā kadhīca visarūna gēlō asatō
agadī tujhyā sārakhāca. ….😔☹️💔☹️😧

जेव्हा काही खास लोक
आपल्याला दुर्लक्षित करत असतील,
तेव्हा समजून जा की,
त्यांच्या सगळ्या गरजा पूर्ण झाल्या आहेत. ….😔☹️💔☹️😧

Jēvhā kāhī khāsa lōka
āpalyālā durlakṣita karata asatīla,
tēvhā samajūna jā kī,
tyān̄cyā sagaḷyā garajā pūrṇa jhālyā āhēta. ….😔☹️💔☹️😧

बोलायला गेलं तर
सगळे आपलेच असतात
पण तो गैरसमज असतो कारण
आपल्याशिवाय आपलं कोणीच नसत ….😔☹️💔☹️😧

Bōlāyalā gēlaṁ tara
sagaḷē āpalēca asatāta
paṇa tō gairasamaja asatō kāraṇa
āpalyāśivāya āpalaṁ kōṇīca nasata….😔☹️💔☹️😧

लोकं मला विचारता
तु हल्ली रात्रभर Online असतोस
तू झोपतोस की नाही
मी त्यांना हसून उत्तर देतो
ज्यांची स्वप्न तुटतात ना
त्यांना झोप कुठे येते… ….😔☹️💔☹️😧

Lōkaṁ malā vicāratā
tu hallī rātrabhara Online asatōsa
tū jhōpatōsa kī nāhī
mī tyānnā hasūna uttara dētō
jyān̄cī svapna tuṭatāta nā
tyānnā jhōpa kuṭhē yētē… ….😔☹️💔☹️😧

तेव्हा तर माझ्या काळजाचं पाणी पाणी झाल
जेव्हा ती मला बोलली की
मी तुझाकडुन प्रेम शिकले
दुसर्या कोणावर करण्यासाठी ….😔☹️💔☹️😧

Tēvhā tara mājhyā kāḷajācaṁ pāṇī pāṇī jhāla
jēvhā tī malā bōlalī kī
mī tujhākaḍuna prēma śikalē
dusaryā kōṇāvara karaṇyāsāṭhī….😔☹️💔☹️😧

तेज तुझ्या reply ची मी
तासन तास वाट बघत असते.
याला कि माझं प्रेम म्हणावं कि
माझा मूर्खपणा
तेच आता कळतं नाही मला…… ….😔☹️💔☹️😧

Tēja tujhyā reply cī mī
tāsana tāsa vāṭa baghata asatē.
Yālā ki mājhaṁ prēma mhaṇāvaṁ ki
mājhā mūrkhapaṇā
tēca ātā kaḷataṁ nāhī malā…… ….😔☹️💔☹️😧

आयुष्यात अशी माणसं पण असतात
जी फक्त आपल्यासाठी बनलेली असतात
पण आपली होऊ शकत नाही ….😔☹️💔☹️😧

Āyuṣyāta aśī māṇasaṁ paṇa asatāta
jī phakta āpalyāsāṭhī banalēlī asatāta
paṇa āpalī hō’ū śakata nāhī….😔☹️💔☹️😧

आम्ही दूर नाही केलं कुणाला
आमच्या पासुन पण ज्यांच मन भरलं
ते अनोळखी होत गेलेत ….😔☹️💔☹️😧

Āmhī dūra nāhī kēlaṁ kuṇālā
āmacyā pāsuna paṇa jyān̄ca mana bharalaṁ
tē anōḷakhī hōta gēlēta ….😔☹️💔☹️😧

डोळ्यातून पाणी काढ़न कोणी
आपलं होत नसत
जो खरंच आपल्यावर प्रेम करतात
ते कधीच आपल्याला रडूच देत नाही.. ….😔☹️💔☹️😧

Ḍōḷyātūna pāṇī kāṛhana kōṇī
āpalaṁ hōta nasata
jō kharan̄ca āpalyāvara prēma karatāta
tē kadhīca āpalyālā raḍūca dēta nāhī.. ….😔☹️💔☹️😧

या जगात आपल्याला सगळं
काही मिळेल
पण तीच गोष्ट मिळणार.नाही
जी आपल्याला हवी असते ….😔☹️💔☹️😧

Yā jagāta āpalyālā sagaḷaṁ
kāhī miḷēla
paṇa tīca gōṣṭa miḷaṇāra.Nāhī
jī āpalyālā havī asatē….😔☹️💔☹️😧

कोणाला कितीही आपलंसं
करण्याचा प्रयत्न करा
पण शेवटी ते दाखवूनच देतात
ते परके आहेत ….😔☹️💔☹️😧

Kōṇālā kitīhī āpalansaṁ
karaṇyācā prayatna karā
paṇa śēvaṭī tē dākhavūnaca dētāta
tē parakē āhēta ….😔☹️💔☹️😧

विश्वास हा असा पक्षी आहे
एकदा तो उडाला ना की
परत त्या जागेवट कधीच बसत नाही ….😔☹️💔☹️😧

Viśvāsa hā asā pakṣī āhē
ēkadā tō uḍālā nā kī
parata tyā jāgēvaṭa kadhīca basata nāhī….😔☹️💔☹️😧

हे प्रेमाचे गणितच खुप अवघड असते,
जे सर्वांनाच सोडविता येत नाही,
प्रेम करणारे तर सर्वच असतात
पण शेवट पर्यंत कोणाचे प्रेम टिकत नाही.. ….😔☹️💔☹️😧

Hē prēmācē gaṇitaca khupa avaghaḍa asatē,
jē sarvānnāca sōḍavitā yēta nāhī,
prēma karaṇārē tara sarvaca asatāta
paṇa śēvaṭa paryanta kōṇācē prēma ṭikata nāhī.. ….😔☹️💔☹️😧

narazgi shayari

उजेडात तर सगळेच सोबत येतील
शोध त्यांचा घ्या
जे अंधारात सुद्धा सोबत असतील… ….😔☹️💔☹️😧

Ujēḍāta tara sagaḷēca sōbata yētīla
śōdha tyān̄cā ghyā
jē andhārāta sud’dhā sōbata asatīla… ….😔☹️💔☹️😧

Originally posted 2023-01-24 17:42:05.