400+ बौद्ध मुला मुलींची नावे Buddhist Boy Names In Marathi

बौद्ध मुला मुलींची नावे : सुपरटाडका वर तुमचे आपले आदर आणि स्वागत करत आहे, ज्यांमध्ये तुम्हाला बौद्ध लग्नाच्या मराठी मुलांसाठी उपयुक्त नावे (Buddhist Boy Names In Marathi) शोधायला मदत केली जाते. ह्या संग्रहात तुम्हाला बौद्ध धर्माच्या संप्रदायानुसार नावे आणि त्यांचा अर्थ शोधायला मिळतील. ह्या नावांमध्ये तुम्हाला मराठी भाषेतील नावांचे संग्रह दिले जाईल, त्यांचे अर्थ वाचून तुम्ही तुमच्या लग्नाच्या व्यक्तिमत्वाच्या आणि स्वभावाच्या आदर्शपूर्ण नावे निवडू शकता. सुपरटाडका ही वेबसाइट बौद्ध लग्नाच्या मराठी मुलांसाठी उपयुक्त नावे शोधण्यासाठी एक उत्कृष्ट स्रोत आहे.

Buddhist Boy Names In Marathi

 • Bodhi
 • Ashoka
 • Dharma
 • Siddhartha
 • Surya
 • Arjuna
 • Kalyan
 • Ananda
 • Rahul
 • Karuna
 • Sangha
 • Viriya
 • Metta
 • Dharmendra
 • Kassapa
 • Jivan
 • Amara
 • Aruna
 • Bhikkhu
 • Chandaka
 • Daya
 • Ekendra
 • Farid
 • Gagan
 • Harsha
 • Ishaan
 • Jivin
 • Kavi
 • Lakshan
 • Mudit
 • Nanda
 • Omkar
 • Pema
 • Ravi
 • Samudra
 • Tenzin
 • Ujjwal
 • Vajra
 • Yashodhara
 • Zorba
 • Atulya
 • Bhante
 • Chandra
 • Dhamma
 • Eshan
 • Gautam
 • Harit
 • Indra
 • Jyotir
 • Kirti

बौद्ध मुला मुलींची नावे

 • Lokesha
 • Maitreya
 • Niranjan
 • Ojas
 • Prakash
 • Rishab
 • Samrat
 • Tashi
 • Utkarsh
 • Varun
 • Yogi
 • Zayn
 • Anupam
 • Bhanteji
 • Chetan
 • Dawa
 • Eklavya
 • Gandharva
 • Hriday
 • Ira
 • Jigme
 • Kamal
 • Lekh
 • Manav
 • Nalin
 • Pawan
 • Rajan
 • Sagar
 • Tarun
 • Uday
 • Vimal
 • Yuvan
 • Advait
 • Bhavesh
 • Chokyi
 • Ekanath
 • Gaurav
 • Hemant
 • Ishan
 • Karma
 • Lokesh
 • Manish
 • Nirav
 • Raghav
 • Samir
 • Vikram
 • Yuvraj
 • Aniket
 • Bhupendra
 • Chulalongkorn

Top Baby Buddhist Boy Names

 • Dharmapala
 • Ekachai
 • Ganden
 • Hemanth
 • Indrajit
 • Jampa
 • Kadam
 • Lobsang
 • Manoj
 • Narayan
 • Ogyen
 • Pemba
 • Radheshyam
 • Sangeet
 • Utpal
 • Vijay
 • Yash
 • Anmol
 • Bimal
 • Gyaltsen
 • Hemendra
 • Idris
 • Jamyang
 • Kedar
 • Lalit
 • Manu
 • Natesh
 • Pranav
 • Rajat
 • Sachin
 • Vikas
 • Yeshi
 • Aarav
 • Bhavik
 • Ekansh
 • Bodhik
 • Ashav
 • Dharmil
 • Siddhant
 • Surayen
 • Arthav
 • Kalpat
 • Anshul
 • Rahulin
 • Kavish
 • Samayan
 • Virel
 • Mettav
 • Dharvik
 • Kashin

Unique Marathi Baby Boy Name Buddha

 • Jayden
 • Ayanth
 • Eshir
 • Gavish
 • Harshat
 • Ikshan
 • Jivay
 • Kavyan
 • Lohan
 • Manan
 • Nithil
 • Ojesh
 • Pravin
 • Rithan
 • Sahan
 • Tharun
 • Ushen
 • Vivan
 • Yashok
 • Advay
 • Bhavan
 • Chethan
 • Dawaan
 • Ekash
 • Gandak
 • Hiran
 • Inayat
 • Jethin
 • Kavinth
 • Loman
 • Manik
 • Nikhil
 • Omkan
 • Palash
 • Radin
 • Samirat
 • Tarish
 • Uvan
 • Vayun
 • Yathin
 • Anay
 • Bhavek
 • Dhaivat
 • Eklav
 • Gaurin
 • Iresh
 • Jishnu
 • Keshan
 • Lokit
 • Manush

Baby Boy Names Buddhist Indian

 • Nirvin
 • Oshvin
 • Pavan
 • Rajit
 • Sachet
 • Tanav
 • Uvansh
 • Vayuk
 • Yatharv
 • Ankit
 • Bhaumin
 • Daksh
 • Ekayan
 • Gandhar
 • Hiten
 • Inesh
 • Jiten
 • Keyur
 • Mayukh
 • Neerav
 • Ovish
 • Palvit
 • Rahas
 • Samvit
 • Tanay
 • Udbhav
 • Varunil
 • Yathish
 • Anup
 • Bheem
 • Darsh
 • Eashan
 • Gaurit
 • Hetin
 • Indraneel
 • Jivit
 • Kaashin
 • Lekhak
 • Manvik
 • Nayan
 • Ojasv
 • Panchaj
 • Raneesh
 • Sarth
 • Tansh
 • Upayan
 • Vardhan
 • Yodhin
 • Anvay
 • Bhuvit

Buddhist Boy Names In English

 • Darshan
 • Eshvin
 • Gavesh
 • Himank
 • Indrish
 • Jivanth
 • Kanak
 • Laksh
 • Manzil
 • Nayanth
 • Omi
 • Pankaj
 • Sarvad
 • Tejas
 • Uresh
 • Varchas
 • Yuvak
 • Ashay
 • Bhavuk
 • Divyansh
 • Ekesh
 • Geyan
 • Hiranmay
 • Indrav
 • Jwalin
 • Kanish
 • Lavan
 • Madhav
 • Neev
 • Parth
 • Ravish
 • Shantam
 • Vajram
 • Ashvind
 • Jhinay
 • Dravit
 • Zorak
 • Leshir
 • Xavien
 • Pruvan
 • Nyray
 • Samkal
 • Thalok
 • Yathor
 • Keshay
 • Bhuvik
 • Zayvin
 • Jyotind
 • Ravikar
 • Vakshan

Buddhist Girl Names In Pali

 • Akshey
 • Thryak
 • Xavan
 • Nevik
 • Geshal
 • Faven
 • Arthik
 • Trevin
 • Zavyan
 • Thrinay
 • Dakshin
 • Quvin
 • Neshan
 • Yudhvay
 • Xeshul
 • Yantur
 • Veshak
 • Nishok
 • Jeshin
 • Zarvik
 • Irshul
 • Dravesh
 • Yashal
 • Kavirn
 • Lekshan
 • Osvan
 • Pavanish
 • Xarth
 • Udayin
 • Vashmit
 • Zirak
 • Thrivik
 • Ashmil
 • Xeshit
 • Jayvin
 • Kuvit
 • Nishank
 • Quvil
 • Shantin
 • Yajvin
 • Zeshin
 • Jashul
 • Keshin
 • Vrushal
 • Trevak
 • Uvayan
 • Xantur
 • Warvik
 • Yadhil
 • Kavilan

बुद्धिस्ट बेबी नाम Marathi

 • Lekvin
 • Thravan
 • Nayanish
 • Zorvit
 • Jyeshal
 • Xarthin
 • Yashov
 • Prushit
 • Nevil
 • Keshant
 • Thulok
 • Quesh
 • Yathir
 • Veshal
 • Drakvin
 • Xuthar
 • Irvin
 • Oshik
 • Yeshank
 • Kavik
 • Roshanish
 • Thresh
 • Xavik
 • Vajrin
 • Neshal
 • Thravin
 • Qushit
 • Lekvik
 • Zarthik
 • Ushvin
 • Nashank
 • Veshan
 • Zayur
 • Prashin
 • Kuvil
 • Yadhish
 • Jyotirn
 • Ashvil
 • Vrushit
 • Oshay
 • Neshvin
 • Jayvan
 • Xarthan
 • Urvik
 • Thulit
 • Leshur
 • Yajvir
 • Zayank
 • Jyeshin