250+ श्र वरून मुलींची नावे Shr Varun Mulinchi Nave

Shr Varun Mulinchi Nave : सुपरटाडका वर आपले स्वागत आहे, ज्यामध्ये तुमच्या मुलींसाठी उत्कृष्ट नावे (श्र वरून मुलींची नावे) उपलब्ध आहेत. भारतीय संस्कृती, विरासत आणि पौराणिक कथांवर आधारित या बोगांसह, आम्ही आपल्याला तुमच्या छोट्या राजकुमारीसाठी सबसे छान नाव निवडण्याचे आनंद देण्याचा प्रयत्न करतो. परंपरेनुसार जडलेल्या नावांमधून, प्राचीन महाकाव्यांमधून प्रेरणा घेतलेल्या नावांपासून नवीन आणि सुंदर नाव शोधण्याच्या या मिश्रणामुळे, सुपरटाडका आपल्या मुलांसाठी एक आनंदमय अनुभव पुरवतो. आपल्या संकलित केलेल्या नावांची यादृच्छिक सूची शोधा आणि भारतीय नामकरण विचारधारेचा जादू आपल्यासमोर उघडण्यासाठी पर्याय द्या.

श्र वरून मुलींची नावे Shr Varun Mulinchi Nave

Name (Marathi)Meaning
श्रद्धा (Shraddha)Faith
श्रुति (Shruti)Vedas, Hearing
श्रीती (Shruti)Good Behavior
श्रावणी (Shravani)Month of Shravan
श्रेया (Shreya)Auspicious
श्रव्या (Shravya)Famous
श्रुष्टी (Shrushti)Creation
श्रव्य (Shravya)Fame
श्रेयसी (Shreyasi)One who brings prosperity
श्रिया (Shriya)Goddess Lakshmi
श्रद्धा (Shraddha)Devotion
श्रिती (Shriti)Love, Respect
श्रावणी (Shravani)Born in the month of Shravan
श्रेयसी (Shreyasi)Prosperity
श्रुती (Shruti)Knowledge
श्रवणी (Shravani)A melody
श्री (Shri)Prosperity, Goddess Lakshmi
श्रीमती (Shrimati)Respectable lady
श्रुतकीर्ति (Shrutakirti)Fame
श्रुतिका (Shrutika)Lyrics
श्रावण्या (Shravanya)Blessed with hearing
श्रीजा (Shrija)Goddess Lakshmi
श्रेयोनी (Shreyoni)Source of prosperity
श्रीया (Shriya)Beauty
श्राव्य (Shravya)Famous
श्रीकुमारी (Shrikumari)Goddess Lakshmi
श्रीयंगी (Shriyangi)Beautiful
श्रीलक्ष्मी (Shrilakshmi)Goddess Lakshmi
श्रिया (Shriya)Wealth
श्रुति (Shruti)Vedic hymn
श्रिता (Shrita)Loved
श्रिया (Shriya)Prosperity
श्रुतांड (Shrutand)Leader of hymns
श्रीतीजा (Shritija)Goddess Lakshmi
श्रिया (Shriya)Beautiful
श्रवणी (Shravani)Melodious
श्रुता (Shruta)Listener
श्रीता (Shrita)Loved
श्रव्य (Shravya)Famous
श्रीयानी (Shriyani)Wealthy
श्रीश्री (Shrishri)Prosperity
श्रीती (Shriti)Love, Respect
श्रुतांडिनी (Shrutandini)Leader of hymns
श्रद्धांड (Shraddhand)Devotee
श्रावणी (Shravani)Melodious
श्रेयोनि (Shreyoni)Source of prosperity
श्री (Shri)Prosperity
श्रेयसी (Shreyasi)Prosperous
श्रिया (Shriya)Beauty
श्रीतीर्थ (Shritirtha)Holy place
श्रीकांता (Shrikanta)Beautiful
श्रव्या (Shravya)Fame
श्रीयांगी (Shriyangi)Goddess Lakshmi
श्रीतिजा (Shritija)Goddess Lakshmi
श्रुतिका (Shrutika)Melody
श्रुतकीर्ति (Shrutakirti)Famous
श्रावणी (Shravani)The month of Shravan
श्राव्या (Shravya)Famous
श्रुती (Shruti)Melody
श्रुतकीर्ति (Shrutakeerti)Famous for her knowledge
श्रुतकीर्ती (Shrutakeerti)Famous for her knowledge
श्रुतवती (Shrutavati)Knowledgeable
श्रुतीमती (Shrutimati)One who possesses knowledge
श्रुतांगी (Shrutangi)One with a melodious body
श्रविता (Shravita)One who is heard
श्री (Shri)Goddess Lakshmi
श्रिता (Shrita)Cherished
श्रीयांगी (Shriyangi)Auspicious body
श्रिती (Shriti)Memory
श्रुतिका (Shrutika)Expert in Vedas
श्रुतिकर्ता (Shrutikarta)Creator of knowledge
श्रवणी (Shravani)A raga from Indian classical music
श्रव्य (Shravya)Melodious
श्रव्या (Shravya)Melodious
श्रव्यकीर्ति (Shravyakeerti)Famous for her melodious voice
श्रियांगी (Shriyangi)Auspicious body
श्रुताकीर्ति (Shrutakeerti)Famous for her knowledge
श्रीता (Shrita)Beloved
श्रुतिमती (Shrutimati)One who possesses knowledge
श्रद्धांगी (Shraddhangi)Devoted
श्रद्धामयी (Shraddhamayi)Full of faith
श्रुता (Shruta)Renowned
श्रावणीका (Shravanika)Born in the month of Shravan
श्रावणीकर्ता (Shravanikarta)Creator of the month of Shravan
श्रेष्ठा (Shreshtha)The best
श्रेयसी (Shreyasi)One who brings good fortune
श्रेयस्विनी (Shreyasvini)Possessing good fortune
श्रियंका (Shriyanka)Adorned with wealth
श्रुताश्री (Shrutashri)Divine knowledge
श्रुतकमला (Shrutakamala)Lotus of knowledge
श्रद्धाश्री (Shraddhashri)Auspicious faith
श्रुतिहर्षा (Shrutiharsha)Delightful knowledge
श्रुतप्रिया (Shrutapriya)Beloved of knowledge
श्रवणिका (Shravanika)Listener
श्रेयश्री (Shreyashri)Auspiciousness of good fortune
श्रियोजा (Shriyoja)United with prosperity
श्रुतिसुन्दरी (Shrutisundari)Beautiful melody
श्रुतकीर्तिका (Shrutakeertika)Fame of knowledge
श्रुताभिरामा (Shrutabhirama)Delighting in listening
श्रवणीश्री (Shravanishri)Auspiciousness of listening
श्रीश्रुति (Shrishruti)Goddess of Vedas
श्रितांगी (Shritangi)Beloved body
श्रुतिलीना (Shrutileena)Absorbed in knowledge
श्रावण्या (Shravanya)Celestial
श्रावणीरमा (Shravanirama)Pleasing in the month of Shravan
श्रेयांगी (Shreyangi)Auspicious body
श्रुतावल्ली (Shrutavalli)Creeper of knowledge
श्रुताधारा (Shrutadhara)Holder of knowledge
श्रीवृद्धा (Shrivriddha)Goddess of prosperity
श्रवणाङ्गी (Shravanaangi)Melodious body
श्रीयुति (Shriyuti)Auspiciousness personified
श्रियता (Shriyata)Prosperity
श्रियः (Shriya)Auspiciousness
श्रुतांशी (Shrutanshi)Divine part of knowledge
श्रीमुखी (Shrimukhi)Beautiful face
श्रीया (Shriya)Beautiful
अ वरून मुलींची नावे
आ वरून मुलींची नावे
इ वरून मुलींची नावे
ई वरून मुलींची नावे
उ वरून मुलींची नावे
ऊ वरून मुलींची नावे
ए वरून मुलींची नावे
ओ वरून मुलींची नावे
अं वरून मुलींची नावे
क वरून मुलींची नावे
ख वरून मुलींची नावे
ग वरून मुलींची नावे
घ वरून मुलींची नावे
च वरून मुलींची नावे
छ वरून मुलींची नावे
ज वरून मुलींची नावे
झ वरून मुलींची नावे
ट वरून मुलींची नावे
ठ वरून मुलींची नावे
ड वरून मुलींची नावे
ढ वरून मुलींची नावे
त वरून मुलींची नावे
थ वरून मुलींची नावे
द वरून मुलींची नावे
ध वरून मुलींची नावे
न वरून मुलींची नावे
प वरून मुलींची नावे
फ वरून मुलींची नावे
ब वरून मुलींची नावे
भ वरून मुलींची नावे
म वरून मुलींची नावे
य वरून मुलींची नावे
र वरून मुलींची नावे
ल वरून मुलींची नावे
व वरून मुलींची नावे
श वरून मुलींची नावे
स वरून मुलींची नावे
ह वरून मुलींची नावे
त्र वरून मुलींची नावे
ज्ञ वरून मुलींची नावे
ऋ वरून मुलींची नावे
हृ वरून मुलींची नावे
श्र वरून मुलींची नावे