359+ ऊ वरून मुलींची नावे OO Varun Mulinchi Nave

OO Varun Mulinchi Nave : सुपरटडका वर आपले स्वागत आहे! “ऊ वरून मुलींची नावे” हे शब्द आपल्या नववधू शोधायला एक उपयुक्त स्वाधीनतेचा माध्यम आहे. येथे आपल्या इच्छेपूर्तीसाठी एकत्रित केलेल्या नावांचा संग्रह आपल्याला प्रदान केला जातो. ह्या संग्रहात आपण इतर संस्कृतींच्या मराठी नावांपेक्षा कमी आवडत्या नावे शोधू शकता. सुपरटडका तुमच्याला अद्वितीय, अर्थपूर्ण आणि संवेदनशील नावे परिचय देतो. तुमच्या लहान मुलीच्या जीवनाला वृद्धी देण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास करण्यासाठी, सुपरटडका एक आदर्श संग्रहाचा उपयोग करतो. चला शोधत जा, सुपरटडका आपल्याला उत्कृष्ट आणि साहसिक नावे प्रस्तुत करतो!

ऊ वरून मुलींची नावे OO Varun Mulinchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
ऊर्मिला (Urmila)Enchanting
ऊर्वशी (Urvashee)Heavenly maiden
ऊषा (Usha)Dawn
ऊतरा (Utra)Satisfaction
ऊज्वला (Ujwala)Bright
ऊषाकिरण (Ushakiran)Sunbeam
ऊधा (Udha)One who is noble
ऊषापर्वत (Ushaparvat)Morning mountain
ऊषानामा (Ushanama)Morning glory
ऊदारा (Udara)Generous
ऊष्मा (Ushma)Warmth
ऊजवला (Ujvala)Radiant
ऊर्मिली (Urmilee)Wave
ऊर्वी (Urvi)Earth
ऊधवी (Udhavi)Helpful
ऊर्मिका (Urmika)Small wave
ऊषणा (Ushana)A ray of light
ऊर्मिनी (Urmini)Small wave
ऊधवीता (Udhavita)Melody
ऊर्वीशा (Urvisha)Goddess of the Earth
ऊषपाटल (Ushapatal)Morning petals
ऊर्जिता (Urjita)Energetic
ऊर्जिती (Urjiti)Energy
ऊर्वीता (Urveeta)Victorious
ऊर्मिलेश्वरी (Urmileshwari)Goddess of Waves
ऊर्वीश्री (Urvishri)Goddess of the Earth
ऊर्मिनेश्वरी (Urmineshwari)Goddess of Waves
ऊषाविना (Ushavina)One who illuminates
ऊदिता (Udita)Rising
ऊर्वा (Urva)Strong
ऊर्विश्री (Urvisri)Goddess of the Earth
ऊध्या (Udhya)Awakening
ऊषणी (Ushani)Morning fragrance
ऊषाकंदा (Ushakanda)Morning dew
ऊर्मिलिका (Urmilika)Little wave
ऊर्मिता (Urmitta)Wave
ऊषा (Usha)Sunrise
ऊर्वि (Urvi)Princess
ऊधा (Udha)River
ऊषा (Usha)Morning
ऊर्मिला (Urmila)Wave
ऊषारागा (Usharaga)Morning melody
ऊर्मिलता (Urmilta)Wave
ऊर्वशी (Urvashee)Angel
ऊषपुष्पा (Ushapushpa)Morning flower
ऊर्मिलिका (Urmilika)Wave
ऊज्वला (Ujwala)Bright, Radiant
ऊर्वशी (Urvi)Earth
ऊल्का (Ulka)Meteor
ऊर्जिता (Urjita)Energetic, Enthusiastic
ऊर्मि (Urmi)Wave
ऊजीना (Ujina)Victorious
ऊर्मिली (Urmili)Beautiful Wave
ऊषरी (Ushari)Morning Dew
ऊर्जा (Urja)Energy, Power
ऊत्कर्षा (Utkarsha)Progress, Excellence
ऊर्मिनी (Urmini)Charming, Enchanting
ऊध्वरा (Udhvara)Ascending, Rising
ऊत्तरा (Uttara)North Star
ऊर्जाश्री (Urjashri)Radiant Energy
ऊत्सुका (Utsuka)Enthusiastic
ऊदारी (Udari)Generosity
ऊदिती (Uditi)Rising, Ascending
ऊल्हासा (Ullhasa)Joy, Delight
ऊग्रा (Ugra)Fierce
ऊजीरा (Ujira)Swift, Speedy
ऊदया (Udaya)Rising, Dawn
ऊज्वली (Ujvali)Bright, Luminous
ऊत्कर्षिनी (Utkarshini)Progressive
ऊजासा (Ujasa)Light, Radiance
ऊषश्री (Ushashri)Radiance of Dawn
ऊजाला (Ujala)Brightness, Light
ऊल्केश्वरी (Ulkeswari)Goddess of Meteors
ऊजवी (Ujavi)Bright, Radiant
ऊष्मा (Ushma)Warmth, Heat
ऊषाश्री (Ushashri)Radiance of Dawn
ऊजस्विनी (Ujaswini)Radiant, Bright
ऊदयी (Udayi)Rising, Dawn
ऊद्धवी (Uddhavi)Peaceful, Serene
अ वरून मुलींची नावे
आ वरून मुलींची नावे
इ वरून मुलींची नावे
ई वरून मुलींची नावे
उ वरून मुलींची नावे
ऊ वरून मुलींची नावे
ए वरून मुलींची नावे
ओ वरून मुलींची नावे
अं वरून मुलींची नावे
क वरून मुलींची नावे
ख वरून मुलींची नावे
ग वरून मुलींची नावे
घ वरून मुलींची नावे
च वरून मुलींची नावे
छ वरून मुलींची नावे
ज वरून मुलींची नावे
झ वरून मुलींची नावे
ट वरून मुलींची नावे
ठ वरून मुलींची नावे
ड वरून मुलींची नावे
ढ वरून मुलींची नावे
त वरून मुलींची नावे
थ वरून मुलींची नावे
द वरून मुलींची नावे
ध वरून मुलींची नावे
न वरून मुलींची नावे
प वरून मुलींची नावे
फ वरून मुलींची नावे
ब वरून मुलींची नावे
भ वरून मुलींची नावे
म वरून मुलींची नावे
य वरून मुलींची नावे
र वरून मुलींची नावे
ल वरून मुलींची नावे
व वरून मुलींची नावे
श वरून मुलींची नावे
स वरून मुलींची नावे
ह वरून मुलींची नावे
त्र वरून मुलींची नावे
ज्ञ वरून मुलींची नावे
ऋ वरून मुलींची नावे
हृ वरून मुलींची नावे
श्र वरून मुलींची नावे