250+ श वरून मुलींची नावे Sh Varun Mulinchi Nave

Sh Varun Mulinchi Nave : सुपरटाडका वर तुमचे आपले आदर आणि स्वागत करत आहे, ज्यांमध्ये तुमच्या मुलगींसाठी श्रेष्ठ नावे (श वरून मुलींची नावे) उपलब्ध केली गेली आहेत. ह्या संग्रहात आपल्याला प्रेरणादायी आणि विचारप्रवाही नावे मिळतील. ह्या संग्रहामध्ये आपल्या मुलगीला आपल्या आयुष्यातील एक विशिष्टतेने आकर्षित करण्यासाठी अनेक मंच आहेत. या संग्रहात विविध क्षेत्रांच्या नावांमध्ये शोधायला सुपरटाडका तुमच्यासाठी खास ठिकाण आहे, त्यामुळे तुम्हाला उत्कृष्ट आणि प्रतिस्पर्धी नावे शोधण्यात मदत करेल. तुमच्या मुलगीला आदर्शपूर्ण नावे आणखीच आविष्कार करण्यासाठी सुपरटाडका ही तुमची जगातील आद्यतः स्थानं आहे.

श वरून मुलींची नावे Sh Varun Mulinchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
शारदा (Sharada)Goddess Saraswati
शायनी (Shayani)Night
शांता (Shanta)Peaceful
शारिका (Sharika)Singing bird
शालिनी (Shalini)Modest
शान्ति (Shanti)Peace
शाला (Shala)School
शांति (Shanti)Peace
श्रद्धा (Shraddha)Faith
श्रुती (Shruti)Hearing; Knowledge
शिवानी (Shivani)Goddess Durga
श्रीया (Shriya)Prosperity
शाळिनी (Shalini)Modest; Well-behaved
श्रेया (Shreya)Auspicious; Beautiful
शिल्पा (Shilpa)Artistic; Craft
शृष्टि (Shrishti)Creation
शरदा (Sharda)Goddess Saraswati
शबनम (Shabnam)Dewdrops
शालिनी (Shalinee)Courteous; Polite
शोभा (Shobha)Beauty
श्रवणी (Shravani)Month of Shravan
श्रीकांता (Shrikanta)Beautiful
श्रव्या (Shravya)Famous
शोभिता (Shobhita)Beautiful
शैला (Shaila)Stone; Mountain
शान्ती (Shanti)Peace
शिवाली (Shivali)Beloved of Lord Shiva
श्रीमती (Shrimati)Respectable Lady
श्रुतीका (Shrutika)The One Who Is Heard
श्रवस्ती (Shravasti)Prosperous
श्रुतिका (Shrutika)Intelligent
शृष्टी (Shrushti)Universe; Creation
शिवली (Shivali)Sacred
शोभिनी (Shobhini)Beautiful Woman
शैली (Shaili)Style
शान्तिका (Shantika)Peaceful
श्रीलेखा (Shrilekha)Beautiful Writing
श्रीरंगा (Shriranga)Goddess Lakshmi
श्रीयुक्ता (Shriyukta)Prosperous
शौर्या (Shaurya)Brave
श्रेयसी (Shreyasi)Auspicious
श्राव्या (Shravya)Melodious
शुभद्रा (Shubhadra)Auspicious
श्राव्या (Shravya)Famous
श्रावणी (Shravani)Month of Shravan
श्रीया (Shriya)Goddess Lakshmi
श्वेता (Shweta)White
शांती (Shanti)Peace
शैलजा (Shailaja)Goddess Parvati
श्रीधरा (Shridhara)Goddess Lakshmi
शृण्गारा (Shringara)Beauty
शुभराष्ट्री (Shubhratri)Good Night
श्रेया (Shreya)Auspicious
श्रवणी (Shravani)Listening
श्वेतांबरी (Shwetambari)White-colored
श्रद्धांजली (Shraddhanjali)Tribute
शिवकारी (Shivkari)Goddess Durga
शशिकला (Shashikala)Moonlight
शिवलक्ष्मी (Shivalakshmi)Goddess Parvati
श्रीदेवी (Shridevi)Goddess Lakshmi
शृद्धा (Shraddha)Devotion
श्रवणा (Shravana)Listening
श्यामला (Shyamala)Dark-complexioned
शान्तमाला (Shantamala)Peaceful
श्रीती (Shriti)Wealth
शुभलक्ष्मी (Shubhlakshmi)Auspicious
श्रावणी (Shravani)Born in the month of Shravan
शृण्गारी (Shringari)Beautiful
श्यामली (Shyamali)Dark
श्रुति (Shruti)Vedic Text
शिवानी (Shivani)Goddess Parvati
श्रवणी (Shravani)Listener
शुभरात्री (Shubhratri)Good Night
श्रव्या (Shravya)Melodious
शेफाली (Shefali)Fragrant flower
श्रुतीका (Shrutika)Intelligent
श्रावणी (Shravani)Listening
शब्दिनी (Shabdhini)Articulate
शर्वरी (Sharvari)Night
श्रीकांती (Shrikanti)Beautiful
शिरीषा (Shirisha)Name of a flower
शुभांगी (Shubhangi)Auspicious body
शांताला (Shantala)Peaceful
शिवरंजिनी (Shivarangini)Beautiful like Goddess Parvati
श्राव्या (Shravya)Eloquent
शशिकांता (Shashikanta)Moonstone
शशिनी (Shashini)Moonlight
शोभिनी (Shobhini)Beautiful
श्रुतकीर्ती (Shrutakirti)Renowned for knowledge
शुभ्रा (Shubhra)White; Pure
श्रीरंगी (Shrirangi)Goddess Lakshmi
शिवली (Shivali)Auspicious
श्यामी (Shyami)Dark
श्रीलक्ष्मी (Shrilakshmi)Goddess Lakshmi
शोभाना (Shobhana)Splendid
शांतीका (Shantika)Peaceful
श्रावित्री (Shravitri)Sacred
शिवांगी (Shivangi)Beautiful like Goddess Parvati
शुभवर्षा (Shubhvarsha)Auspicious rain
श्यामिनी (Shyamini)Dark
श्रीविद्या (Shrividya)Goddess Saraswati
शुभम्बरी (Shubhambari)Auspicious
शोभिका (Shobhika)Beautiful
श्रीकृष्णा (Shrikrishna)Lord Krishna
शैलजी (Shailaji)Goddess Parvati
शुभद्रुमा (Shubhadruma)Auspicious tree
श्रिया (Shriya)Goddess Lakshmi
अ वरून मुलींची नावे
आ वरून मुलींची नावे
इ वरून मुलींची नावे
ई वरून मुलींची नावे
उ वरून मुलींची नावे
ऊ वरून मुलींची नावे
ए वरून मुलींची नावे
ओ वरून मुलींची नावे
अं वरून मुलींची नावे
क वरून मुलींची नावे
ख वरून मुलींची नावे
ग वरून मुलींची नावे
घ वरून मुलींची नावे
च वरून मुलींची नावे
छ वरून मुलींची नावे
ज वरून मुलींची नावे
झ वरून मुलींची नावे
ट वरून मुलींची नावे
ठ वरून मुलींची नावे
ड वरून मुलींची नावे
ढ वरून मुलींची नावे
त वरून मुलींची नावे
थ वरून मुलींची नावे
द वरून मुलींची नावे
ध वरून मुलींची नावे
न वरून मुलींची नावे
प वरून मुलींची नावे
फ वरून मुलींची नावे
ब वरून मुलींची नावे
भ वरून मुलींची नावे
म वरून मुलींची नावे
य वरून मुलींची नावे
र वरून मुलींची नावे
ल वरून मुलींची नावे
व वरून मुलींची नावे
श वरून मुलींची नावे
स वरून मुलींची नावे
ह वरून मुलींची नावे
त्र वरून मुलींची नावे
ज्ञ वरून मुलींची नावे
ऋ वरून मुलींची नावे
हृ वरून मुलींची नावे
श्र वरून मुलींची नावे