250+ त्र वरून मुलींची नावे Tr Varun Mulinchi Nave

Tr Varun Mulinchi Nave : सुपरटाडका वर तुमचे आपले आग्रह आणि खूप स्वागत करत आहोत, ज्यांमध्ये तुमच्या मुलगींसाठी त्रिदिवसी नावे (त्र वरून मुलींची नावे) उपलब्ध केली गेली आहेत. ह्या नावांचे संग्रह तुमच्या मुलगीला अत्यंत खास आणि अद्वितीय नावे शोधायला मदत करेल. त्रिदिवसी नावे विचारधारेने तुमच्या मुलगीला आदर्शपूर्णता, परंपरा, धर्म आणि आध्यात्मिकता प्रमाणे संपन्न करण्याचे संकेत देतात. ह्या संग्रहातील नावांमधून तुमच्या मुलगीला आणखीच आपल्या आत्मीयतेने संपन्न आणि संपूर्ण आहे असे ते सुचवितात. त्र वरून मुलींची नावे या संग्रहाने तुमच्या मुलगीला आपल्या नावांच्या संकेतांच्या आधारे आपल्या आयुष्यातील एक विशेष भूमिका खरोखरच खेळायला सहाय्य करेल. आपल्या वेबसाइट सुपरटाडका वर येथे तुम्ही आपल्या मुलगीला अत्यंत खास आणि विशेष नावे शोधून मिळवू शकता.

त्र वरून मुलींची नावे Tr Varun Mulinchi Nave

Name (Marathi)Meaning
त्रिशा (Trisha)Wish, Desire
त्रिप्ति (Trypti)Satisfaction
त्रिवेणी (Triveni)Confluence of three rivers
त्रुषा (Trusha)Thirst
त्रिशीतल (Trishital)Snake with three heads
त्रितीया (Tritiya)Third
त्रिपुरा (Tripura)Goddess Parvati
त्रिषुला (Trishula)Trishul, Lord Shiva’s weapon
त्रिया (Triya)Young girl
त्रिलोचना (Trilochana)Three-eyed, Goddess Durga
त्रिजगती (Trijagati)Conqueror of three worlds
त्रिकाया (Trikaaya)Having three bodies
त्रिविक्रमा (Trivikrama)Conqueror of three realms
त्रिलोचिका (Trilocika)Having three eyes
त्रिव्रता (Trivrata)Following three vows, devoted to three Gods
त्रिशला (Trishala)Trident
त्रिशना (Trishna)Thirst
त्रिप्ति (Tripti)Satisfaction
त्रिती (Triti)Consciousness
त्रिपाला (Tripala)Triple protector
त्रिपुरा (Tripura)Three cities
त्रिज्योति (Trijyoti)Sacred flame
त्रिपदा (Tripada)Three-legged
त्रिलोचना (Trilochana)Three-eyed
त्रिदेवी (Tridevi)Goddess of three worlds
त्रिवर्गा (Trivarga)Threefold
त्रिपर्णा (Triparna)Leaf with three parts
त्रिदा (Trida)Giver of three gifts
त्रिजगा (Trijaga)Three worlds
त्रिपदी (Tripadi)Three lines
त्रिशीला (Trishila)Trident
त्रिश्रंगा (Trishranga)Three-colored
त्रिदिवा (Tridiva)Three heavens
त्रिमुर्ती (Trimurti)Trinity
त्रिपथगा (Tripathaga)One who walks on three paths
त्रिमयी (Trimayi)Threefold
त्रिभागा (Tri Bhaga)Goddess of three parts
त्रिकूटा (Trikuṭa)Three-peaked
त्रिकाली (Trikali)Past, Present, Future
त्रिविदा (Trivida)Threefold
त्रिवली (Trivali)Threefold
त्रिज्योतिका (Trijyotika)Light of three flames
त्रिदिवा (Tridiva)Heaven
त्रिज्योत्सना (Trijyotsna)Light of three moons
त्रिवृता (Trivrita)Threefold
त्रिपुर (Tripur)Three cities
त्रिमधुरा (Trimadhura)Three sweet flavors
त्रिमाता (Trimata)Three mothers
त्रिवेण (Trivena)Confluence of three rivers
त्रिजया (Trijaya)Three victories
त्रिकण्ठा (Trikanta)Three throated
त्रिलक्ष्मी (Trilakshmi)Threefold goddess of wealth
त्रिलज्जा (Trilajja)Threefold modesty
त्रिभाग्या (Tri Bhagya)Goddess of three fortunes
त्रिभुवना (Tribhuvana)Three worlds
त्रिपद्मा (Tripadma)Three lotus flowers
त्रिमधुरी (Trimadhuri)Three sweet flavors
त्रिज्योत्स्ना (Trijyotsna)Light of three moons
त्रिवारा (Trivara)Three arrows
त्रिसर्पा (Trisarpa)Three serpents
त्रिदेवता (Tridevata)Three goddesses
त्रिपद्मिनी (Tripadmini)Three lotus flowers
त्रिपुराराध्या (Tripuraradhya)Worshipper of the three cities
त्रिमयुक्ता (Trimayukta)Threefold union
त्रिलीना (Trilina)Threefold
त्रिकण्ठी (Trikanti)Three throated
त्रिज्योति (Trijyoti)Light of three flames
त्रिकला (Trikala)Past, Present, Future
त्रिपुष्टि (Tripushti)Threefold nourishment
त्रिशोधा (Trishodha)Triple offer
त्रिभुवनी (Tribhuvani)Goddess of three worlds
त्रिदीपा (Tridipa)Three lamps
त्रिमात्रा (Trimatra)Three measures
त्रिवेणीशा (Trivenisha)Confluence of three rivers
त्रिज्ञा (Trijna)Wise, knowledgeable
त्रिजयंती (Trijayanti)Three victories
त्रिलाला (Trilala)Three colored
त्रिदुर्गा (Tridurga)Three forms of Durga
त्रिमूर्ति (Trimurti)Trinity
त्रिश्री (Trishri)Triple
त्रिपुरेश्वरी (Tripureshwari)Goddess of the three cities
त्रिकृष्टा (Trikrishta)Three peaks
त्रिकोणा (Trikoṇa)Triangle
त्रिजगती (Trijagati)Three worlds
त्रिपुष्करा (Tripushkara)Threefold shower
त्रिपुरिता (Tripurita)Conqueror of the three cities
त्रिपादी (Tripadi)Three lines
त्रिज्ञाना (Trijnana)Wise, knowledgeable
त्रिवारी (Trivari)Three arrows
त्रिपुष्करी (Tripushkari)Threefold shower
त्रिभूषा (Tribhusha)Adorned with three ornaments
त्रिमुकी (Trimuki)Three-faced
त्रिवर्गी (Trivargi)Threefold
त्रिधरा (Tridhara)One who holds three
त्रिधारी (Tridhari)One who holds three
त्रिज्ञानी (Trijnani)Wise, knowledgeable
त्रिलक्ष्या (Trilakshya)One with three goals
त्रिवृत्ता (Trivrutta)Unique
त्रिपद्मिता (Tripadmitha)Possessor of three lotus flowers
त्रिमाना (Trimana)Three-fold mind
त्रिजीवा (Trijeeva)Threefold life
त्रिसंवेगा (Trisamvega)Threefold excitement
त्रिकोणी (Trikoṇi)Triangular
त्रिकठिना (Trikatrina)Threefold difficulty
त्रिपापा (Tripapa)Free from sins
त्रिदर्शनी (Tridarshani)One who has seen the three worlds
त्रिपुष्टा (Tripushta)One who is pleased with three
त्रिपुष्कला (Tripushkala)Threefold arts
त्रिपाठी (Tripathi)Knowledge of three Vedas
त्रिनित्या (Trinitya)The third
त्रिकृता (Trikrita)One who has been done three times
त्रिकटु (Trikatu)Three-spiced
त्रिकर्णिका (Trikarnika)Having three ears
त्रिमासा (Trimasa)Three months
त्रिहस्ता (Trihasta)Having three hands
त्रिज्यानी (Trijyani)Possessing three knowledge
त्रिप्रवाहा (Tripavaha)Threefold river
त्रिवर्ता (Trivarta)Threefold twist
त्रिमुखी (Trimukhi)Three-faced
त्रिपर्णिका (Triparnika)Leaf with three parts
त्रिजीविनी (Trijivini)Possessing three lives
त्रिहरिणी (Triharini)Three deers
त्रिपदांगी (Tripadangi)Having three parts
त्रिकेतु (Triketu)Three-bannered
त्रिशैली (Trishaili)Trident-like
त्रिमातृका (Trimatrika)Three mothers
त्रिपद्मिनी (Tripadmini)Possessor of three lotus flowers
त्रिनेत्री (Trinetri)Three-eyed
त्रिज्येष्ठा (Trijyeshta)Most superior
त्रिप्रिया (Tripriya)One who is dear in three ways
त्रिलोचनी (Trilochani)Three-eyed
त्रिसप्ता (Trisapta)Three sevens
त्रिभाग्य (Tribhagya)Possessing three fortunes
त्रिकाला (Trikala)Past, Present, Future
त्रिहिता (Trihita)Satisfactory to three
त्रिवेणीश्वरी (Trivenishvari)Goddess of confluence of three rivers
त्रिभारा (Tribhara)Possessor of three burdens
त्रिज्ञपूर्णा (Trijnyapurna)Filled with three knowledges
त्रिपुष्का (Tripushka)One who showers threefold blessings
त्रिज्ञानी (Trijnani)Possessing three knowledge
त्रिसंवेगी (Trisamvegi)Threefold excited
त्रिहारी (Trihari)One who wears three garlands
त्रिवर्णा (Trivarna)Three-colored
त्रिकृता (Trikrita)Created in three ways
त्रिमोहिनी (Trimohini)Enchantress of three worlds
त्रिवल्ली (Trivallee)Belonging to three creeks
त्रिज्योतिक्षा (Trijyotiksha)One who sees three luminaries
त्रिकूटिका (Trikutika)Three-peaked
त्रिधात्री (Tridhatree)Goddess Durga
त्रिवर्गी (Trivargi)One who attains the three aims of life
त्रिकोनिका (Trikonika)Triangular
त्रिजगदीशी (Trijagadishi)Ruler of the three worlds
त्रिदीप्ता (Trideepta)Highly illuminated
त्रिदात्री (Tridatri)Goddess Durga
त्रिमौनिका (Trimounika)Having three faces
त्रिहरिणी (Triharini)One who roams in three worlds
त्रिहेतुका (Trihetuka)Having three causes
त्रिपुष्पा (Tripushpa)Having three flowers
त्रिपरी (Tripari)Ruler of the three cities
त्रिविमाला (Trivimala)Wearing three garlands
त्रिमधुरिका (Trimadhurika)Three sweet flavors
त्रिवेणीशी (Trivenishi)Goddess of the confluence of three rivers
त्रिकल्याणी (Trikalyani)Bestower of three-fold welfare
त्रिविक्रमा (Trivikrama)Conqueror of the three worlds
त्रिवेधा (Trivedha)Having three branches
त्रिजगतीशा (Trijagatisha)Ruler of the three worlds
त्रिलोचिनी (Trilochini)Three-eyed
त्रिमृगी (Trimrigi)Three-horned
त्रिदशा (Tridasha)Goddess Durga
त्रिप्रिया (Tripriya)Beloved of the three worlds
त्रिबिन्दु (Tribindu)Having three dots
त्रिकोणेश्वरी (Trikoneshwari)Goddess Durga
त्रिशिका (Trishika)One who has three braids
त्रिजया (Trijaya)Triumphant
त्रिमुर्ति (Trimurti)Trinity
त्रिपुष्टि (Tripushti)Bestower of triple satisfaction
त्रिनयना (Trinayana)Three-eyed
त्रिसन्ध्या (Trisandhya)Evening twilight
त्रिहिता (Trihita)Obliging three-fold
त्रिमार्गी (Trimargi)One who walks on three paths
त्रिमुक्ता (Trimukta)Three-fold liberated
त्रिकराली (Trikarali)Having three folds
त्रिपद्मिनी (Tripadmini)Having three lotus flowers
त्रिविजया (Trivijaya)Victorious in the three worlds
त्रिजयंती (Trijayanti)Triumphant
त्रिपदा (Tripada)Having three legs
त्रिज्ञानी (Trijnyani)Wise, knowledgeable
त्रिवर्गा (Trivarga)Having three divisions
त्रिदेवी (Tridevi)Goddess of the three worlds
त्रिवर्णिनी (Trivarnini)Three-colored
अ वरून मुलींची नावे
आ वरून मुलींची नावे
इ वरून मुलींची नावे
ई वरून मुलींची नावे
उ वरून मुलींची नावे
ऊ वरून मुलींची नावे
ए वरून मुलींची नावे
ओ वरून मुलींची नावे
अं वरून मुलींची नावे
क वरून मुलींची नावे
ख वरून मुलींची नावे
ग वरून मुलींची नावे
घ वरून मुलींची नावे
च वरून मुलींची नावे
छ वरून मुलींची नावे
ज वरून मुलींची नावे
झ वरून मुलींची नावे
ट वरून मुलींची नावे
ठ वरून मुलींची नावे
ड वरून मुलींची नावे
ढ वरून मुलींची नावे
त वरून मुलींची नावे
थ वरून मुलींची नावे
द वरून मुलींची नावे
ध वरून मुलींची नावे
न वरून मुलींची नावे
प वरून मुलींची नावे
फ वरून मुलींची नावे
ब वरून मुलींची नावे
भ वरून मुलींची नावे
म वरून मुलींची नावे
य वरून मुलींची नावे
र वरून मुलींची नावे
ल वरून मुलींची नावे
व वरून मुलींची नावे
श वरून मुलींची नावे
स वरून मुलींची नावे
ह वरून मुलींची नावे
त्र वरून मुलींची नावे
ज्ञ वरून मुलींची नावे
ऋ वरून मुलींची नावे
हृ वरून मुलींची नावे
श्र वरून मुलींची नावे