259+ उ वरून मुलींची नावे U Varun Mulinchi Nave

U Varun Mulinchi Nave : सुपरटडका वर आपले स्वागत आहे! “उ वरून मुलींची नावे” हे शब्द आपल्या नववधु शोधायला एक महत्वाचे साधन आहे. आपल्या इच्छेपूर्तींनुसार संग्रहित केलेल्या नावांचा संग्रह सुपरटडका आपल्याला प्रदान करतो. इथे, आपण इतर संस्कृतींच्या मराठी नावांपेक्षा कमी प्रभावी नावे सापडू शकता. सुपरटडका आपल्याला अद्वितीय, अर्थपूर्ण आणि संवेदनशील नावे परिचय देते. तुमच्या लहान मुलीच्या जीवनाला वृद्धी देण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास करण्यासाठी, सुपरटडका एक आदर्श संग्रहाचा खासगी वापर करतो. येथे और खोज करें, सुपरटडका तुम्हाला अत्यंत साहसिक आणि उत्कृष्ट नावे प्रस्तुत करतो!

उ वरून मुलींची नावे U Varun Mulinchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
उज्वला (Ujwala)Bright
उर्मिला (Urmila)Enchanting
उमा (Uma)Goddess Parvati
उर्वशी (Urvashee)Celestial maiden
उत्कर्षा (Utkarsha)Elevation
उत्पला (Utpala)Water lily
उषा (Usha)Dawn
उत्तरा (Uttara)Daughter of King Virata
उदिता (Udita)Risen
उषारात (Usharat)Night
उजेषा (Ujeshtha)Most powerful
उज्ज्वलिका (Ujjwalika)Bright
उद्धारिणी (Uddharini)Saviour
उपमा (Upama)Comparison
उर्वी (Urvi)Earth
उर्मिली (Urmili)Wife of Lakshmana
उल्लासा (Ullasa)Joy
उत्पाली (Utpali)Lotus
उत्तरी (Uttari)Daughter of King Virata
उल्का (Ulka)Meteor
उमापति (Umapati)Consort of Uma (Lord Shiva)
उदया (Udaya)Dawn
उर्वाशी (Urvasi)Celestial maiden
उत्तमा (Uttama)Best
उत्कर्षी (Utkarshi)Elevation
उषारात्री (Usharatri)Night
उजवा (Ujva)Greenery
उज्जवल (Ujjawal)Bright
उर्मी (Urmi)Wave
उत्तरीया (Uttariya)Cloak
उदयिता (Udayita)Risen
उष्मा (Ushma)Warmth
उच्चिता (Uchchita)Eminent
उमावती (Umavati)Goddess Parvati
उग्रवती (Ugravati)Violent
उष्मिता (Ushmita)Radiant
उत्कर्षिणी (Utkarshini)Prosperous
उद्घोषिता (Udghoshita)Announced
उपचारिका (Upacharika)Attendant
उरगी (Uragi)Serpent
उमाश्री (Umashri)Goddess Parvati
उद्गारिणी (Udgarni)Speaker
उत्सवा (Utsava)Celebration
उर्मिका (Urmika)Small wave
उदारिणी (Udarini)Generous
उजस्विनी (Ujaswini)Bright
उमा (Uma)Light
उज्जवला (Ujjvala)Bright
उर्वीशा (Urveesha)Goddess of Earth
उत्तरदा (Uttarada)Giver of answers
उद्भाविता (Udbhavita)Created
उषाप्रिया (Ushapriya)Beloved of Dawn
उज्जवली (Ujjvali)Bright
उर्मिला (Urmila)Enchantress
उत्कर्षा (Utkarsha)Progress
उषा (Usha)Morning
उर्वशी (Urvashee)A celestial maiden
उज्ज्वल (Ujjwal)Bright
उषाराणी (Usharani)Queen of the dawn
उत्पला (Utpala)Lotus
उषाकान्ता (Ushakanta)Beloved of dawn
उत्कारा (Utkara)Epic sound
उषारात्री (Usharatri)Dawn
उर्मिली (Urmili)Enchantress
उषमा (Ushama)Warmth
उर्वशी (Urvasi)A celestial maiden
उल्कापत्नी (Ulkapatni)Wife of fire
उषादेवी (Ushadevi)Goddess of dawn
उर्वशी (Urveshi)A celestial maiden
उदिता (Udita)Sunrise
उद्देश्या (Uddeshya)Goal
उषामुखी (Ushamukhi)Face of dawn
उत्पलिनी (Utpalini)Lotus
उर्वीश्वरी (Urveshwari)Goddess of the Earth
उषाकिरण (Ushakiran)Ray of dawn
उषाश्री (Ushashri)Ray of dawn
उषाकुमारी (Ushakumari)Young girl of dawn
उर्वीता (Urveeta)Courageous
उल्लेखा (Ullekha)Noteworthy
उदित्री (Uditri)Rising
उष्मिता (Ushmita)Smiling
उज्जयिनी (Ujjayini)Victorious
उद्वेगा (Udvega)Excitement
उद्भवा (Udbhava)Origin
उपासना (Upasana)Worship
उज्वलीनी (Ujwalini)Luminous
उषाकिरणी (Ushakirani)Ray of Dawn
उचिता (Uchita)Appropriate
उज्ज्वला (Ujjwala)Radiant
उद्याना (Udyana)Garden
उमाप्रिया (Umapriya)Beloved of Uma (Goddess Parvati)
उत्पाला (Utpala)Lotus
उन्मादा (Unmada)Madness
उर्वशी (Urvasi)Celestial Maiden
उत्तरा (Uttara)North Star
उषांगी (Ushangi)Ray of Dawn
उत्पलिका (Utpalika)Bud
उमाकान्ता (Umakanta)Beloved of Uma (Goddess Parvati)
उदिती (Uditi)Rising
उषाराणी (Usharani)Queen of Dawn
उल्लेखिनी (Ullekha)Noteworthy
उमाप्रभा (Umaprabha)Light of Uma (Goddess Parvati)
उद्योतिनी (Udyotini)Luminous
उपासिनी (Upasini)Devotee
उद्गारा (Udgara)Elevation
उद्दीपा (Uddipa)Illuminated
उर्वीरा (Urveera)Brave
उत्कला (Utkala)Excellence
उर्वशीनी (Urvasini)Enchantress
उष्मिती (Ushmiti)Smiling
उदाना (Udana)Flight
उग्रा (Ugra)Fierce
उच्चैःश्रवा (Ucchaishrava)Celestial Horse
उल्लासिनी (Ullasini)Joyful
उष्मित्री (Ushmitri)Smiling
उज्ज्वला (Ujjwala)Bright
उदीरा (Udira)Blossom
उचित्रा (Uchitra)Unique
उजासा (Ujasa)Light
अ वरून मुलींची नावे
आ वरून मुलींची नावे
इ वरून मुलींची नावे
ई वरून मुलींची नावे
उ वरून मुलींची नावे
ऊ वरून मुलींची नावे
ए वरून मुलींची नावे
ओ वरून मुलींची नावे
अं वरून मुलींची नावे
क वरून मुलींची नावे
ख वरून मुलींची नावे
ग वरून मुलींची नावे
घ वरून मुलींची नावे
च वरून मुलींची नावे
छ वरून मुलींची नावे
ज वरून मुलींची नावे
झ वरून मुलींची नावे
ट वरून मुलींची नावे
ठ वरून मुलींची नावे
ड वरून मुलींची नावे
ढ वरून मुलींची नावे
त वरून मुलींची नावे
थ वरून मुलींची नावे
द वरून मुलींची नावे
ध वरून मुलींची नावे
न वरून मुलींची नावे
प वरून मुलींची नावे
फ वरून मुलींची नावे
ब वरून मुलींची नावे
भ वरून मुलींची नावे
म वरून मुलींची नावे
य वरून मुलींची नावे
र वरून मुलींची नावे
ल वरून मुलींची नावे
व वरून मुलींची नावे
श वरून मुलींची नावे
स वरून मुलींची नावे
ह वरून मुलींची नावे
त्र वरून मुलींची नावे
ज्ञ वरून मुलींची नावे
ऋ वरून मुलींची नावे
हृ वरून मुलींची नावे
श्र वरून मुलींची नावे