250+ द वरून मुलींची नावे D Varun Mulinchi Nave

D Varun Mulinchi Nave : सुपरटाडका वर तुमचे आपले आदर आणि स्वागत करत आहे, ज्यांमध्ये तुमच्या मुलगींसाठी देवीच्या नावे (द वरून मुलींची नावे) उपलब्ध करून दिले जातात. ह्या संग्रहामध्ये तुमच्या मुलगीला आपल्या आयुष्यातील देवीत्वाच्या गुणधर्मांचे नावे शोधायला मदत केली जाते. देवीच्या नावे तुमच्याला प्रेरित करतात आणि तुमच्या मुलगीला दैविक शक्तिच्या नावे देतात. ह्या संग्रहात तुमच्या मुलगीला तीच्या आयुष्यातील महत्वाच्या व्यक्तिमत्वाच्या नावे सापडतील. सुपरटाडका ही तुमच्या मुलगींसाठी आदर्शपूर्ण आणि प्रतिष्ठित नावे शोधून देणारी एक उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म आहे.

द वरून मुलींची नावे D Varun Mulinchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
दिव्या (Divya)Divine
दीपा (Dipa)Lamp
देविका (Devika)Little goddess
दृष्टि (Drushti)Vision
देवश्री (Devashri)Divine beauty
दीक्षा (Diksha)Initiation
दीपिका (Deepika)Little lamp
दृष्टी (Drushti)Gaze
देवांगी (Devangi)Divine body
दिया (Diya)Lamp
दिनेशा (Dinesha)Goddess of the day
दाक्षायिणी (Dakshayini)Skillful
दोली (Doli)Palanquin
दिव्यांगी (Divyangi)Divine body
देवीका (Devika)Little goddess
दिनेशी (Dineshi)Goddess of the day
द्वीषा (Dvisha)Hatred
दियाना (Diyana)Divine
दाक्षायनी (Dakshayani)Skillful
दिव्यता (Divyata)Divine
देव्यानी (Devyani)Like a goddess
द्वारिका (Dwarika)A form of Krishna
दीना (Dina)God is my judge
दियानी (Diyani)Divine
दोलीका (Dolika)Palanquin
दिव्यंगी (Divyangi)Divine body
दाक्षाता (Dakshata)Skillful
दिव्यत्रा (Divyatra)Divine
देव्यानीका (Devyanika)Like a goddess
देविया (Deviya)Divine
दीनानी (Dinani)God is my judge
दियानिका (Diyanika)Divine
दोलिका (Dolika)Palanquin
दिव्यवादिनी (Divyavadini)Divine speaker
दामिनी (Damini)Lightning
देव्यांगी (Devyangi)Divine body
दीप्शिका (Dipshika)Lamp
दाक्षान्या (Dakshanya)Skillful
दिव्यतमा (Divyatama)Most divine
देवीश्री (Devi Shri)Divine beauty
दियानीका (Diyanika)Divine
दीक्षा (Diksha)Initiation; Consecration
दिव्यांगी (Divyangi)Divine Body; Unique
दिव्यश्री (Divyashri)Divine Beauty
दृष्टि (Drushti)Vision; Eyesight
दीपांशी (Deepanshi)A Ray of Light
दिया (Diya)Lamp; Light
दिव्यांशी (Divyanshi)Part of Divinity
दिव्यांगना (Divyangana)Divine Woman; Goddess-like
दीपाली (Dipali)Row of Lamps; Evening Lamp
दृष्टी (Drushti)Vision; Eyesight
दीपिका (Deepika)Little Lamp; Light
दिव्य (Divya)Divine; Divine Brilliance
दृष्टा (Drushta)Witness
दिव्यज्योति (Divyajyoti)Divine Light
दिव्या (Divya)Divine; Heavenly
देविका (Devika)Little Goddess; Minor Deity
देवी (Devi)Goddess
दियाश्री (DiyaShree)Lamp of Respect
दिशा (Disha)Direction; Path
देवांशी (Devanshi)Divine
द्विजा (Dvija)Born Twice; Second Birth
दृष्टिहीन (Drushtihin)Blind
दिव्यमती (Divyamati)Divine Intelligence
दिव्यकिरण (Divyakiran)Divine Ray
दिव्यानंदा (DivyAnanda)Divine Joy
दिव्या (Divya)Divine; Divine Brilliance
दिव्याश्री (Divyashri)Divine Beauty
दिव्यामती (Divyamati)Divine Intelligence
दीपिका (Deepika)Illuminated
दीप्ति (Dipti)Brightness
दिव्यंगना (Divyangana)Divine woman
दाखवली (Dakhavali)Showcase
देव्यानी (Devyani)Daughter of the gods
दृष्टा (Drushta)Observer
दिपाली (Dipali)Row of lamps
दुर्गा (Durga)Goddess Durga
देवांशी (Devanshi)Divine part
दीपिकेशा (Deepikesha)Goddess of light
दृष्टी (Drushti)Vision
दिव्यांगीता (Divyangita)Divine grace
दीव्या (Deevya)Divine
दीपशिका (Deepshika)Light
दिव्यलेखा (Divyalekha)Divine writing
दियाश्री (Diyaashree)Lamp of wealth
दीया (Diya)Lamp
देवयानी (Devayani)Daughter of gods
दियाना (Diyaana)Lamp
देव्या (Deevya)Divine
दीव्या (Divya)Divine
दिशीता (Dishita)Focus
दीपांशी (Deepanshi)Ray of light
दृष्टिप्रभा (Drushtiprabha)Radiance of vision
द्युमन्ती (Dyumanti)Glowing
दैत्यांगना (Daityangana)Goddess-like woman
देवकी (Devaki)Mother of Lord Krishna
देवमाला (Devamala)Garland of gods
दिशांता (Dishanta)End of direction
देवरी (Devari)Divine
दिव्यरुचि (Divyaruchi)Divine taste
द्रुवा (Druva)The steadfast one
दयानी (Dayani)Compassionate
दीपवती (Deepavati)Radiant
दिशा (Disha)Direction
देवली (Devali)Divine
द्युतिमानी (Dyutimani)Radiant
दिव्यमयी (Divyamayi)Divine
दिव्यदृष्टि (Divyadrushti)Divine vision
द्विजा (Dvija)Twice born
देववाणी (Devavani)Divine voice
दिशांका (Dishanka)End of direction
देवरती (Devarati)Divine delight
दृष्टिता (Drushtita)Visible
दीपांगी (Deepangi)Radiant
देवभक्ति (Devabhakti)Devotion to gods
दिव्यज्योत्सना (Divyajyotsna)Divine moonlight
द्वितीया (Dvitiya)Second
दयिता (Dayita)Beloved
दिव्यानंद (Divyanand)Divine bliss
दिव्यशक्ति (Divyashakti)Divine power
दीर्घा (Dirgha)Long
देवगंधा (Devagandha)Divine fragrance
दिव्यरागा (Divyaraga)Divine passion
दृष्टिमती (Drushtimati)Perceptive
देवश्री (Devashree)Divine beauty
द्युतिमती (Dyutimati)Radiant
दीपांका (Deepanka)Radiant
दिव्यानशा (Divyansha)Divine part
द्विती (Dviti)Second
दयवन्ती (Dayavanti)Compassionate
देवभूमि (Devabhumi)Divine land
दिशांती (Dishanti)End of direction
दिव्यता (Divyata)Divinity
द्युतिप्रिया (Dyutipriya)Lover of radiance
दीपश्री (Deepashri)Radiance
दिशिता (Dishita)Focused
देवमाया (Devamaya)Divine illusion
दिव्यसुंदरी (Divyasundari)Divine beauty
दिव्यांगि (Divyangi)Divine body
देव्याशी (Devyashi)Beloved of gods
दृष्टला (Drushtala)Focused
दिलशादा (Dilshada)Happy hearted
दिव्यादर्शी (Divyadarshi)Divine vision
दान्या (Danya)Generous
दीप्तमाला (Diptamala)Radiant garland
दृढाक्षा (Drudhaksha)Strong-eyed
दिव्यार्चि (Divyarchi)Divine radiance
द्विजान्विता (Dwijanvita)Endowed with knowledge
दिव्यप्रिया (Divyapriya)Divine beloved
दृष्टिहीना (Drushtihina)Visionless
दृढप्रतिज्ञा (Drudhapratijna)Firmly resolved
दिव्यप्रभा (Divyaprabha)Divine light
दिव्यांबरा (Divyambra)Divine sky
दिलदारा (Dildara)Beloved
दीपन्विता (Deepanvita)Illuminated
दिव्यसुन्दरी (Divyasundari)Divinely beautiful
दिव्यायनी (Divyayani)Divine path
दृढसंकल्पा (Drudhasankalpa)Strong-willed
दिव्यनेत्रा (Divyanetra)Divine-eyed
दैविकी (Daiviki)Heavenly
दिव्यरूपा (Divyarupa)Divine form
दीपाराध्या (Deepardhya)Worthy of worship
दिव्यलोचना (Divyalochana)Divine-eyed
दिव्यायुष्मान् (Divyayushman)Divine lifespan
दृढचेतना (Drudhachetana)Strong-willed
दिव्यप्रियंका (Divyapriyanka)Divine beloved
द्विजेष्ठा (Dwijeshtha)Foremost among the wise
दिव्याभिरामा (Divyabhirama)Divinely charming
दीपाञ्जली (Deepanjali)Offering of light
दिव्यांकुशा (Divyankusha)Divine scepter
दिव्यांगीष्ठा (Divyangishta)Most divine
दृष्टिधीरा (Drushtidheera)Steady gaze
द्विजप्रिया (Dwijapriya)Beloved of the twice-born
दिव्यभामा (Divyabhama)Divinely radiant
देवसुंदरी (Devasundari)Beautiful like a goddess
दिलमोहिनी (Dilamohini)Enchanting heart
दीर्घचारिणी (Dirghacharini)Resolute
दिव्यमूर्ति (Divyamurti)Divine embodiment
द्विजेन्द्राणी (Dwijendrani)Queen among the wise
दिव्यसौम्या (Divyasoumya)Divinely gentle
दृढव्रता (Drudhavrata)Firmly committed
देवरूपा (Devarupa)Divine form
दिव्यश्री (Divyashree)Divine wealth
द्वितीया (Dwitaya)Second
दिव्यस्मृति (Divyasmriti)Divine memory
दिव्येश्वरी (Divyeshwari)Divine goddess
अ वरून मुलींची नावे
आ वरून मुलींची नावे
इ वरून मुलींची नावे
ई वरून मुलींची नावे
उ वरून मुलींची नावे
ऊ वरून मुलींची नावे
ए वरून मुलींची नावे
ओ वरून मुलींची नावे
अं वरून मुलींची नावे
क वरून मुलींची नावे
ख वरून मुलींची नावे
ग वरून मुलींची नावे
घ वरून मुलींची नावे
च वरून मुलींची नावे
छ वरून मुलींची नावे
ज वरून मुलींची नावे
झ वरून मुलींची नावे
ट वरून मुलींची नावे
ठ वरून मुलींची नावे
ड वरून मुलींची नावे
ढ वरून मुलींची नावे
त वरून मुलींची नावे
थ वरून मुलींची नावे
द वरून मुलींची नावे
ध वरून मुलींची नावे
न वरून मुलींची नावे
प वरून मुलींची नावे
फ वरून मुलींची नावे
ब वरून मुलींची नावे
भ वरून मुलींची नावे
म वरून मुलींची नावे
य वरून मुलींची नावे
र वरून मुलींची नावे
ल वरून मुलींची नावे
व वरून मुलींची नावे
श वरून मुलींची नावे
स वरून मुलींची नावे
ह वरून मुलींची नावे
त्र वरून मुलींची नावे
ज्ञ वरून मुलींची नावे
ऋ वरून मुलींची नावे
हृ वरून मुलींची नावे
श्र वरून मुलींची नावे