250+ ज वरून मुलींची नावे J Varun Mulinchi Nave

J Varun Mulinchi Nave : सुपरटडका वर आपले स्वागत आहे! “ज वरून मुलींची नावे” हे शब्द आपल्या नववधूंना एक महत्वाचे साधन आहे. इथे, आपण इतर संस्कृत्यांपेक्षा कमीपणे शोधलेली अत्यंत प्रभावी मुलींची नावे पाहू शकता. सुपरटडका आपल्याला विशेष, अर्थपूर्ण आणि संवेदनशील नावे परिचय देतो. आपल्या लहान मुलींच्या जीवनाला वृद्धी देण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास करण्यासाठी, सुपरटडका आपले आदर्श संग्रह आहे. जलदी शोधा, सुपरटडका तुमच्याला उत्कृष्ट आणि साहसिक नावे प्रदान करतो!

ज वरून मुलींची नावे J Varun Mulinchi Nave

Name (Marathi)Meaning
जया (Jaya)Victorious
जानवी (Janvi)River Ganga
ज्योति (Jyoti)Light
जिया (Jiya)Heart, Sweetheart
ज्ञाना (Gyana)Knowledge, Wisdom
जाधवी (Jadhavi)A river’s name, symbolic of purity
ज्युनेष्वरी (Jyuneswari)Goddess Durga, Protector of the Universe
जयश्री (Jayashri)Glory, Fame
जुई (Jui)A flower, Jasmine
जाल्या (Jalya)Scented, Fragrant
जयिष्णु (Jayishnu)Victorious, Triumphant
ज्वाला (Jwala)Flame, Light
जनिता (Janita)Born
जानिस (Janis)Life
जयित्री (Jayitri)Victorious
जया (Jaya)Victory
जयश्री (Jayashri)Goddess of Victory
जाह्नवी (Jahnavi)River Ganga
ज्योत्सना (Jyotsna)Moonlight
जुई (Jui)Jasmine flower
जाधवी (Jadhavi)Name of a river
जन्हवी (Janhavi)River Ganga
ज्योतिका (Jyotika)Light
जयन्ती (Jayanti)Victorious
ज्योतिर्मयी (Jyotirmayi)Full of light
जिग्यासा (Jigyasa)Curiosity
जितींद्री (Jitindri)Conqueror
जिविका (Jivika)Source of life
ज्योतींद्री (Jyotindri)Light of God
जीविका (Jeevika)Life
जयलक्ष्मी (Jayalakshmi)Goddess of victory
ज्योतिकी (Jyotiki)Light
जित्री (Jitri)Winner
जिन्ही (Jinhi)One who is victorious
जिव्हा (Jivha)Tongue
जाहनवी (Jahanvi)River Ganga
ज्योत्स्ना (Jyotsna)Moonlight
ज्योतिकीर्ती (Jyotikirti)Fame and glory
जितरी (Jitri)Winner
जीव्हा (Jivha)Tongue
जयती (Jayati)Victorious
जीव्ही (Jivhi)Tongue
जिन्हु (Jinhu)One who is victorious
जितेंद्री (Jitendri)Conqueror
जिन्हू (Jinhu)One who is victorious
ज्युक्ति (Jyukti)Union
ज्ञानश्री (Gnyanashri)Wisdom
जीविका (Jeevika)Source of life
ज्ञाना (Gnyana)Knowledge
ज्ञानदा (Gnyanada)Bestower of knowledge
ज्ञानवती (Gnyanavati)Wise
जीवनी (Jeevani)Life story
ज्ञानी (Gnyani)Knowledgeable
ज्ञानदीपा (Gnyanadipa)Lamp of knowledge
ज्योतिमाला (Jyotimālā)Garland of light
ज्ञानशक्ति (Gnyanashakti)Power of knowledge
ज्योतिमयी (Jyotimayi)Full of light
ज्ञानीका (Gnyanika)Knowledgeable
ज्ञानचण्डी (Gnyanachandi)Fierce with knowledge
ज्ञानेश्वरी (Gnyaneshwari)Goddess of knowledge
ज्ञानरूपा (Gnyanarupa)Embodiment of knowledge
ज्योतिप्रभा (Jyotiprabha)Radiant light
ज्योतिप्रिया (Jyotipriya)Beloved of light
ज्ञानिनी (Gnyanini)Knowledgeable
ज्योतिनिधि (Jyotinidhi)Treasure of light
ज्ञानसुरभी (Gnyanasurabhi)Fragrance of knowledge
ज्ञानज्योति (Gnyanajyoti)Flame of knowledge
ज्ञानसंगीनी (Gnyanasangini)Companion of knowledge
ज्योतिकीर्ति (Jyotikirti)Fame and glory
ज्ञानदीपिका (Gnyanadeepika)Lamp of knowledge
ज्योतिश्मिता (Jyotishmita)Radiant
ज्ञानचांदिनी (Gnyanachandini)Illuminator of knowledge
ज्ञानांबा (Gnyanamba)Mother of knowledge
ज्ञानधारिणी (Gnyanadharini)Bearer of knowledge
ज्योतिप्रिय (Jyotipriya)Beloved of light
ज्ञानमाया (Gnyanamaya)Illusion of knowledge
ज्योतिदर्शिनी (Jyotidarshini)Vision of light
ज्ञानगंगा (Gnyanaganga)Ganga of knowledge
ज्योतिस्मिता (Jyotishmita)Radiant
ज्ञानसंगिनी (Gnyanasangini)Companion of knowledge
ज्ञानाश्रमा (Gnyanashrama)Shelter of knowledge
ज्ञानमयी (Gnyanamayi)Full of knowledge
ज्योतिप्रभ (Jyotiprabha)Radiant light
ज्योतिकाला (Jyotikala)Art of light
ज्ञानदर्पण (Gnyanadarpana)Mirror of knowledge
ज्ञानप्रिया (Gnyanapriya)Lover of knowledge
ज्ञानवल्लरी (Gnyanavallari)Creeper of knowledge
ज्योतिर्माला (Jyotimālā)Garland of light
ज्ञानमुद्रा (Gnyanamudra)Seal of knowledge
ज्ञानप्रदा (Gnyanapradha)Bestower of knowledge
अ वरून मुलींची नावे
आ वरून मुलींची नावे
इ वरून मुलींची नावे
ई वरून मुलींची नावे
उ वरून मुलींची नावे
ऊ वरून मुलींची नावे
ए वरून मुलींची नावे
ओ वरून मुलींची नावे
अं वरून मुलींची नावे
क वरून मुलींची नावे
ख वरून मुलींची नावे
ग वरून मुलींची नावे
घ वरून मुलींची नावे
च वरून मुलींची नावे
छ वरून मुलींची नावे
ज वरून मुलींची नावे
झ वरून मुलींची नावे
ट वरून मुलींची नावे
ठ वरून मुलींची नावे
ड वरून मुलींची नावे
ढ वरून मुलींची नावे
त वरून मुलींची नावे
थ वरून मुलींची नावे
द वरून मुलींची नावे
ध वरून मुलींची नावे
न वरून मुलींची नावे
प वरून मुलींची नावे
फ वरून मुलींची नावे
ब वरून मुलींची नावे
भ वरून मुलींची नावे
म वरून मुलींची नावे
य वरून मुलींची नावे
र वरून मुलींची नावे
ल वरून मुलींची नावे
व वरून मुलींची नावे
श वरून मुलींची नावे
स वरून मुलींची नावे
ह वरून मुलींची नावे
त्र वरून मुलींची नावे
ज्ञ वरून मुलींची नावे
ऋ वरून मुलींची नावे
हृ वरून मुलींची नावे
श्र वरून मुलींची नावे