199+ मराठी खोचक टोमणे | टोमणे मराठी स्टेटस स्वार्थी लोक

Searching for newest मराठी खोचक टोमणे, then you are at right place. Get here latest and amazing tomane in marathi. You can easily share it with your friends. Hope you like it.

चमचागिरी करणे हे काही सोप काम नाही कारण त्याला पण टॅलेंट लागते माणसाचा कुत्रा बनायला …🤨😜😜

Camacāgirī karaṇē hē kāhī sōpa kāma nāhī kāraṇa tyālā paṇa ṭĕlēṇṭa lāgatē māṇasācā kutrā banāyalā….🤨😜😜

आपण फक्त चालत राहायचं लोकांना मिरच्या आपोपाप लागतात….🤨😜😜

Āpaṇa phakta cālata rāhāyacaṁ lōkānnā miracyā āpōpāpa lāgatāta….🤨😜😜

माग पळून पळुन माझी वाट लागली
अन तु वळुन बी माझ्याकड पाहयना …🤨😜😜

Māga paḷūna paḷuna mājhī vāṭa lāgalī
ana tu vaḷuna bī mājhyākaḍa pāhayanā …🤨😜😜

घरात असो वा बाहेर, मुली ओढणी घेत चला’
साडी नेसता त्या माऊली, पदर घेत चला …🤨😜😜

gharāta asō vā bāhēra, mulī ōḍhaṇī ghēta calā’
sāḍī nēsatā tyā mā’ūlī, padara ghēta calā …🤨😜😜

वेळेबरोबर मन आणि मनाबरोबर ‘
माणसे कशी बदलतात कळतच नाही.. …🤨😜😜

vēḷēbarōbara mana āṇi manābarōbara ‘
māṇasē kaśī badalatāta kaḷataca nāhī.. …🤨😜😜

तू जर भेटली तर चांगलचं हाय, नाही
‘भेटली तर तुझ्या बाजुवालीचे नाव तरी सांग काय. …🤨😜😜

Tū jara bhēṭalī tara cāṅgalacaṁ hāya, nāhī
‘bhēṭalī tara tujhyā bājuvālīcē nāva tarī sāṅga kāya. …🤨😜😜

सर्वच प्रश्न सोडवून सूटत नाहीत; काही ‘
सोडून दिले की आपोआप सुटतात. …🤨😜😜

Sarvaca praśna sōḍavūna sūṭata nāhīta; kāhī ‘
sōḍūna dilē kī āpō’āpa suṭatāta. …🤨😜😜

जी ‪‎पाहिजे‬ ती मिळत नाही अन् ‪‎दुसरी‬
‘म्हणते ‪तुझ्याशिवाय करमत नाही… …🤨😜😜

Jī ‪‎pāhijē‬ tī miḷata nāhī an ‪‎dusarī‬
‘mhaṇatē ‪tujhyāśivāya karamata nāhī… …🤨😜😜

एकच फोटो न एकच ‪‎अदा‬….. तिच काय
‘ तिच्या मैञिणी पण‪फिदा‬ . …🤨😜😜

ēkaca phōṭō na ēkaca ‪‎adā‬….. Tica kāya
‘ticyā maiñiṇī paṇa‪phidā‬ . …🤨😜😜

विचार चांगले आहेत तुझे फ़क्त वास्तवात उतरु दे…
‘जास्तीची अपेक्षा नाही मला, निदान थोड़े तरी दिसू दे… …🤨😜😜

Vicāra cāṅgalē āhēta tujhē fakta vāstavāta utaru dē…
‘jāstīcī apēkṣā nāhī malā, nidāna thōṛē tarī disū dē… …🤨😜😜

बाळा तू गेम व्यवस्थित खेळलास पण प्रतिस्पर्धी तू चुकीचा निवडलास …🤨😜😜

Bāḷā tū gēma vyavasthita khēḷalāsa paṇa pratispardhī tū cukīcā nivaḍalāsa. …🤨😜😜

माझ्यावर जळणार्‍या लोकांकडून माझी फक्त एकच इच्छा आहे, “बस दुआ मे याद रखना. …🤨😜😜

Mājhyāvara jaḷaṇār‍yā lōkāṅkaḍūna mājhī phakta ēkaca icchā āhē, “basa du’ā mē yāda rakhanā. …🤨😜😜

प्रत्येक माणसाचं बोलणं मनावर घेऊ नका, कारण माणसे तुम्हाला काय बोलतात यावरून त्यांची लायकी कळते तुमची नाही. …🤨😜😜

Pratyēka māṇasācaṁ bōlaṇaṁ manāvara ghē’ū nakā, kāraṇa māṇasē tumhālā kāya bōlatāta yāvarūna tyān̄cī lāyakī kaḷatē tumacī nāhī. …🤨😜😜

ह्या दुनियेत लोक तुम्हाला रडवायला बसलेत पण तुम्ही रडू नका तर त्यांच्याशी लढा. …🤨😜😜

Hyā duniyēta lōka tumhālā raḍavāyalā basalēta paṇa tumhī raḍū nakā tara tyān̄cyāśī laḍhā. …🤨😜😜

सुकलेल्या फुलावर कधी भवरे फिरत नाहीत
आणि घमंडी मुलींवर कधी मुलं मरत नाही …🤨😜😜

Sukalēlyā phulāvara kadhī bhavarē phirata nāhīta…
āṇi ghamaṇḍī mulīnvara kadhī mulaṁ marata nāhī… …🤨😜😜

तुला काय वाटत तू गेलीस तर मी काय मरुन जाई ,
‘अगं तू पोरगी आहेस ऑक्सीजन नाही …🤨😜😜

Tulā kāya vāṭata tū gēlīsa tara mī kāya maruna jā’ī,
‘agaṁ tū pōragī āhēsa ŏksījana nāhī… …🤨😜😜

हुषार मुलेही आता प्रेमात पडतात,नाही ‘
म्हटलं तरी ते कधीतरी कोसळतात …🤨😜😜

huṣāra mulēhī ātā prēmāta paḍatāta,nāhī ‘
mhaṭalaṁ tarī tē kadhītarī kōsaḷatāta …🤨😜😜

चांगल्या माणसाच्या आत्मसन्मानला कधीच ठेच लावू नका, कारण सुंदर काच फुटली कि तिचे रूपांतर धारदार शस्त्रात होते. …🤨😜😜

cāṅgalyā māṇasācyā ātmasanmānalā kadhīca ṭhēca lāvū nakā, kāraṇa sundara kāca phuṭalī ki ticē rūpāntara dhāradāra śastrāta hōtē. …🤨😜😜

आता फूलचं गुलाबाचं आवडलय म्हटल्यावर ‘
काटे तर टोचनारच ना …🤨😜😜

Ātā phūlacaṁ gulābācaṁ āvaḍalaya mhaṭalyāvara ‘
kāṭē tara ṭōcanāraca nā …🤨😜😜

काँलेजमध्ये‬ खूप ‪‎पोरी‬ पाहिल्या…पण आज
‘सुद्दा मन शाळेतील‬त्या दोन ‪‎वेण्यातच गुतंल‬ आहे….
तूझ ‪प्रेम‬ पण भाड्याच्या‬घरा‬ सारख ह …🤨😜😜

kām̐lējamadhyē‬ khūpa ‪‎pōrī‬ pāhilyā…paṇa āja
‘suddā mana śāḷētīla‬tyā dōna ‪‎vēṇyātaca gutanla‬ āhē….
Tūjha ‪prēma‬ paṇa bhāḍyācyā‬gharā‬ sārakha ha …🤨😜😜