कामापुरते लोक Status | लायकी स्टेटस मराठी | स्वार्थी मराठी स्टेटस

लायकीची गोष्ट नको करू भावा
लोक तुझ्या बंदुकीपेक्षा
माझ्या डोळ्याने जास्त घाबरतात ….😮😮💯💯💯

Lāyakīcī gōṣṭa nakō karū bhāvā
lōka tujhyā bandukīpēkṣā
mājhyā ḍōḷyānē jāsta ghābaratāta….😮😮💯💯💯

Read More: Royal Attitude Status
Read More: धोखा शायरी दो लाइन

अपल्याला एकच कळत, जो पण उचलेल आपल्यावर हात ,त्याला दाखवायची त्याची औकात, ते पण भर चौकात… ….😮😮💯💯💯

Apalyālā ēkaca kaḷata, jō paṇa ucalēla āpalyāvara hāta,tyālā dākhavāyacī tyācī aukāta, tē paṇa bhara caukāta… ….😮😮💯💯💯

मला “Ignore” करणं एवढी तुझी “लायकी” नाही, जेवढं तू कमवतोयेस तेवढ तर मी “खर्च करून टाकते”. ….😮😮💯💯💯

Malā “Ignore” karaṇaṁ ēvaḍhī tujhī “lāyakī” nāhī, jēvaḍhaṁ tū kamavatōyēsa tēvaḍha tara mī “kharca karūna ṭākatē”. ….😮😮💯💯💯

नादान नको समजूस मला “तुझ्यासारखे ३६” माघे पुढे फिरतात माझ्या. ….😮😮💯💯💯

Nādāna nakō samajūsa malā “tujhyāsārakhē 36” māghē puḍhē phiratāta mājhyā. ….😮😮💯💯💯

आहे तोपर्यंत असाच गोड राहणार………. पण जर डोक्यात शिरला कोणतर कुणाच्याच बापाला नाही आवरणार… ….😮😮💯💯💯

Āhē tōparyanta asāca gōḍa rāhaṇāra………. Paṇa jara ḍōkyāta śiralā kōṇatara kuṇācyāca bāpālā nāhī āvaraṇāra… ….😮😮💯💯💯

बाहेरून कितीही चांगलं असल्याची नाटकं करत रहा
पण तुमचं मन तुम्हाला तुमची लायकी दाखवत राहील हे नक्की ….😮😮💯💯💯

Bāhērūna kitīhī cāṅgalaṁ asalyācī nāṭakaṁ karata rahā
paṇa tumacaṁ mana tumhālā tumacī lāyakī dākhavata rāhīla hē nakkī….😮😮💯💯💯

लायकी ही खुप मोठी जखम नसते
फक्त शब्द तिला अपमानात सजवतात ….😮😮💯💯💯

Lāyakī hī khupa mōṭhī jakhama nasatē
phakta śabda tilā apamānāta sajavatāta….😮😮💯💯💯

आमची तर इज्जत आहे लोकांमध्ये,
लायकी तर कुत्र्याची असते. ….😮😮💯💯💯

Āmacī tara ijjata āhē lōkāmmadhyē,
lāyakī tara kutryācī asatē. ….😮😮💯💯💯

यश मिळवण्याचं वेड पाहिजे,
मग संकटाची काय लायकी आहे. ….😮😮💯💯💯

Yaśa miḷavaṇyācaṁ vēḍa pāhijē,
maga saṅkaṭācī kāya lāyakī āhē. ….😮😮💯💯💯

काही गोष्टी लेवलच्या वर गेल्या
की आपल्याला आपली लेवल सोडावी लागते ….😮😮💯💯💯

Kāhī gōṣṭī lēvalacyā vara gēlyā
kī āpalyālā āpalī lēvala sōḍāvī lāgatē….😮😮💯💯💯

कुणाची लायकी काढताना
आधी आपली तेव्ढी लायकी आहे का
ते आधी पाहा ….😮😮💯💯💯

Kuṇācī lāyakī kāḍhatānā
ādhī āpalī tēvḍhī lāyakī āhē kā
tē ādhī pāhā….😮😮💯💯💯

वयाने तसा मी छोटाच आहे पण सलाम तिचा बाप पण ठोकतो… ….😮😮💯💯💯

Vayānē tasā mī chōṭāca āhē paṇa salāma ticā bāpa paṇa ṭhōkatō… ….😮😮💯💯💯

माझी बरोबरी नको करूस मित्रा..माझ्या Statusची वाट तर तुझी Item पण बघत असते. ….😮😮💯💯💯

Mājhī barōbarī nakō karūsa mitrā..Mājhyā Statuscī vāṭa tara tujhī Item paṇa baghata asatē. ….😮😮💯💯💯

मुलगी अशी पाहिजे कि “Bussy” असून हि म्हणेल, मी “Free” आहे तुझ्यासाठी. ….😮😮💯💯💯

Mulagī aśī pāhijē ki “Bussy” asūna hi mhaṇēla, mī “Free” āhē tujhyāsāṭhī. ….😮😮💯💯💯

स्वताःशीच कधीही हरलो नाहीतर , हि दुनिया काय हरवेल. ….😮😮💯💯💯

Svatāḥśīca kadhīhī haralō nāhītara, hi duniyā kāya haravēla. ….😮😮💯💯💯

जेथून तुझी भीती कमी होते, तेथून आपला “कहर” चालू होतो भावा. ….😮😮💯💯💯

Jēthūna tujhī bhītī kamī hōtē, tēthūna āpalā “kahara” cālū hōtō bhāvā. ….😮😮💯💯💯

मला वाईट समजणाऱ्यानी स्वतःह किती चांगले आहेत याचा विचार केला तर बर होईल. ….😮😮💯💯💯

Malā vā’īṭa samajaṇāṟyānī svataḥha kitī cāṅgalē āhēta yācā vicāra kēlā tara bara hō’īla. ….😮😮💯💯💯

हवा करून मोठ व्हायच असत… तर कधीच झालो असतो…पण आम्हाला लोकांच्या मनात राहून मोठ व्हायचय. ….😮😮💯💯💯

Havā karūna mōṭha vhāyaca asata… tara kadhīca jhālō asatō…paṇa āmhālā lōkān̄cyā manāta rāhūna mōṭha vhāyacaya. ….😮😮💯💯💯

जर तू “Doll ” आहेस तर मी “Doller” आहे जर तू “Brand” आहेस तर मी “Branded” आहे. ….😮😮💯💯💯

Jara tū “Doll” āhēsa tara mī “Doller” āhē jara tū “Brand” āhēsa tara mī “Branded” āhē. ….😮😮💯💯💯

ऐक पगली तुझ्या पेक्षा तर माझे “दुश्मन” चांगले, जे प्रत्येक वेळा बोलतात “तुला नाही सोडणार”. ….😮😮💯💯💯

Aika pagalī tujhyā pēkṣā tara mājhē “duśmana” cāṅgalē, jē pratyēka vēḷā bōlatāta “tulā nāhī sōḍaṇāra”. ….😮😮💯💯💯

आपण पण कधी कधी अश्या लोकांना
आपल्या जीवनात खुप मान देऊन बसतो
ज्यांची आपल्या सोबत बसायची पण लायकी नसते ….😮😮💯💯💯

Āpaṇa paṇa kadhī kadhī aśyā lōkānnā
āpalyā jīvanāta khupa māna dē’ūna basatō
jyān̄cī āpalyā sōbata basāyacī paṇa lāyakī nasatē….😮😮💯💯💯

जीवनात समजदार बनून पण जगून बघितलं पण पागल बनून जगण्यात खुप मज्जा आहे…. ….😮😮💯💯💯

Jīvanāta samajadāra banūna paṇa jagūna baghitalaṁ paṇa pāgala banūna jagaṇyāta khupa majjā āhē…. ….😮😮💯💯💯

Style मध्ये राहणं माझं काम आहे, “देवदास” बनणं तुझ काम आहे. ….😮😮💯💯💯

Style madhyē rāhaṇaṁ mājhaṁ kāma āhē, “dēvadāsa” banaṇaṁ tujha kāma āhē. ….😮😮💯💯💯

भूक लागली असेल तर घरी जा काहीतरी खा, माझ्या माघे आलास तर “लाथ आणि चप्पल” खाशील. ….😮😮💯💯💯

Bhūka lāgalī asēla tara gharī jā kāhītarī khā, mājhyā māghē ālāsa tara “lātha āṇi cappala” khāśīla. ….😮😮💯💯💯

कुत्रे किती ही असो वाघ त्यांना फाडतो, मराठी माणसाच्या नादी लागू नका आम्ही जिवंत गाडतो… ….😮😮💯💯💯

Kutrē kitī hī asō vāgha tyānnā phāḍatō, marāṭhī māṇasācyā nādī lāgū nakā āmhī jivanta gāḍatō… ….😮😮💯💯💯

आमच्या लायकीची गोष्ट नको करू पगली ,आम्ही तर ऑटोग्राफ साठी पण १०-१२ जण ठेवतो. ….😮😮💯💯💯

Āmacyā lāyakīcī gōṣṭa nakō karū pagalī,āmhī tara ŏṭōgrāpha sāṭhī paṇa 10-12 jaṇa ṭhēvatō. ….😮😮💯💯💯

बातो को मेरी तुम भुला न सकोगे, मुलगी आहे मी बिंदास पण , तूम पटा ना सकोगे. ….😮😮💯💯💯

Bātō kō mērī tuma bhulā na sakōgē, mulagī āhē mī bindāsa paṇa, tūma paṭā nā sakōgē. ….😮😮💯💯💯

लोकांनी आम्हाला नेहमी कामासाठीच वापरलं , कारण त्यांचं काम होत आणि आमचं “नाम”. ….😮😮💯💯💯

Lōkānnī āmhālā nēhamī kāmāsāṭhīca vāparalaṁ, kāraṇa tyān̄caṁ kāma hōta āṇi āmacaṁ “nāma”. ….😮😮💯💯💯

मानलं कि दुसऱ्यापेक्षा काही जास्त नाही मिळालं मला पण, मी खुश आहे कारण मी स्वतःला झुकवून काही उचलेलं नाही. ….😮😮💯💯💯

Mānalaṁ ki dusaṟyāpēkṣā kāhī jāsta nāhī miḷālaṁ malā paṇa, mī khuśa āhē kāraṇa mī svataḥlā jhukavūna kāhī ucalēlaṁ nāhī. ….😮😮💯💯💯

सगळयाना चांगल समजूण सोडून घ्या
लोक बाहेरून दिसतात तसे आतून नसतात ….😮😮💯💯💯

Sagaḷayānā cāṅgala samajūṇa sōḍūna ghyā
lōka bāhērūna disatāta tasē ātūna nasatāta….😮😮💯💯💯

प्रेम सुद्धा त्याच्यावरच होत असते
ज्याची प्रेम करायची लायकी नसते ….😮😮💯💯💯

Prēma sud’dhā tyācyāvaraca hōta asatē
jyācī prēma karāyacī lāyakī nasatē….😮😮💯💯💯

माझ्या DP वरती नजर नको ठेवूस नाहीतर, लोक तुला माझा Security गार्ड म्हणतील. ….😮😮💯💯💯

Mājhyā DP varatī najara nakō ṭhēvūsa nāhītara, lōka tulā mājhā Security gārḍa mhaṇatīla. ….😮😮💯💯💯

माझ्या पासून थोडं सावध राहा कारण, माझा Attitude “इंद्रधनुष्य” सारखा आहे कधी कोणता रंग बदलेल सांगता येत नाही. ….😮😮💯💯💯

Mājhyā pāsūna thōḍaṁ sāvadha rāhā kāraṇa, mājhā Attitude “indradhanuṣya” sārakhā āhē kadhī kōṇatā raṅga badalēla sāṅgatā yēta nāhī. ….😮😮💯💯💯

कोणाची लायकी काढणया साठी
आधी एवढा जरूर विचार करा की
तुमची तेवढी लायकी आहे का ….😮😮💯💯💯

Kōṇācī lāyakī kāḍhaṇayā sāṭhī
ādhī ēvaḍhā jarūra vicāra karā kī
tumacī tēvaḍhī lāyakī āhē kā….😮😮💯💯💯

जेव्हा एखाद्याची गरज भागते, तेव्हा त्या व्यक्तिच वागणं सुद्धा बदलत.” ….😮😮💯💯💯

Jēvhā ēkhādyācī garaja bhāgatē, tēvhā tyā vyaktica vāgaṇaṁ sud’dhā badalata.”….😮😮💯💯💯

“पूर्वी लोक काळजी पोटी विचारपूस करायचे आणि आताचे लोक गरजेपोटी विचारपूस करतात. ….😮😮💯💯💯

“Pūrvī lōka kāḷajī pōṭī vicārapūsa karāyacē āṇi ātācē lōka garajēpōṭī vicārapūsa karatāta. ….😮😮💯💯💯

प्रत्येक जन स्व:ताला safe ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय, पण नात safe रहावं म्हणून कुणी प्रयत्न करत नाही. ….😮😮💯💯💯

Pratyēka jana sva:Tālā safe ṭhēvaṇyācā prayatna karatōya, paṇa nāta safe rahāvaṁ mhaṇūna kuṇī prayatna karata nāhī. ….😮😮💯💯💯

तुमच्या खास जवळची माणसे जर तुमच्यापासून दूर निघून जायला लागली तर समजा त्यांची आता गरज भागली आहे ….😮😮💯💯💯

Tumacyā khāsa javaḷacī māṇasē jara tumacyāpāsūna dūra nighūna jāyalā lāgalī tara samajā tyān̄cī ātā garaja bhāgalī āhē….😮😮💯💯💯

बापा समोर “अय्याशी” आणि आमच्या समोर “बदमाशी” बेटा चुकून सुद्धा करू नकोस. ….😮😮💯💯💯

Bāpā samōra “ayyāśī” āṇi āmacyā samōra “badamāśī” bēṭā cukūna sud’dhā karū nakōsa. ….😮😮💯💯💯

मला आवडतं अश्या लोकांपासून हरायला , जे माझ्या हारल्याने पहिल्यांदाच जिंकतात. ….😮😮💯💯💯

Malā āvaḍataṁ aśyā lōkāmpāsūna harāyalā, jē mājhyā hāralyānē pahilyāndāca jiṅkatāta. ….😮😮💯💯💯

अरे तू काय बरोबरी करशील , जेवढं तू इंग्लिश बोलते ,तेवढी तर माझी गाडी तेल खाते. ….😮😮💯💯💯

Arē tū kāya barōbarī karaśīla, jēvaḍhaṁ tū iṅgliśa bōlatē,tēvaḍhī tara mājhī gāḍī tēla khātē. ….😮😮💯💯💯

लोकांचा एक गुणधर्मच बनला आहे जो पर्यंत स्वार्थ आहे तोपर्यंत साथ आहे. ….😮😮💯💯💯

Lōkān̄cā ēka guṇadharmaca banalā āhē jō paryanta svārtha āhē tōparyanta sātha āhē. ….😮😮💯💯💯

“श्रीमंत लोकांना अनेक मित्र असतात कारण जिथे साखर असते तिथे मुंगळे नक्की लागतात ….😮😮💯💯💯

“Śrīmanta lōkānnā anēka mitra asatāta kāraṇa jithē sākhara asatē tithē muṅgaḷē nakkī lāgatāta….😮😮💯💯💯

सुखात हजार जन सामील होतील पण दुखात एक पण दिसणार नाही. ….😮😮💯💯💯

Sukhāta hajāra jana sāmīla hōtīla paṇa dukhāta ēka paṇa disaṇāra nāhī. ….😮😮💯💯💯

काम असल्यावर साले गोड गोड बोलतात आणि काम झाल की लांबूनच राम राम ठोकतात. ….😮😮💯💯💯

Kāma asalyāvara sālē gōḍa gōḍa bōlatāta āṇi kāma jhāla kī lāmbūnaca rāma rāma ṭhōkatāta. ….😮😮💯💯💯

या स्वार्थी दुनियेत कोणी कोणाचं नसत, आणि न पारखता जोडलेले नात एकदिवस धोका देऊ शकतं ….😮😮💯💯💯

Yā svārthī duniyēta kōṇī kōṇācaṁ nasata, āṇi na pārakhatā jōḍalēlē nāta ēkadivasa dhōkā dē’ū śakataṁ….😮😮💯💯💯

मला पण एक मुलगी पाहिजे कुरकुरे सारखी जी वाकडी असेल पण माझीच असेल. ….😮😮💯💯💯

Malā paṇa ēka mulagī pāhijē kurakurē sārakhī jī vākaḍī asēla paṇa mājhīca asēla. ….😮😮💯💯💯

लायकीची गोष्ट नको करुस भावा, कारण लोक तुझ्या बंदूक पेक्षा माझ्या डोळ्याने जास्त घाबरतात. ….😮😮💯💯💯

Lāyakīcī gōṣṭa nakō karusa bhāvā, kāraṇa lōka tujhyā bandūka pēkṣā mājhyā ḍōḷyānē jāsta ghābaratāta. ….😮😮💯💯💯

दहशत तर डोळ्यात पाहिजे हत्यार तर, हवलदार कडे पण असतं. ….😮😮💯💯💯

Dahaśata tara ḍōḷyāta pāhijē hatyāra tara, havaladāra kaḍē paṇa asataṁ. ….😮😮💯💯💯