वाईट वेळ स्टेटस मराठी | Bad Time Status In Marathi

Hello, friends welcome to our website. If you are looking for वाईट वेळ स्टेटस मराठी, Time Marathi thoughts, Best Time status in Marathi, then you have come to the right place. I hope you like this collection of Time quotes in Marathi, if you like Time quotes in Marathi then share them on social media and our blog for more such posts.

Read More: गुड मॉर्निंग स्टेटस मराठी

Read More: दिल 💔 💘 टूटने का 🌹💔😭 दर्द 😭 😝 💘 🙏 शायरी

आज 😲वाईट आहे, उद्या 🙄चांगली येईल
वेळच तर 🤨आहे, बदलून 👍नक्कीच जाईल…⏳⏳⏳

Āja vā’īṭa āhē, udyā cāṅgalī yē’īla
vēḷaca tara āhē, badalūna nakkīca jā’īla…⏳⏳⏳

वेळ⏱️ खूप जखमा देते,🤨 कदाचित म्हणून…🙄
घड्याळातफुल⏱️ नाही तर काटे😲 असतात…⏳⏳⏳

Vēḷa khūpa jakhamā dētē, kadācita mhaṇūna…
ghaḍyāḷātaphula nāhī tara kāṭē asatāta…⏳⏳⏳

वाईट⏱️ वेळ आज 🙄ना उद्या निघून जाईल 😮
पण बदलेले 😲लोक कायम🙏 लक्षात राहतील…⏳⏳⏳

Vā’īṭa vēḷa āja nā udyā nighūna jā’īla
paṇa badalēlē lōka kāyama lakṣāta rāhatīla…⏳⏳⏳

वाईट वेळ स्टेटस मराठी

एकदा 🙁चांगली वेळ निघून😮 गेली की सर्व 😲काही बदलून👍 जातं. मग नंतर😮 वाईट वेळ आल्यावर कितीही 😮पश्चाताप करून फायदा💯 नाही…⏳⏳⏳

Ēkadā cāṅgalī vēḷa nighūna gēlī kī sarva kāhī badalūna jātaṁ. Maga nantara vā’īṭa vēḷa ālyāvara kitīhī paścātāpa karūna phāyadā nāhī…⏳⏳⏳

वेळ⏱️ ही पैश्यापेक्षा 💰अधिक मौल्यवान 😇आहे आपण अधिक 😇पैसे मिळवू शकता 👍परंतु आपल्याला 😮अधिक वेळ😇 मिळू शकत नाही…⏳⏳⏳

Vēḷa hī paiśyāpēkṣā adhika maulyavāna āhē āpaṇa adhika paisē miḷavū śakatā parantu āpalyālā adhika vēḷa miḷū śakata nāhī…⏳⏳⏳

वेळ ⏱️असते सर्वांकरता 😇ऐक समान तरी एक🤨 आहे गरीब 🙏आणि एक महान…⏳⏳⏳

Vēḷa asatē sarvāṅkaratā aika samāna tarī ēka āhē garība āṇi ēka mahāna…⏳⏳⏳

अपयशासाठी ⏱️वेळ कधीच😮 जबाबदार असत नाही, ❌तुम्ही स्वतः असता…⏳⏳⏳

Apayaśāsāṭhī vēḷa kadhīca jabābadāra asata nāhī, tumhī svataḥ asatā…⏳⏳⏳

वाईट वेळ स्टेटस मराठी

वेळ ⏱️बदलली की माणसं🙏 पण सरड्याप्रमाणे😲 रंग बदलतात…⏳⏳⏳

Vēḷa badalalī kī māṇasaṁ paṇa saraḍyāpramāṇē raṅga badalatāta…⏳⏳⏳

प्रत्येक🙁 गोष्टीची वेळ⏱️ असते तेव्हाच ती 🙁घडायला हवी⏱️ वेळ निघून जाण्यापूर्वी तिची🙄 किंमत 👍कळायला हवी…⏳⏳⏳

Pratyēka gōṣṭīcī vēḷa asatē tēvhāca tī ghaḍāyalā havī vēḷa nighūna jāṇyāpūrvī ticī kimmata kaḷāyalā havī…⏳⏳⏳

वेळ⏱️ हीच यशाची 👍खरी गुरुकिल्ली 🔑आहे…⏳⏳⏳

Vēḷa hīca yaśācī kharī gurukillī āhē…⏳⏳⏳

वाईट 😲वेळ निघून जाते 👍पण जाताना चांगल्या😲 चांगल्या लोकांचं 😇खरं रूप दाखवुन जाते…⏳⏳⏳

Vā’īṭa vēḷa nighūna jātē paṇa jātānā cāṅgalyā cāṅgalyā lōkān̄caṁ kharaṁ rūpa dākhavuna jātē…⏳⏳⏳

वाईट वेळ स्टेटस मराठी

आजचे काम उद्यावर ढकलणाऱ्या व्यक्तीची पहाट कधीच उगवत नसते…⏳⏳⏳

Ājacē kāma udyāvara ḍhakalaṇāṟyā vyaktīcī pahāṭa kadhīca ugavata nasatē…⏳⏳⏳

वेळेनुसार⏱️ चलणारी माणसेच😇 त्यांच्या आयष्यात यशस्वी 🏆होतात…⏳⏳⏳

Vēḷēnusāra calaṇārī māṇasēca tyān̄cyā āyaṣyāta yaśasvī hōtāta…⏳⏳⏳

प्रेमाने❤️ जग जिंकता👍 येत.
पण काही😲 वेळा ज्या व्यक्तीला🙄 आपण जग मानतो😇
त्याला मात्र 😲आपल्याला 😁जिंकता येत नाही…⏳⏳⏳

Prēmānē jaga jiṅkatā yēta.
Paṇa kāhī vēḷā jyā vyaktīlā āpaṇa jaga mānatō
tyālā mātra āpalyālā jiṅkatā yēta nāhī…⏳⏳⏳

आता⏱️ वेळ आली 👍आहे
काही लोकांना 😲खऱ्या,
आयुष्यातून ❌Block करायची🙄
आमची😇 मैत्री समजायला⏱️ वेळ लागेल
पण जेव्हा 😲समजेल तेव्हा😮 वेड लागेल…⏳⏳⏳

Ātā vēḷa ālī āhē
kāhī lōkānnā khaṟyā,
āyuṣyātūna Block karāyacī
āmacī maitrī samajāyalā vēḷa lāgēla
paṇa jēvhā samajēla tēvhā vēḍa lāgēla…⏳⏳⏳

वाईट वेळ स्टेटस मराठी

वेळ⏱️ चांगली असो😲 की वाईट 😔शब्दाला जागण आणि 😲शेवटी पर्यंत😇 साथ देणं हीच आपली😇 ओळख आहे…⏳⏳⏳

Vēḷa cāṅgalī asō kī vā’īṭa śabdālā jāgaṇa āṇi śēvaṭī paryanta sātha dēṇaṁ hīca āpalī ōḷakha āhē…⏳⏳⏳

वेळे ⏱️पेक्षा एक 🙏गोष्ट महत्वाची आहे👍 ती म्हणजे तुम्ही ती वेळ कशी वापरता…⏳⏳⏳

Vēḷē pēkṣā ēka gōṣṭa mahatvācī āhē tī mhaṇajē tumhī tī vēḷa kaśī vāparatā…⏳⏳⏳

वाईट वेळ स्टेटस मराठी

वाईट⏱️ वेळ नेहमी😲 आपल्या माणसांची ओळख करून🙏 देण्यासाठी येते…⏳⏳⏳

Vā’īṭa vēḷa nēhamī āpalyā māṇasān̄cī ōḷakha karūna dēṇyāsāṭhī yētē…⏳⏳⏳

वाईट⏱️ वेळ येते तेव्हा😲 सगळ्यांत चांगली गोष्ट घडते ती🙁 ही की, तुमची काळजी😁 करणारी माणसं तुम्हाला 😇मिळतात…⏳⏳⏳

Vā’īṭa vēḷa yētē tēvhā sagaḷyānta cāṅgalī gōṣṭa ghaḍatē tī hī kī, tumacī kāḷajī karaṇārī māṇasaṁ tumhālā miḷatāta…⏳⏳⏳

वाईट वेळ स्टेटस मराठी

आपली चांगली⏱️ वेळ जगाला 👍सांगते की, आपण 😮कसे आहोत, पण वाईट वेळ⏱️ आपल्याला सांगते की जग😇 कसं आहे…⏳⏳⏳

Āpalī cāṅgalī vēḷa jagālā sāṅgatē kī, āpaṇa kasē āhōta, paṇa vā’īṭa vēḷa āpalyālā sāṅgatē kī jaga kasaṁ āhē…⏳⏳⏳