ए वरून मुलांची नावे Ae Varun Mulanchi Nave

Ae Varun Mulanchi Nave : आमच्या वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे, जे ” ए वरून मुलांची नावे ” ला समर्पित आहे! “ए” अक्षराने सुरू होणाऱ्या मराठी नावांचा आकर्षक संग्रह सादर करताना आम्हाला आनंद होत आहे. तुमच्या आकांक्षा आणि सांस्कृतिक वारशाचे मूर्त स्वरूप असलेले नाव निवडण्याचे महत्त्व आम्हाला समजते. आमच्या बारकाईने क्युरेट केलेल्या डेटाबेसमध्ये जा, जिथे तुम्हाला मराठी संस्कृती आणि परंपरेचे सार प्रतिबिंबित करणार्‍या नावांची भरपूर संख्या मिळेल. प्रत्येक नावाचे स्वतःचे अनोखे आकर्षण आणि अर्थ असतो, ज्यामुळे तुम्हाला तुमच्या मुलासाठी योग्य नाव शोधता येते. तुम्ही सखोल महत्त्व असलेले नाव शोधणारे पालक असाल किंवा मराठी नामकरण परंपरेच्या समृद्धतेमध्ये स्वारस्य असलेली एखादी व्यक्ती असो, आम्ही तुम्हाला “ए टू ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍” तुमच्या मुलाची ओळख.

ए वरून मुलांची नावे Ae Varun Mulanchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
एकण्या (Ekanya)Unique
एकण्यानंद (Ekanyanand)Bliss of unity
एकोमेश (Ekomeesh)Lord Shiva
एकादंत (Ekadant)Lord Ganesha
एकनाथ (Ekanath)Lord Vishnu
एकपद (Ekpad)Lord Vishnu
एकराज (Ekaraj)Emperor
एकदंत (Ekadant)Lord Ganesha
एकभूषण (Ekabhushan)One who adorns
एकांगद (Ekangad)One with strong limbs
एकांश (Ekansh)Whole; Complete
एकपाद (Ekpad)One-legged; Lord Vishnu
एकप्रिय (Ekpriya)Beloved
एकरात्रि (Ekraatri)One night
एकराजी (Ekaraji)Supreme ruler
एकरूप (Ekroop)One form
एकसिंह (Ekasinh)One lion
एकानंद (Ekanand)Supreme bliss
एकजन्म (Ekjanm)One birth
एकहस्त (Ekahast)One-handed
एकप्रकार (Ekprakar)One kind
एकवट (Ekvat)One tree
एकवीर (Ekveer)The one brave
एकाधिक (Ekadhik)More than one
एककर्ण (Ekakarn)Single-eared
एकग्राम (Ekaagram)One village
एकगोचर (Ekagochar)One who can be perceived
एकतत्व (Ekatatva)Oneness
एकदिन (Ekadin)One day
एकबार (Ekbaar)Once
एकमात्र (Ekamatra)One and only
एकयोगी (Ekayogi)One who practices yoga
एकवेणी (Ekaveni)One string
एकादिप (Ekadip)One lamp
एकोपनिषद (Ekopanishad)One Upanishad
एकग्रह (Ekagrah)Focused
एकचित्त (Ekachitt)One mind
एकनिष्ठ (Ekanishth)Devoted
एकपण (Ekpan)Unique
एकबुद्धि (Ekabuddhi)Intelligent
एकमनस (Ekamanas)Single-minded
एकचरित्र (Ekacharitra)One character
एकव्रत (Ekavrat)One who follows a vow
एकब्रह्म (Ekabrahma)The one ultimate reality
एकरत्न (Ekaratna)One jewel
एकग्राही (Ekagrahi)Attentive
एकागामी (Ekagami)Forward-looking
एकमात्रक (Ekamatrak)Unique
एकबल (Ekbal)One strength
एकवीर्य (Ekaveerya)One valor
एकहृदय (Ekahriday)One heart
एकाकी (Ekaki)Alone
एकोमुक्त (Ekomukt)Liberated
एकावर्ती (Ekavarti)One who revolves
एकपुत्र (Ekaputra)Only son
एकपुष्प (Ekapushpa)One flower
एकब्रह्मचारी (Ekabrahmachari)Celibate
एकान्ती (Ekanti)Solitude
एकवीर (Ekaveer)One brave
एकप्रियांशु (Ekpriyanshu)Beloved ray
एकजनन (Ekjanan)Born once
एकपाली (Ekapali)One who holds a bowl
एकपरी (Ekpari)One fairy
एकभक्त (Ekabhakt)Devotee of one God
एकमणी (Ekamani)Unique gem
एकद्वीप (Ekadweep)One island
एकस्थली (Ekasthali)One place
एकपर्वत (Ekaparvat)Single mountain
एकजाति (Ekajati)Same caste
एकरंग (Ekarang)One color
एकातप (Ekatap)One heat
एकप्राणी (Ekaprani)One living being
एकाधार (Ekadhar)One support
एकरूपी (Ekaroopi)One form
एकसौभाग्य (Ekasaubhagya)Singular fortune
एकव्रती (Ekavriti)Single vow
एकजन्मी (Ekajanmi)Born once
एकसुन्दर (Ekasundar)Exquisitely beautiful
एकजीवन (Ekajeevan)One life
एकचिन्तन (Ekachintan)Single thought
एकरुपी (Ekarupi)One form
एकप्रश्न (Ekaprashna)One question
एकवाक्य (Ekavakya)One statement
एकसमय (Ekasamay)Simultaneous
एकसदृश (Ekasadrish)Unique
एकग्रन्थ (Ekagranth)Single scripture
एकचित्र (Ekachitra)Unique painting
एकभक्ति (Ekabhakti)Singular devotion
एकमुख (Ekmukh)One-faced
एकनिष्ठा (Ekanishtha)Devoted
एकतारा (Ekatara)Single star
एकाकर (Ekakar)Singular form
एकरस (Ekaras)Unique taste
एकपरिचय (Ekaparichay)One introduction
एकसिंगार (Ekasingar)Singular decoration
एकविभूषण (Ekavibhushan)Unique ornament
एकवेदी (Ekavedi)One who knows one Veda
एकमहान (Ekamahan)Unique
एकमुखी (Ekmukhi)One-faced
एकजीवनी (Ekajeevani)One biography
एकश्वर (Ekashwar)One God
एकप्रेम (Ekaprem)One love
एकप्राण (Ekapraan)One breath
एकगाय (Ekagay)One cow
एकनिधि (Ekanidhi)One treasure
एकब्रह्मी (Ekabrahmi)One who knows Brahman
एकश्रुति (Ekashruti)One hearing
एकताल (Ektal)One rhythm
एकायामी (Ekayami)One who has control over senses
एकचारी (Ekachari)One who follows one path
एकप्रकाश (Ekprakash)One light
एकशील (Ekashil)One character
एकश्रुत (Ekashrut)One listener
एकश्रवा (Ekashrava)One who has a single reputation
एकविश्वास (Ekavishwas)Unwavering faith
एकज्योति (Ekajyoti)One flame
एकाभिमान (Ekabhimaan)One pride
एकशाखा (Ekashakha)Single branch
एकपालक (Ekapalak)One who protects
एकमणि (Ekamani)Unique gem
एकवाणी (Ekavani)One voice
एकचित्रक (Ekachitrak)Single picture
एकगामी (Ekagami)Forward-looking
एकसुत्र (Ekasutra)Single thread
एकमन (Ekaman)Concentrated mind
एकपुत्री (Ekaputri)Only daughter
एकनाम (Ekanaam)One name
एकज्योतिर्मय (Ekajyotirmay)Full of light
एकगुण (Ekagun)One quality
एकरत्नी (Ekaratni)One jewel
एकपुष्पी (Ekapushpi)One flowered
एकपाठक (Ekapathak)One who reads a single book
एकभाषी (Ekabhashi)Monolingual
एकदिनी (Ekadini)One river
एकबाल (Ekbal)Unique strength
एकग्रही (Ekagrahi)Focused
एकरथ (Ekarath)One chariot
एकामृत (Ekamrit)One nectar
एकगोल (Ekagol)One round
एकप्रशान (Ekaprashan)One question
एकस्मित (Ekasmit)One smile
एकप्रतिष्ठा (Ekapratishtha)One reputation
एकास्तर (Ekastar)Single star
एकप्रियतम (Ekpriyatam)Most beloved
एकबाधा (Ekbadha)Single obstacle
एकपुष्कर (Ekapushkar)One flowered
एकभुज (Ekabhuja)One-armed
एकगण्य (Ekagnya)Unique
एकराग (Ekarag)One color
एकवीज (Ekavij)One seed
एकरुप (Ekarup)One form
एकबुध्दि (Ekabuddhi)Intelligent
एकनाथ (Ekanath)Unique Lord
एकांत (Ekant)Solitude
एकज (Ekaj)Only Son
एकाधिप (Ekadhip)King of All
एकभक्त (Ekabhakt)Devoted
एकपूर्व (Ekapurva)One of a Kind
एकनायक (Ekanayak)Sole Leader
एकवीर (Ekaveer)Unique Warrior
एकनिधि (Ekanidhi)Unique Treasure
एकगुणी (Ekaguni)Unique Quality
एकज्योत (Ekajyot)Only Light
एकराज (Ekaraj)Unique King
एकशील (Ekashil)Unique Character
एकवर्ण (Ekavarn)Single Letter
एकवाचन (Ekavachan)Singular
एकग्रंथ (Ekagranth)Single Book
एकपद (Ekapad)Single Step
एकात्मक (Ekatmak)Individual
एकचित्त (Ekachitt)Single-minded
एकवेदी (Ekavedi)Scholar of One Veda
एकानुभव (Ekanubhav)Unique Experience
एकरुप (Ekarup)Unique Form
एकचिन्ह (Ekachinh)Unique Symbol
एकप्रिय (Ekapriya)The Favorite One
एकहंस (Ekahans)Unique Swan
एकदर्शी (Ekadarshi)Visionary
एकतत्व (Ekatatva)Singular Entity
एकप्रणय (Ekapranay)One Love
एकहृदय (Ekahruday)One Heart
एकराजी (Ekaraji)Single Ruler
एकजन (Ekajan)Single Person
एकवीर्य (Ekaveerya)Unique Courage
एकाभिमान (Ekabhimani)One with Pride
एकपदी (Ekapadi)Single Footed
एकतत्त्व (Ekatattva)Singular Truth
एकचेतन (Ekachetan)Singular Consciousness
एकार्थ (Ekarth)Single Meaning
एकाधार (Ekadhar)Unique Support
एकदिवस (Ekadivas)One Day
एकसिंधु (Ekasindhu)Single Ocean
एकचित्र (Ekachitr)Single Picture
एकपदा (Ekapada)One-legged
एकव्रत (Ekavrat)Single Vow
एकगायत्री (Ekagayatri)Single Verse of Gayatri Mantra
एकवाक्य (Ekavakya)Single Sentence
एकगुण (Ekagun)Single Quality
एकवेद (Ekaved)Scholar of One Veda
एकपात्र (Ekapatra)Single Leaf
एकमात्र (Ekamatra)Only
एकबुद्धि (Ekabuddhi)One with Wisdom
एकप्राण (Ekapran)Single Life
एकार्य (Ekary)Single Task
एकजीवन (Ekajeevan)Single Life
एकाह्वान (Ekahvan)Single Call
एकवैद्य (Ekavaidya)Single Doctor
एकशूर (Ekashur)Unique Hero
एकसर (Ekasar)Single Tune
एकगामी (Ekagami)One Who Comes Alone
एकवान (Ekavan)The Only One
एकविषयी (Ekavishayi)Single Minded
एकचालीस (Ekachalis)Single-minded
एकरात्र (Ekaratra)One Night
एकदास (Ekadas)Single Devotee
एकचिंतन (Ekachintan)Single Thought
एकराज्य (Ekarajya)Single Rule
एकरूपी (Ekarupi)One Form
एकसांगत (Ekasangat)Single Companion
एकसंकेत (Ekasanket)Single Signal
एकविचार (Ekavichar)Singular Thought
एकाभिप्राण (Ekabhipran)Sole Breathing
एकवेग (Ekaveg)Single Speed
एकबीज (Ekabij)Single Seed
एकपाश (Ekapash)Single Rope
एकप्रिय (Ekapriya)Beloved
एकप्रत्यय (Ekapratyay)Single Belief
एकप्रसार (Ekaprasar)Single Expansion
एकहंता (Ekahanta)Single-minded
एकरथ (Ekarath)One Charioteer
एकजीविन (Ekajivin)One Life
एकचिन्ही (Ekachinhi)Marked with a Single Dot
एकगोष्ठी (Ekagothi)Single Gathering
एकभक्ति (Ekabhakti)Single Devotion
एकप्रेमी (Ekapremi)One Lover
ए वरून मुलांची नावे
एकपश्चात (Ekapashchat)Single After
एकप्राणी (Ekaprani)Singular Being
एकरात्रि (Ekaratri)One Night
एकदिवसी (Ekadivi)Single Day
एकनिधान (Ekanidhan)Singular Treasure
एकशुद्ध (Ekashuddh)Unique Purity
एकजीवनी (Ekajivani)Single Life
एकभक्तिमान (Ekabhaktiman)Devoted
ए वरून मुलांची नावे
एकरूपता (Ekarupata)Uniformity
एकम् (Ekam)One
एकांक्षा (Ekanksha)Desire
एकान्त (Ekant)Solitude
एकज (Ekaj)Only
एकसत्ता (Ekasatta)Unity
एकसंगत (Ekasangat)Single Companion
एकनगर (Ekanagar)Single City
एकस्वप्न (Ekaswapna)Single Dream
एकरात्री (Ekaratri)One Night
एकसर्प (Ekasarp)Single Serpent
एकसांगत (Ekasangat)Single-minded
एकांतर (Ekantar)Innermost
एकपात्री (Ekapatri)Single Leafed
No.Keyword
1अ वरून मुलांची नावे
2आ वरून मुलांची नावे
3इ वरून मुलांची नावे
4ई वरून मुलांची नावे
5उ वरून मुलांची नावे
6ऊ वरून मुलांची नावे
7ए वरून मुलांची नावे
9ओ वरून मुलांची नावे
10औ वरून मुलांची नावे
11अं वरून मुलांची नावे
13क वरून मुलांची नावे
14ख वरून मुलांची नावे
15ग वरून मुलांची नावे
16घ वरून मुलांची नावे
18च वरून मुलांची नावे
19छ वरून मुलांची नावे
20ज वरून मुलांची नावे
21झ वरून मुलांची नावे
23ट वरून मुलांची नावे
24ठ वरून मुलांची नावे
25ड वरून मुलांची नावे
26ढ वरून मुलांची नावे
28त वरून मुलांची नावे
29थ वरून मुलांची नावे
30द वरून मुलांची नावे
31ध वरून मुलांची नावे
32न वरून मुलांची नावे
33प वरून मुलांची नावे
34फ वरून मुलांची नावे
35ब वरून मुलांची नावे
36भ वरून मुलांची नावे
37म वरून मुलांची नावे
38य वरून मुलांची नावे
39र वरून मुलांची नावे
40ल वरून मुलांची नावे
41व वरून मुलांची नावे
42श वरून मुलांची नावे
44स वरून मुलांची नावे
45ह वरून मुलांची नावे
46त्र वरून मुलांची नावे
47ज्ञ वरून मुलांची नावे
48ऋ वरून मुलांची नावे
49हृ वरून मुलांची नावे
50श्र वरून मुलांची नावे