ज्ञ वरून मुलांची नावे Dny Varun Mulanchi Nave

आमच्या वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे, जे ” ज्ञ वरून मुलांची नावे Dny Varun Mulanchi Nave ” ला समर्पित आहे! “ज्ञ” अक्षराने सुरू होणाऱ्या मराठी नावांचा आकर्षक संग्रह सादर करताना आम्हाला आनंद होत आहे. मुलाचे नाव ठेवणे हा एक विशेष आणि महत्त्वाचा प्रवास आहे आणि आम्ही तुम्हाला परंपरा, अर्थ आणि सांस्कृतिक समृद्धी समाविष्ट करणारे परिपूर्ण नाव शोधण्यात मदत करण्यासाठी आलो आहोत. आमचे व्यासपीठ महाराष्ट्राचा समृद्ध वारसा आणि मराठी भाषेचे सौंदर्य प्रतिबिंबित करण्यासाठी निवडलेल्या नावांचा काळजीपूर्वक क्युरेट केलेला डेटाबेस देते. आमचे विस्तृत संग्रह एक्सप्लोर करा, जिथे तुम्हाला ज्ञान, शहाणपण आणि ज्ञानाचे प्रतीक असलेली नावे सापडतील. तुम्ही तुमच्या कौटुंबिक मूल्यांशी सुसंगत असे नाव शोधणारे पालक असाल किंवा मराठी नामकरण प्रथांबद्दल आकर्षण असणारी एखादी व्यक्ती असो, आम्ही तुम्हाला या विलक्षण शोधात उतरण्यासाठी आमंत्रित करतो आणि ” ज्ञ वरून मुलांची नावे Dny Varun Mulanchi Nave ” चे नाव शोधण्यासाठी आणि एक नाव शोधण्यासाठी जे आवडेल. तुमच्या मुलाची ओळख. तुम्ही महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा आणि नामकरणाचे गहन महत्त्व साजरे करत असताना आम्हाला तुमचे मार्गदर्शक होऊ द्या.

ज्ञ वरून मुलांची नावे Dny Varun Mulanchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
ज्ञानदेव (Jnyandev)Divine knowledge
ज्ञानेश (Jnyanesh)Lord of knowledge
ज्ञानेश्वर (Jnyaneshwar)God of knowledge
ज्ञानेन्द्र (Jnyanendra)King of knowledge
ज्ञानेश्वरी (Jnyaneshwari)Goddess of knowledge
ज्ञानोत्तम (Jnyanottam)Supreme knowledge
ज्ञानसागर (Jnyansagar)Ocean of knowledge
ज्ञानसुरेश (Jnyansuresh)Lord of knowledgeable people
ज्ञानवर्धन (Jnyanvardhan)Enhancer of knowledge
ज्ञानसुर (Jnyansur)Wise god
ज्ञानमुद्रा (Jnyanamudra)Symbol of knowledge
ज्ञानधर (Jnyandhar)One who holds knowledge
ज्ञानाधार (Jnyanadhar)Supporter of knowledge
ज्ञानमुख (Jnyanamukh)Source of knowledge
ज्ञानदीप (Jnyandeep)Lamp of knowledge
ज्ञानदान (Jnyandan)Giver of knowledge
ज्ञानसाधक (Jnyansadhak)Facilitator of knowledge
ज्ञानहृदय (Jnyanahriday)Heart of knowledge
ज्ञानसिंधु (Jnyansindhu)Ocean of knowledge
ज्ञानयोगी (Jnyanyogi)Yogi of knowledge
ज्ञानेश्वरीनाथ (Jnyaneshwarinath)Lord of knowledge
ज्ञानाश्रय (Jnyanashray)Shelter of knowledge
ज्ञानभूषण (Jnyanabhushan)Ornament of knowledge
ज्ञानज्योति (Jnyanjyoti)Light of knowledge
ज्ञानविजय (Jnyanavijay)Victory of knowledge
ज्ञानेश्वरांग (Jnyaneshwarang)Limb of Lord of knowledge
ज्ञानाधिकारी (Jnyanadhikari)Master of knowledge
ज्ञानेश्वरप्रभु (Jnyaneshwaraprabhu)Lord of knowledge
ज्ञानबुद्धि (Jnyanabuddhi)Intelligent person
ज्ञानजीवन (Jnyanajeevan)Life of knowledge
ज्ञानेश्वरदत्त (Jnyaneshwardatt)Gift of Lord of knowledge
ज्ञानानंद (Jnyananand)Bliss of knowledge
ज्ञानमूर्ति (Jnyanamurti)Embodiment of knowledge
ज्ञानोत्पादक (Jnyanotpadak)Creator of knowledge
ज्ञानव्रत (Jnyanavrat)Practitioner of knowledge
ज्ञानेश्वरीश (Jnyaneshwarish)Lord of knowledgeable people
ज्ञानेश्वरदेव (Jnyaneshwardev)Divine Lord of knowledge
ज्ञानराज (Jnyanaraj)King of knowledge
ज्ञानमय (Jnyanmay)Full of knowledge
ज्ञानप्रिय (Jnyanapriya)Lover of knowledge
ज्ञानविद्याधर (Jnyanavidyadhar)Knowledgeable person
ज्ञानशाली (Jnyanashali)Wise person
ज्ञानेश्वरिका (Jnyaneshwarika)Dedicated to the Lord of knowledge
ज्ञानब्रह्मा (Jnyanabrahma)Creator of knowledge
ज्ञानशक्ति (Jnyanashakti)Power of knowledge
ज्ञानवत् (Jnyanvat)Wise person
ज्ञानमुद्रित (Jnyanamudrit)Stamped with knowledge
ज्ञानस्वरूप (Jnyanswaroop)Embodiment of knowledge
ज्ञानभृत्य (Jnyanabhritya)Servant of knowledge
ज्ञानप्राप्ति (Jnyanaprapti)Attainment of knowledge
ज्ञानदीक्षित (Jnyandeekshit)Initiated in knowledge
ज्ञानेश्वरीकार (Jnyaneshwarikar)Creator of knowledge
ज्ञानरत्न (Jnyanaratna)Gem of knowledge
ज्ञानागम (Jnyanagam)Source of knowledge
ज्ञानपालक (Jnyanapalak)Protector of knowledge
ज्ञानसूचक (Jnyansuchak)Indicator of knowledge
ज्ञानप्रियांश (Jnyanapriyansh)Beloved part of knowledge
ज्ञानसंचय (Jnyansanchay)Accumulation of knowledge
ज्ञानप्रतिष्ठा (Jnyanapratishtha)Established in knowledge
ज्ञानोदय (Jnyanoday)Rise of knowledge
ज्ञानज्योत्स्ना (Jnyanjyotsna)Moonlight of knowledge
ज्ञानानि (Jnyanani)Mother of knowledge
ज्ञानवन (Jnyanavan)Forest of knowledge
ज्ञानरुचि (Jnyanaruchi)Inclination towards knowledge
ज्ञानमुखी (Jnyanamukhi)Mouthpiece of knowledge
ज्ञानस्वामी (Jnyanaswami)Lord of knowledge
ज्ञानगुरु (Jnyanaguru)Teacher of knowledge
ज्ञानगामी (Jnyanagami)Attainer of knowledge
ज्ञानचक्षु (Jnyanachakshu)Eye of knowledge
ज्ञानदुर्ग (Jnyandurg)Fortress of knowledge
ज्ञानकुंड (Jnyanakund)Reservoir of knowledge
ज्ञानामृत (Jnyanamrit)Nectar of knowledge
ज्ञानेश्वरीजी (Jnyaneshwariji)Respectful to the Goddess of knowledge
ज्ञानात्मा (Jnyanatma)Soul of knowledge
ज्ञानोपासक (Jnyanopasak)Worshipper of knowledge
ज्ञानसामर्थ्य (Jnyanasamarthy)Strength of knowledge
ज्ञानश्री (Jnyanashree)Auspicious knowledge
ज्ञानांशु (Jnyananshu)Ray of knowledge
ज्ञानजीव (Jnyanajeev)Living knowledge
ज्ञानकेतन (Jnyanaketan)Lamp of knowledge
ज्ञानदीपक (Jnyandeepak)Illuminator of knowledge
ज्ञानेश्वरीज्योति (Jnyaneshwarijyoti)Light of the Goddess of knowledge
ज्ञानभास्कर (Jnyanabhasakar)Sun of knowledge
ज्ञानोद्धार (Jnyanoddhar)Upliftment of knowledge
ज्ञानकारी (Jnyanakari)Knowledgeable person
ज्ञानवाणी (Jnyanavani)Voice of knowledge
ज्ञानदीप्ति (Jnyandeepthi)Brilliance of knowledge
ज्ञानेश्वरीप्रसाद (Jnyaneshwariprasad)Blessing of the Goddess of knowledge
ज्ञानचिन्तक (Jnyanachintak)Contemplator of knowledge
ज्ञानप्रचार (Jnyanaprachar)Spreading of knowledge
ज्ञानस्वर्ण (Jnyanswarn)Gold of knowledge
ज्ञानश्रीवत्स (Jnyanashrivats)Mark of knowledge
ज्ञानसंपन्न (Jnyansampanna)Endowed with knowledge
ज्ञानश्रीवास (Jnyanashrivasa)Abode of knowledge
ज्ञानदीक्षा (Jnyandeeksha)Initiation into knowledge
ज्ञानराशि (Jnyanarashi)Treasure of knowledge
ज्ञानभक्ति (Jnyanabhakti)Devotion to knowledge
ज्ञानाधिष्ठान (Jnyanadhishthan)Foundation of knowledge
ज्ञानहंस (Jnyanahans)Swan of knowledge
ज्ञानावधूत (Jnyanavadhoot)Ascetic of knowledge
ज्ञानेश्वरीश्वर (Jnyaneshwarishwar)Lord of the Goddess of knowledge
ज्ञानध्येय (Jnyanadhyeya)Goal of knowledge
ज्ञानकुमार (Jnyanakumar)Youthful knowledge
ज्ञानग्रह (Jnyanagrah)Embrace of knowledge
ज्ञानवेद (Jnyanaveda)Veda of knowledge
ज्ञानार्थ (Jnyanartha)Purpose of knowledge
ज्ञानासक्ति (Jnyanasakti)Attachment to knowledge
ज्ञानपुष्प (Jnyanapushp)Flower of knowledge
ज्ञानाम्बुदि (Jnyanambudi)Ocean of knowledge
ज्ञानेश्वरीगीत (Jnyaneshwarigeet)Song of the Goddess of knowledge
ज्ञानमित्र (Jnyanamitra)Friend of knowledge
ज्ञानचारी (Jnyanachari)Wanderer of knowledge
ज्ञानविधाता (Jnyanavidhata)Creator of knowledge
ज्ञानसंघ (Jnyansangh)Community of knowledge
ज्ञानसौरभ (Jnyansaurabh)Fragrance of knowledge
ज्ञानगर्व (Jnyanagarv)Pride of knowledge
ज्ञानचंद्र (Jnyanchandra)Moon of knowledge
ज्ञानराज (Jnyanraj)King of knowledge
ज्ञानजीवन (Jnyanjeevan)Life of knowledge
ज्ञानप्रकाश (Jnyanprakash)Light of knowledge
ज्ञानपाल (Jnyanpal)Protector of knowledge
ज्ञानवीर (Jnyanveer)Brave of knowledge
ज्ञानसंगीत (Jnyansangeet)Melody of knowledge
ज्ञानमुद्रा (Jnyanmudra)Seal of knowledge
ज्ञानगुप्त (Jnyangupt)Protector of knowledge
ज्ञानराय (Jnyanray)Ray of knowledge
ज्ञानविजय (Jnyanvijay)Victory of knowledge
ज्ञानपाठक (Jnyanpathak)Reader of knowledge
ज्ञानसिंह (Jnyansinh)Lion of knowledge
ज्ञानसंदेश (Jnyansandesh)Message of knowledge
ज्ञानयोग (Jnyanyog)Yoga of knowledge
ज्ञानचिन्ह (Jnyanchinh)Sign of knowledge
ज्ञानरत्न (Jnyanratna)Gem of knowledge
ज्ञानगंगा (Jnyanganga)Ganga of knowledge
ज्ञानमूर्ति (Jnyanmoorti)Embodiment of knowledge
ज्ञानब्रह्म (Jnyanbrahm)Supreme knowledge
ज्ञानसेना (Jnyansena)Army of knowledge
ज्ञानमंदिर (Jnyanmandir)Temple of knowledge
ज्ञानरूपी (Jnyanroopi)Manifestation of knowledge
ज्ञानयात्री (Jnyanyatri)Traveler of knowledge
ज्ञानराज्य (Jnyanrajya)Kingdom of knowledge
ज्ञानवृक्ष (Jnyanvrksh)Tree of knowledge
ज्ञानमिश्र (Jnyanmishra)Blend of knowledge
ज्ञानप्राण (Jnyanpran)Life of knowledge
ज्ञानभूषण (Jnyanbhooshan)Ornament of knowledge
ज्ञानस्थान (Jnyansthān)Place of knowledge
ज्ञानमुग्ध (Jnyanmugdh)Innocent with knowledge
ज्ञानहृदय (Jnyanhruday)Heart of knowledge
ज्ञानारण्य (Jnyanaranya)Forest of knowledge
ज्ञानज्ञ (Jnyanjn)Knower of knowledge
ज्ञानरंजन (Jnyanranjan)Delighter of knowledge
ज्ञानराजा (Jnyanraja)King of knowledge
ज्ञानभास्कर (Jnyanbhaskar)Sun of knowledge
ज्ञानसिद्धि (Jnyansiddhi)Attainment of knowledge
ज्ञानमुद्रारक्षक (Jnyanmudrarakshak)Guardian of knowledge seal
ज्ञानाभिमानी (Jnyanabhimaani)Prideful of knowledge
ज्ञानांबुज (Jnyanambuj)Lotus of knowledge
ज्ञानबुद्धि (Jnyanbuddhi)Intellect of knowledge
ज्ञानहंभावी (Jnyanhambhavi)Possessor of knowledge
ज्ञानचेतन (Jnyanchetan)Consciousness of knowledge
ज्ञाननिधि (Jnyannidhi)Treasure of knowledge
ज्ञानचक्र (Jnyanchakra)Wheel of knowledge
ज्ञानशाला (Jnyanshala)School of knowledge
ज्ञानगुप्ति (Jnyangupti)Security of knowledge
ज्ञानागम्य (Jnyanagamya)Attainable through knowledge
ज्ञानयान (Jnyanyan)Vehicle of knowledge
ज्ञानकार्य (Jnyankary)Doer of knowledge
ज्ञानज्योत (Jnyanjyot)Flame of knowledge
ज्ञानभूत (Jnyanbhoot)Filled with knowledge
ज्ञानभवन (Jnyanbhavan)Abode of knowledge
ज्ञानचिन्तक (Jnyanchintak)Contemplator of knowledge
ज्ञानविद्या (Jnyanvidya)Knowledge and education
ज्ञानसारथी (Jnyansarathi)Charioteer of knowledge
ज्ञानधारी (Jnyandhari)Holder of knowledge
ज्ञानस्वामी (Jnyanswami)Master of knowledge
ज्ञानचिन्हांकित (Jnyanchinhankit)Marked with the sign of knowledge
ज्ञानभ्रंश (Jnyanbhramsh)Destruction of knowledge
ज्ञानबळ (Jnyanbal)Strength of knowledge
ज्ञानवत्सल (Jnyanvatsal)Affectionate towards knowledge
ज्ञानगुप्तांब (Jnyanguptaam)Hidden knowledge
ज्ञानशाखा (Jnyanshakha)Branch of knowledge
ज्ञानेश्वरीय (Jnyaneshwariya)Belonging to the goddess of knowledge
ज्ञानवाणी (Jnyanvani)Voice of knowledge
ज्ञानचेतस (Jnyanchetas)Intellect of knowledge
ज्ञानात्मक (Jnyanatmak)Essence of knowledge
ज्ञाननिष्ठ (Jnyannishtha)Devoted to knowledge
ज्ञानचैतन्य (Jnyanchaitany)Consciousness of knowledge
ज्ञानमयी (Jnyanmayi)Full of knowledge
ज्ञानप्रकाशी (Jnyanprakash)Illuminator of knowledge
ज्ञानभूषित (Jnyanbhushit)Adorned with knowledge
ज्ञानांध (Jnyanandh)Blind with knowledge
ज्ञानगम्य (Jnyangamya)Accessible through knowledge
ज्ञानयुक्त (Jnyanyukt)Endowed with knowledge
ज्ञानशील (Jnyansheel)Virtuous with knowledge
ज्ञानवृत्त (Jnyanvritta)Lifestyle of knowledge
ज्ञानगोपाल (Jnyangopal)Protector of knowledge
ज्ञानोत्कर्ष (Jnyanotkarsh)Elevation of knowledge
ज्ञानसङ्ग्रह (Jnyansangrah)Collection of knowledge
ज्ञानवीर्य (Jnyanveerya)Valor of knowledge
ज्ञानजागृति (Jnyanjagriti)Awakening of knowledge
ज्ञानप्रेमी (Jnyanpremi)Lover of knowledge
ज्ञानज्योती (Jnyanjyoti)Flame of knowledge
ज्ञानचिन्मय (Jnyanchinmay)Full of consciousness of knowledge
ज्ञानमुद्रित (Jnyanmudrit)Stamped with knowledge
ज्ञानस्वरूपी (Jnyanswaroopi)Embodiment of knowledge
ज्ञानपरायण (Jnyanparayan)Devoted to knowledge
ज्ञानमार्ग (Jnyanmarg)Path of knowledge
ज्ञानगौरव (Jnyangaurav)Dignity of knowledge
ज्ञानमुख (Jnyanmukh)Face of knowledge
ज्ञानचक्रवर्ती (Jnyanchakravarti)Emperor of the wheel of knowledge
ज्ञानबीज (Jnyanbij)Seed of knowledge
ज्ञानप्रवाह (Jnyanpravah)Flow of knowledge
ज्ञानदर्प (Jnyandarp)Pride of knowledge
ज्ञानार्थी (Jnyanarathi)Seeker of knowledge
ज्ञानजित (Jnyanjit)Conqueror of knowledge
ज्ञानादित्य (Jnyanaditya)Sun of knowledge
ज्ञानश्रेष्ठ (Jnyanshreshth)Excellent in knowledge
ज्ञानगुरु (Jnyanguru)Teacher of knowledge
ज्ञानवान (Jnyanvan)Knowledgeable
ज्ञानदृष्ट (Jnyandrisht)Seer of knowledge
ज्ञानचेतक (Jnyanchetak)Mindful of knowledge
ज्ञानाराधक (Jnyanaradhak)Worshipper of knowledge
ज्ञानसंवेदी (Jnyansanvedi)Inquisitive in knowledge
ज्ञानाश्रम (Jnyanashram)Shelter of knowledge
ज्ञानपालक (Jnyanpalak)Guardian of knowledge
ज्ञानमित्र (Jnyanmitra)Friend of knowledge
ज्ञानप्रिय (Jnyanpriya)Beloved of knowledge
ज्ञानसाक्षी (Jnyansakshi)Witness of knowledge
ज्ञानपुरुष (Jnyanpurush)Personification of knowledge
ज्ञानस्थानक (Jnyansthānak)Position of knowledge
ज्ञानमयात्मा (Jnyanmayatma)Soul filled with knowledge
ज्ञानप्रेरक (Jnyanprerak)Inspirer of knowledge
ज्ञानगिरि (Jnyangiri)Mountain of knowledge
ज्ञानमोहक (Jnyanmohak)Enchanting with knowledge
ज्ञानवेद (Jnyanved)Sacred knowledge
ज्ञानगणेश (Jnyanganesh)Lord Ganesha of knowledge
ज्ञानोत्कर्षक (Jnyanotkarshak)Catalyst of knowledge
ज्ञानप्रियांक (Jnyanpriyank)Beloved part of knowledge
ज्ञानसंचारी (Jnyansanchaari)Traveler of knowledge
ज्ञानभूषीत (Jnyanbhushit)Adorned with knowledge
ज्ञानगमक (Jnyangamak)Revealer of knowledge
ज्ञानहारी (Jnyanhari)Stealer of knowledge
ज्ञानसुधारक (Jnyansudhark)Refiner of knowledge
ज्ञ वरून मुलांची नावे
ज्ञानवैभव (Jnyanvaibhav)Glory of knowledge
ज्ञानसेवक (Jnyansevak)Servant of knowledge
ज्ञानचित्त (Jnyanchitt)Mind filled with knowledge
ज्ञानप्रियात्मा (Jnyanpriyatma)Soul beloved of knowledge
ज्ञानसुखी (Jnyansukhi)Happy with knowledge
ज्ञानशाली (Jnyanshali)Wise with knowledge
ज्ञानगुहा (Jnyanguha)Hidden knowledge
No.Keyword
1अ वरून मुलांची नावे
2आ वरून मुलांची नावे
3इ वरून मुलांची नावे
4ई वरून मुलांची नावे
5उ वरून मुलांची नावे
6ऊ वरून मुलांची नावे
7ए वरून मुलांची नावे
9ओ वरून मुलांची नावे
10औ वरून मुलांची नावे
11अं वरून मुलांची नावे
13क वरून मुलांची नावे
14ख वरून मुलांची नावे
15ग वरून मुलांची नावे
16घ वरून मुलांची नावे
18च वरून मुलांची नावे
19छ वरून मुलांची नावे
20ज वरून मुलांची नावे
21झ वरून मुलांची नावे
23ट वरून मुलांची नावे
24ठ वरून मुलांची नावे
25ड वरून मुलांची नावे
26ढ वरून मुलांची नावे
28त वरून मुलांची नावे
29थ वरून मुलांची नावे
30द वरून मुलांची नावे
31ध वरून मुलांची नावे
32न वरून मुलांची नावे
33प वरून मुलांची नावे
34फ वरून मुलांची नावे
35ब वरून मुलांची नावे
36भ वरून मुलांची नावे
37म वरून मुलांची नावे
38य वरून मुलांची नावे
39र वरून मुलांची नावे
40ल वरून मुलांची नावे
41व वरून मुलांची नावे
42श वरून मुलांची नावे
44स वरून मुलांची नावे
45ह वरून मुलांची नावे
46त्र वरून मुलांची नावे
47ज्ञ वरून मुलांची नावे
48ऋ वरून मुलांची नावे
49हृ वरून मुलांची नावे
50श्र वरून मुलांची नावे