भ वरून मुलांची नावे Bh Varun Mulanchi Nave

आमच्या वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे, जे ” भ वरून मुलांची नावे Bh Varun Mulanchi Nave ” ला समर्पित आहे! “भ” अक्षराने सुरू होणार्‍या मराठी नावांचा आकर्षक संग्रह सादर करताना आम्हाला आनंद होत आहे. मुलाचे नाव ठेवणे हा एक सखोल आणि प्रेमळ प्रवास आहे आणि आम्ही तुम्हाला परंपरा, अर्थ आणि सांस्कृतिक महत्त्व दर्शवणारे परिपूर्ण नाव शोधण्यात मदत करण्यासाठी आलो आहोत. आमचे प्लॅटफॉर्म विचारपूर्वक क्युरेट केलेले नावांचा डेटाबेस देते, प्रत्येक नाव महाराष्ट्राचा समृद्ध वारसा आणि मराठी भाषेचे सौंदर्य प्रतिबिंबित करण्यासाठी निवडले जाते. आमचा विस्तृत संग्रह एक्सप्लोर करा, जिथे तुम्हाला सामर्थ्य, सर्जनशीलता आणि व्यक्तिमत्त्वाचे प्रतीक असलेली नावे सापडतील. तुम्ही तुमच्या कुटुंबाची मूल्ये प्रतिबिंबित करणारे नाव शोधणारे पालक असाल किंवा मराठी नामकरण प्रथांबद्दल आकर्षण असणारी एखादी व्यक्ती असो, आम्ही तुम्हाला ” भ वरून मुलांची नावे Bh Varun Mulanchi Nave ” च्या या विलक्षण शोधात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करतो आणि एक नाव शोधण्यासाठी जे नावाचा मौल्यवान भाग बनेल. तुमच्या मुलाची ओळख. मराठी नावांच्या जगात नेव्हिगेट करत असताना, वाटेत भाषा आणि संस्कृतीचे सौंदर्य साजरे करताना आम्हाला तुमचे विश्वासू साथीदार होऊ द्या.

भ वरून मुलांची नावे Bh Varun Mulanchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
भाग्येश (Bhagyesh)Lord of luck
भारत (Bharat)India; Brother of Lord Rama
भारतेश (Bharatesh)Lord of India
भाग्य (Bhagya)Luck
भानु (Bhanu)Sun
भारद्वाज (Bhardwaj)A sage; Descendant of Bhrigu
भागीरथ (Bhagirath)Name of an ancient king
भरतीय (Bharatiya)Indian
भाविन (Bhavin)Imaginative; Emotional
भूपेश (Bhupesh)King of Earth
भगवान (Bhagwan)God
भूपति (Bhupati)King
भूपेंद्र (Bhupendra)King of Kings
भगवत (Bhagwat)Devotee of God
भोगेश (Bhogesh)Lord of pleasure
भोला (Bhola)Innocent
भानुसुत (Bhanusut)Son of the sun
भोजराज (Bhojaraj)King of feast
भव्य (Bhavya)Grand; Splendid
भौमिक (Bhaumik)Earthly
भवन (Bhavan)Creator
भानुमुरारी (Bhanumurari)Lord Krishna
भगवान्त (Bhagwant)Fortunate; Lord
भव्येश (Bhavyesh)Lord Shiva
भूषण (Bhushan)Ornament
भूषित (Bhushit)Decorated
भूपेश्वर (Bhupeshwar)Lord of Earth
भगवती (Bhagvati)Goddess Durga
भाग्यLuck, fortune
भरतDescendant of King Bharat
भविष्यFuture
भारतीGoddess Saraswati
भूपतिKing of the Earth
भुवनWorld
भोजराजKing of generosity
भगवान्तGod-like
भूषितDecorated, adorned
भानुभक्तDevotee of the Sun
भग्नाशDestroyer of obstacles
भोलानाथSimple-minded lord
भव्यGrand, majestic
भारद्वाजName of a sage
भुजंगSnake
भूषितेन्द्रAdorned king
भाग्यश्रीGoddess of fortune
भोगेशLord of enjoyment
भगवतीशLord of divinity
भूषणीAdornment
भानुमतिSunlight
भीमराजMighty king
भार्गवDescendant of Bhrigu
भोलानाथInnocent lord
भव्यांगHandsome
भूमेशLord of the Earth
भोगदेवGod of enjoyment
भैरवFrightful form of Lord Shiva
भारतितीर्थHoly place in India
भविष्यांशPart of the future
भूषितेशLord of adornments
भूषितांशAdorned part
भारद्वाजीतConqueror of obstacles
भवदीपIsland of existence
भोलानाथKind-hearted lord
भुवनेशLord of the world
भव्यांगBeautifully proportioned
भारतीराजKing of India
भुवानेशLord of the universe
भागीरथ (Bhagirath)One who brought the river Ganga to Earth
भाग्येश (Bhagyesh)Lord of Fortune
भूमिपुत्र (Bhumiputra)Son of the Earth
भोज (Bhoj)Meal
भव्य (Bhavya)Grand
भूमित (Bhumit)Landed
भास्करानंद (Bhaskaranand)Delight of the Sun
भरत (Bharat)India; Cherished
भग्नाधिप (Bhagnadhip)King of Breakers
भारतेन्द्र (Bharatendra)Lord of Bharat (India)
भास्कराधिप (Bhaskaradhip)Lord of the Sun
भास्करदत्त (Bhaskardatt)Gift of the Sun
भव्येश (Bhavyesh)Lord of the Grand
भोलाराम (Bholaram)Simple and Powerful
भानुप्रताप (Bhanupratap)Glory of the Sun
भानुकिरण (Bhanukiran)Sunbeam
भोजपुरी (Bhojpuri)Language spoken in Bihar
भारतजीत (Bharatjit)Conqueror of India
भूषणील (Bhushanil)Blue Ornament
भरद्वाज (Bharadwaj)A Sage
भोलेश्वरी (Bhaveshwari)Goddess Parvati
भोमराज (Bhomaraj)King of Bees
भगवान्त (Bhagavant)Godly
भाग्यवान (Bhagyavan)Fortunate
भास्करदास (Bhaskardas)Servant of the Sun
भव्यंकर (Bhavyankar)Magnificent
भुवंग (Bhuvang)Serpent
भूमिताराम (Bhumitararam)Delightful on Earth
भानुदेव (Bhanudev)Sun God
भगवानंद (Bhagvandan)God’s Bliss
भारत्वाज (Bharatvaj)Descendant of Bharat
भुषितेश (Bhushitesh)Lord of Decorations
भोजराजा (Bhojaraja)King of Feasts
भास्कराध्यक्ष (Bhaskaradhyaksha)Chief of the Sun
भास्करकीर्ति (Bhaskarakirti)Fame of the Sun
भास्करमणि (Bhaskaramani)Jewel of the Sun
भानुदानव (Bhanudanav)Sun Demon
भर्तृहरि (Bhartruhari)Brother of Lord Vishnu
भागवत (Bhagvat)Divine
भानुप्रकाश (Bhanuprakash)Light of the Sun
भानुचंद्र (Bhanuchandra)Moon-like Sun
भरद्वाजींद्र (Bharadwajindra)Lord of Bharadwaj
भव्यप्रताप (Bhavyapratap)Glorious Power
भोजराजनंद (Bhojarajanand)Delight of the King of Feasts
भारतध्वज (Bharatdhvaj)Flag of India
भूमिपुत्री (Bhumiputri)Daughter of the Earth
भोलेरामा (Bholerama)Simple and Powerful Goddess
भारताभिमान (Bharatabhiman)Pride of India
भानुवेदी (Bhanuvedi)Scripture of the Sun
भानुदत्ता (Bhanudatta)Given by the Sun
भूमिपाली (Bhumipali)Protector of the Earth
भव्यांकुर (Bhavyankur)Magnificent Sprout
भुवंगराज (Bhuvangaraj)King of Serpents
भूमितारामा (Bhumitarama)Delightful Goddess on Earth
भूमाधवी (Bhumadhavi)Goddess Earth
भगवानंदा (Bhagvandana)Worship of God
भोजराज्या (Bhojarajya)Kingdom of Feasts
भास्कराध्यक्षा (Bhaskaradhyaksha)Chiefess of the Sun
भुवनेन्द्रा (Bhuvanendra)Lady of the World
भानुदानवी (Bhanudanavi)Sun Demoness
भूषणीली (Bhushanili)Blue Ornamented Lady
भूमापतींचा (Bhumapaticha)Lord of the Earth’s
भानुदीपRadiance of the Sun
भूपस्वरMelody of the Earth
भूवर्तमानPresent in the World
भव्यचेतनGrand Consciousness
भारत्वीरBrave like Bharat (India)
भूवासुLiving in the World
भानुजयVictory of the Sun
भूषणितAdorned
भास्करितEnlightened by the Sun
भूवर्धनEnhancer of the Earth
भाग्यवेदीScripture of Fortune
भर्तृवत्सलAffectionate like a Brother
भानुमयFull of Radiance
भूषणप्रियLover of Ornaments
भानुसुरेशLord of the Sun’s Melody
भूमिकान्तBeloved of the Earth
भूमापालGuardian of the Earth
भव्यराजGrand King
भूषणेन्द्रKing of Decorations
भारद्वाजीDescendant of Sage Bharadwaj
भूवनप्रियBeloved of the World
भानुमित्रFriend of the Sun
भूष्यान्तEndowed with Decorations
भव्येन्दुGrand Moon
भूषितांगAdorned Limbs
भोलादित्यInnocent Sun
भाग्यराजKing of Fortune
भानुवीरHeroic like the Sun
भूषणोत्तमBest among Decorations
भारतोत्तमBest among Bharat (India)
भानुदर्पRadiant like the Sun
भूम्याकारShaper of the Earth
भाग्यदेवGod of Fortune
No.Keyword
1अ वरून मुलांची नावे
2आ वरून मुलांची नावे
3इ वरून मुलांची नावे
4ई वरून मुलांची नावे
5उ वरून मुलांची नावे
6ऊ वरून मुलांची नावे
7ए वरून मुलांची नावे
9ओ वरून मुलांची नावे
10औ वरून मुलांची नावे
11अं वरून मुलांची नावे
13क वरून मुलांची नावे
14ख वरून मुलांची नावे
15ग वरून मुलांची नावे
16घ वरून मुलांची नावे
18च वरून मुलांची नावे
19छ वरून मुलांची नावे
20ज वरून मुलांची नावे
21झ वरून मुलांची नावे
23ट वरून मुलांची नावे
24ठ वरून मुलांची नावे
25ड वरून मुलांची नावे
26ढ वरून मुलांची नावे
28त वरून मुलांची नावे
29थ वरून मुलांची नावे
30द वरून मुलांची नावे
31ध वरून मुलांची नावे
32न वरून मुलांची नावे
33प वरून मुलांची नावे
34फ वरून मुलांची नावे
35ब वरून मुलांची नावे
36भ वरून मुलांची नावे
37म वरून मुलांची नावे
38य वरून मुलांची नावे
39र वरून मुलांची नावे
40ल वरून मुलांची नावे
41व वरून मुलांची नावे
42श वरून मुलांची नावे
44स वरून मुलांची नावे
45ह वरून मुलांची नावे
46त्र वरून मुलांची नावे
47ज्ञ वरून मुलांची नावे
48ऋ वरून मुलांची नावे
49हृ वरून मुलांची नावे
50श्र वरून मुलांची नावे