इ वरून मुलांची नावे E Varun Mulanchi Nave

E Varun Mulanchi Nave : आमच्या वेबसाइटवर ” इ वरून मुलांची नावे ” वर आपले स्वागत आहे! “इ” अक्षराने सुरू होणाऱ्या मराठी नावांचा एक उल्लेखनीय संग्रह दाखवताना आम्हाला आनंद होत आहे. तुमच्या मुलासाठी योग्य नाव निवडणे हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे आणि आम्ही तुम्हाला या अविश्वसनीय प्रवासात मदत करण्यासाठी येथे आहोत. आमचे व्यासपीठ मराठी संस्कृती आणि परंपरेचे सार समाविष्ट असलेल्या नावांची काळजीपूर्वक क्युरेट केलेली निवड ऑफर करते. सखोल अर्थ असलेल्या आणि मराठी भाषेची समृद्धता प्रतिबिंबित करणाऱ्या नावांनी भरलेला आमचा सर्वसमावेशक डेटाबेस एक्सप्लोर करा. तुम्ही परिपूर्ण नाव शोधणारे अभिमानी पालक असाल किंवा मराठी नावांच्या सौंदर्यात स्वारस्य असणारी व्यक्ती असो, आम्ही तुम्हाला “इ ची बाटची राजकारण” च्या या विलक्षण शोधात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करतो आणि आयुष्यभर आवडेल असे नाव शोधा. .

इ वरून मुलांची नावे E Varun Mulanchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
ईशGod
इंद्रजीतOne who has conquered Indra
ईशानLord Shiva
इलंगोपालLord of Earth
ईश्वरGod
इकबालProsperity
ईरावतMythical elephant
इब्राहीमProphet Ibrahim
ईजाजPermission
इरादतWish
ईश्वरदत्तGift of God
इक्बालदीनHonour of the religion
इरावानLord of warriors
ईक्षितOne who can be seen
इंदुरजितConqueror of the moon
ईश्वरेशLord of God
इक्ष्वाकुName of a king
इम्तियाजDistinct
ईरNoble
इंद्रद्युम्नA king from the Mahabharata
ईशान्यLord Shiva
इलंगोपालीLord Krishna
इरावतीName of a river
ईक्ष्वाकुName of a king
इक्काUnique
इंद्रवीरBrave like Indra
ईशानीGoddess Durga
ईरजAromatic
इन्द्रदेवLord Indra
ईश्वरप्रसादGod’s gift
इंद्रनीलSapphire
ईराEarth
इंद्रकांतBeloved of Indra
ईश्वरप्रेमLove of God
इंद्रजStrong
ईशांतLord Shiva
ईश्वरप्रियBeloved of God
इंद्रदत्तGift of Indra
ईशानुSun
इंद्रप्रियBeloved of Indra
ईरवतCharioteer of Lord Indra
इंदुमानThe moon
ईशान्तLord Shiva
इंद्रानीलSapphire
ईरवाA caste of musicians
इंद्रशेखरLord Shiva
ईश्वरदासServant of God
इंद्रधनुषRainbow
ईश्वरदासीServant of God
इंद्रपालProtector of Indra
ईश्वरचंद्रMoon of God
इंद्रांशुIndra’s thunderbolt
ईश्वरभूCreator
इंद्रेशLord Indra
इक्ष्वाकThe first king of Ayodhya
इजाजPermission
ईरमानDesire
इंद्रबानShiva
ईश्वरेन्द्रLord of Gods
इंद्राजA mountain
ईशारGesture
इंद्रद्युतिLight of Indra
इंद्रजालNet of Indra
ईश्वरानंदBliss of God
इंद्रगुप्तProtected by Indra
ईराजSupremacy
इंद्रप्रसादGift of Indra
ईशांकAnother name for Lord Shiva
इंद्रेश्वरLord Indra
ईश्वरजीGod-like
इंद्रवल्लभBeloved of Indra
ईराजीRuler
इंद्राधनुष्यIndra’s rainbow
ईशानुकMoon
इंद्रार्थMeaning of Indra
ईशानुपालProtector of Lord Shiva
इंद्रप्रभShining like Indra
ईशांकरLord Shiva
इंद्रकुमारPrince of Indra
इंद्रजितOne who has conquered Indra
ईश्वरेश्वरLord of God
इंद्रमानThe moon
ईशानाथLord Shiva
इंद्रांगIndra’s body
ईरयालKing
ईशानीशLord Shiva
इंद्राध्युम्नA king from the Mahabharata
ईरमाComfort
ईशानाधिपLord of the northeast
इंद्रशृंगA peak of the Himalayas
ईश्वरीयDivine
इंद्रपुरीCity of Indra
इंद्रप्रियाBeloved of Indra
ईरतTrust
इंद्रापालProtector of Indra
ईश्वरप्रियाBeloved of God
ईश्वरसुखGod’s happiness
इंद्रध्वजIndra’s flag
ईश्वराधिपLord of Gods
ईश्वरमूर्तिIncarnation of God
इंद्रेश्वरीGoddess Parvati
इंद्रजीताOne who has conquered Indra
ईशारिकाPointer
इंद्रजालीNet of Indra
ईश्वरियाDivine
इंद्रसूर्यIndra’s sun
ईशानिकाParvati
इंद्रवाहIndra’s vehicle
इंद्रनाथLord Indra
ईशाधीशLord of God
इंद्रेश्वराGoddess Parvati
ईशानुपालीProtector of Lord Shiva
इंद्रपालीProtector of Indra
ईश्वरसुंदरBeautiful like God
इंद्रप्रसूIndra’s favorite
ईश्वरशेखरLord Shiva
इंद्रानीAnother name for Goddess Durga
इंद्रशैलIndra’s rock
ईशान्याLord Shiva
ईश्वराधीशाGoddess Parvati
इंद्रद्योतिLight of Indra
ईश्वरेश्वरीGoddess Parvati
इंद्रशिखाCrest of Indra
इंद्रानीलाSapphire
ईश्वरदत्ताGift of God
इंद्रियSense
इंद्रबंधुBrother of Indra
ईश्वरीGoddess
इंद्रियाBelonging to Indra
इंद्रजिताConqueror of Indra
ईश्वरीकाGoddess Parvati
इंद्रापुIndra’s son
इंद्रबद्रIndra’s thunder
ईशाध्युषीOne who has long life by the grace of God
इंद्रापतिLord Indra
इंद्राणीWife of Indra
ईश्वरिकाParvati
इंद्रेकLord Indra
इंद्रवज्रIndra’s thunderbolt
ईशायनLord Vishnu
इंद्राणीलीSapphire
ईश्वरशालाAbode of God
इंद्रकरCreator
इंद्रवल्लभाBeloved of Indra
ईशान्यांगीLord Shiva’s body
इंद्रवज्रीIndra’s thunderbolt
इशान्त्र (Ishantara)Lord of desires
इरवत (Iravat)Son of Arjuna and Ulupi
इज़हार (Izhaar)Expression, declaration
इश्वत (Ishvat)Lordly, divine
इकबाली (Iqbaali)Prosperous, successful
इनायती (Inayati)Gracious, kind-hearted
इरादत (Iradat)Strong-willed, determined
इंद्राजित (Indrajit)Conqueror of Indra
इयोनिक (Iyonik)Unique, exceptional
इशारत (Isharat)Gesture, sign
इश्वरीय (Ishwariya)Divine, godly
इज़ाद (Izaad)Abundance, prosperity
इमाद (Imaad)Support, assistance
इक्यावन (Ikyavan)Fifty-one
इशारा (Ishara)Signal, symbol
इंदुलेख (Indulekh)Moon’s inscription
इरफ़ान (Irfan)Knowledge, wisdom
इरफ़ानी (Irfani)Wise, intellectual
इन्द्रानील (Indraneel)Sapphire, blue gem
इक़बाल (Iqbal)Fortune, success
इरादा (Iraada)Intention, purpose
इल्यासी (Ilyasi)Prophet Elijah
इंजेक्शन (Injection)Unique, unconventional
इंद्रजाल (Indrajal)Magic, illusion
इब्राहिमी (Ibrahimi)Belonging to Ibrahim
इशारी (Ishari)Expressive, communicative
इन्द्रज्योति (Indrajyoti)Light of Indra
इरफ़ानात (Irfanaat)Discernment, understanding
इलाही (Ilahi)Divine, godlike
इशारियाना (Ishariyana)Symbolic, metaphorical
इनामदार (Inamdar)Generous, benevolent
इज़फ़ान (Izfaan)Exceeding, surpassing
इंद्रद्युम्न (Indradyumna)Powerful like Indra
इश्क़बाज़ (Ishqbaaz)Lover, passionate
इब्राहिमीय (Ibrahimiya)Related to Ibrahim
इशारदार (Ishardaar)Intelligent, sharp-minded
इ वरून मुलांची नावे
इनायतबान (Inayatban)Bestowed, blessed
इक़बालियात (Iqbaaliyat)Prosperity, success
इरशादी (Irshaadi)Guidance, instruction
इश्क़पुर (Ishqpur)City of love
इन्द्रायुध (Indrayudh)Weapon of Indra
इंद्रजीत (Indrajit)Victorious over Indra
इरदाना (Irdana)Charitable, generous
इश्क़ीबाज़ (Ishqibaaz)Passionate, romantic
इनायतवीर (Inayatveer)Brave, courageous
इंद्राध्यान (Indradhyan)Meditation of Indra
इश्क़बाज़ी (Ishqbaazi)Love, romanticism
इरफ़ानगीर (Irfangeer)Brave, valiant
इबादती (Ibadati)Devotional, worshipful
No.Keyword
1अ वरून मुलांची नावे
2आ वरून मुलांची नावे
3इ वरून मुलांची नावे
4ई वरून मुलांची नावे
5उ वरून मुलांची नावे
6ऊ वरून मुलांची नावे
7ए वरून मुलांची नावे
9ओ वरून मुलांची नावे
10औ वरून मुलांची नावे
11अं वरून मुलांची नावे
13क वरून मुलांची नावे
14ख वरून मुलांची नावे
15ग वरून मुलांची नावे
16घ वरून मुलांची नावे
18च वरून मुलांची नावे
19छ वरून मुलांची नावे
20ज वरून मुलांची नावे
21झ वरून मुलांची नावे
23ट वरून मुलांची नावे
24ठ वरून मुलांची नावे
25ड वरून मुलांची नावे
26ढ वरून मुलांची नावे
28त वरून मुलांची नावे
29थ वरून मुलांची नावे
30द वरून मुलांची नावे
31ध वरून मुलांची नावे
32न वरून मुलांची नावे
33प वरून मुलांची नावे
34फ वरून मुलांची नावे
35ब वरून मुलांची नावे
36भ वरून मुलांची नावे
37म वरून मुलांची नावे
38य वरून मुलांची नावे
39र वरून मुलांची नावे
40ल वरून मुलांची नावे
41व वरून मुलांची नावे
42श वरून मुलांची नावे
44स वरून मुलांची नावे
45ह वरून मुलांची नावे
46त्र वरून मुलांची नावे
47ज्ञ वरून मुलांची नावे
48ऋ वरून मुलांची नावे
49हृ वरून मुलांची नावे
50श्र वरून मुलांची नावे