ड वरून मुलांची नावे Dd Varun Mulanchi Nave

आमच्या “ड वरून मुलांची नावे Dd Varun Mulanchi Nave” ला समर्पित वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे! “ड” अक्षराने सुरू होणाऱ्या मराठी नावांचा आकर्षक संग्रह सादर करताना आम्हाला आनंद होत आहे. मुलाचे नाव ठेवणे हा एक महत्त्वाचा आणि आनंदाचा प्रसंग आहे आणि आम्ही तुम्हाला परंपरा, अर्थ आणि सांस्कृतिक महत्त्व दर्शवणारे परिपूर्ण नाव शोधण्यात मदत करण्यासाठी आलो आहोत. आमचे प्लॅटफॉर्म काळजीपूर्वक क्युरेट केलेला नावांचा डेटाबेस ऑफर करतो, त्यातील प्रत्येक नाव त्याच्या वेगळेपणासाठी आणि महाराष्ट्राच्या समृद्ध वारशाच्या जोडणीसाठी निवडले जाते. आमच्या विस्तृत संग्रहात जा, जिथे तुम्हाला सामर्थ्य, बुद्धी आणि व्यक्तिमत्त्वाचे प्रतीक असलेली नावे सापडतील. तुम्ही तुमच्या कौटुंबिक मूल्यांशी सुसंगत असे नाव शोधणारे पालक असाल किंवा मराठी नामकरण प्रथांबद्दल आकर्षण असलेली एखादी व्यक्ती असो, आम्ही तुम्हाला “ड वरून मुलांची नावे Dd Varun Mulanchi Nave च्या या विलक्षण प्रवासाला सुरुवात करण्यासाठी आमंत्रित करतो आणि एक नाव शोधण्यासाठी जे आवडेल. तुमच्या मुलाची ओळख. मराठी संस्कृती आणि भाषेच्या या उत्सवात आम्‍ही तुमचे सोबती होऊ या, कारण तुमच्‍या कुटुंबाला आनंद आणि अभिमान वाटेल असे परिपूर्ण नाव निवडण्‍यात आम्‍ही तुम्‍हाला मार्गदर्शन करतो.

ड वरून मुलांची नावे Dd Varun Mulanchi Nave

Marathi NameMeaning
डाडा (Dada)Elder Brother
डिगंबर (Digambar)One who wears the sky
डेवदास (Devdas)Servant of the gods
डिनेश (Dinesh)Lord of the day
डांबर (Dhampar)Innocent
डॉक्टर (Doctor)Doctor
डोंगरी (Dongari)Mountain
डीजे (DJ)Disc Jockey
डबल्यू (Double-u)W
डॉलर (Dollar)Dollar
डोंबारे (Dombare)Drummer
डॉम (Dom)Tamed
डिनो (Dino)Little sword
डुप्लिकेट (Duplicate)Duplicate
डेनी (Deni)Valley
डरेन (Daren)Great
डेमन्ड (Demand)Demand
डेनियल (Daniel)God is my judge
डांगरू (Dangaru)Rider
डोण्यापाठ (Donnyapath)Storm
डीमी (Demi)Half
डर्बी (Darbi)Deer Town
डर्क (Dark)Dark
डिपक (Dipak)Lamp
ड्रेगन (Dragon)Dragon
डरेल (Darel)Dear
डीन (Dean)Valley
डोंब्रे (Dombre)Heavy
डेवलप (Develop)Develop
डेविड (David)Beloved
डिपो (Dipo)Light
डोंगरवाल (Dongarwal)Resident of hills
डविडसन (Davidson)Son of David
डोगी (Dogi)Dog
डोंगरेपाणे (Dongarepane)Climber
डिलीप (Dilip)Protector
डांग्रा (Dangra)Wild goat
डॉन (Don)Leader
डॉली (Doli)Palanquin
डोवर (Dover)Water
डांग (Dang)Cliff
डेस्क (Desk)Desk
डीजेरी (DJeri)Drowsy
डोक्यावर (Dokyavar)On the edge
डिम्पल (Dimple)Dimple
डॉलीवुड (Dollywood)Dollywood
डेवील (Devil)Devil
डॅम्पेड (Damped)Damped
डिंपल (Dimpal)Dimple
डब्बू (Dabbu)Strong
डॉक्टरी (Doctory)Doctorly
डोंबरी (Dombari)Drum
डरावा (Darava)Scary
डाउन (Down)Down
ड्रेक (Drake)Dragon
डिंगो (Dingo)Dinghy
डियर (Dear)Dear
डिजायनी (Dizayani)Designer
डांगल (Dangal)Wrestling
डोल्फिन (Dolphin)Dolphin
डांगारू (Dangaru)Battle
डांगेश (Dangesh)Lord of battles
डामिन (Damin)Gentle
डाक (Dak)Post
डांडिया (Dandiya)Stick Dance
डेंडी (Dendi)Lively
डैमन (Daman)One who tames
डफल (Dafal)Musical instrument
डोंबी (Dombe)Round
डेडीकेटेड (Dedicated)Dedicated
डेंटिस्ट (Dentist)Dentist
डिजायर (Desire)Desire
डेडी (Dedee)Dedication
डांसर (Dancer)Dancer
डोंब (Domba)Simple
ड्रेकर (Draker)Dragon Rider
डांग्रस (Dangras)Brave
डोवारा (Dovara)Again
डिंपली (Dimplee)Dimpled
डोले (Dole)Swing
ड्रिफ्ट (Drift)Drift
डोडी (Dodi)Short
डिंबले (Dimble)Majestic
डेटाबेस (Database)Database
डर्कलिंग (Darkling)Dark
डॉक्यूमेंट (Document)Document
डेजाइन (Design)Design
डीनी (Deeni)Religious
डोंब (Domba)Honest
डेंटिंग (Denting)Denting
ड्राफ्ट (Draft)Draft
डांस (Dance)Dance
डेंटिस (Dentist)Dentist
डिजिटल (Digital)Digital
डोंबवाल (Dombeval)Round
डॉल्फ (Dolph)Dolphin
डिलीट (Delete)Delete
ड्रीम (Dream)Dream
डिजेर्विंग (Deserving)Deserving
डेवियन (Devian)Divine
ड्रेप (Drap)Cover
ड्राइवर (Driver)Driver
डॅम्प (Damp)Damp
डांगली (Dangli)Bat
डैडी (Daddy)Daddy
डेजर्ट (Desert)Desert
ड्राप (Drape)Drape
डॉट (Dot)Dot
डेंडी (Dendi)Stylish
डेमो (Demo)Demonstration
डोल (Dol)Swing
डेस्कटॉप (Desktop)Desktop
डॉलिया (Doliya)Swing
डाइनो (Dino)Dinosaur
डांगर्स (Dangars)Brave
डोंबरे (Dombare)Heavy
डाउट (Doubt)Doubt
डिज्नी (Disney)Disney
डेडिकेशन (Dedication)Dedication
डेमी (Demi)Half
डेटा (Data)Data
डैड (Dad)Dad
डोलीवुड (Dollywood)Dollywood
डोज (Doze)Nap
डेंडीगी (Dendigi)Stylish
डॉनी (Donny)World ruler
डीप (Deep)Light
ड्रीमर (Dreamer)Dreamer
डेवलपमेंट (Development)Development
डांसिंग (Dancing)Dancing
डेनियो (Denio)Valley
डेंजरस (Dangerous)Dangerous
डोलीकर (Dolikar)Palanquin bearer
डीनर (Diner)Dinner
डोक्याचा (Dokyacha)The edge
डेंट (Dent)Dent
डेंटर (Denter)Denter
डेलीवरी (Delivery)Delivery
डाक्टर्स (Doctors)Doctors
डांसिंगर (Dancingr)Dancer
डांडे (Dande)Stick
डॉल (Dol)Swing
डिजन (Disan)Super
डोवर्कर (Doverkar)River water
डेंडीगार (Dendigar)Stylist
डॉग (Dog)Dog
ड्राइव (Drive)Drive
डॉक्टर्स (Doctors)Doctors
डेव्हलप (Develop)Develop
डिवाइण्ग (Divine)Divine
डोगलस (Douglas)Dark river
डीपेंड (Depend)Depend
डेंडीग (Dendig)Stylish
डांसर्स (Dancers)Dancers
डॉनेट (Donate)Donate
ड्रीमिंग (Dreaming)Dreaming
डांसिंगर्स (Dancingrs)Dancers
डेवेलपर (Developer)Developer
डोबी (Dobi)Washerman
डामल (Damal)Lovely
डोड (Dod)Bear
ड्रायवर (Driver)Driver
डाक्टर (Doctor)Doctor
डियार (Dear)Dear
डिस्क (Disk)Disk
डेडीकेट (Dedicate)Dedicate
डेजर्टेड (Deserted)Deserted
डेमेज (Damage)Damage
डिस्कवर (Discover)Discover
डीजेरी (DJery)DJing
डोक्यातून (Dokyatun)From the edge
डेंजर (Danger)Danger
डार्कलिंग (Darkling)Dark
डोलीचा (Dolicha)Palanquin
डिवाईन्ग (Diving)Diving
डेमोक्रेटिक (Democratic)Democratic
डिलेक्शन (Dilection)Diligence
डॉल्फिन्स (Dolphins)Dolphins
डेंसर (Dancer)Dancer
ड्रेगन्स (Dragons)Dragons
डॉलर्स (Dollars)Dollars
डेंटिस्ट्री (Dentistry)Dentistry
डैन (Dan)Judge
डेटिंग (Dating)Dating
डान्सिंग (Dancing)Dancing
No.Keyword
1अ वरून मुलांची नावे
2आ वरून मुलांची नावे
3इ वरून मुलांची नावे
4ई वरून मुलांची नावे
5उ वरून मुलांची नावे
6ऊ वरून मुलांची नावे
7ए वरून मुलांची नावे
9ओ वरून मुलांची नावे
10औ वरून मुलांची नावे
11अं वरून मुलांची नावे
13क वरून मुलांची नावे
14ख वरून मुलांची नावे
15ग वरून मुलांची नावे
16घ वरून मुलांची नावे
18च वरून मुलांची नावे
19छ वरून मुलांची नावे
20ज वरून मुलांची नावे
21झ वरून मुलांची नावे
23ट वरून मुलांची नावे
24ठ वरून मुलांची नावे
25ड वरून मुलांची नावे
26ढ वरून मुलांची नावे
28त वरून मुलांची नावे
29थ वरून मुलांची नावे
30द वरून मुलांची नावे
31ध वरून मुलांची नावे
32न वरून मुलांची नावे
33प वरून मुलांची नावे
34फ वरून मुलांची नावे
35ब वरून मुलांची नावे
36भ वरून मुलांची नावे
37म वरून मुलांची नावे
38य वरून मुलांची नावे
39र वरून मुलांची नावे
40ल वरून मुलांची नावे
41व वरून मुलांची नावे
42श वरून मुलांची नावे
44स वरून मुलांची नावे
45ह वरून मुलांची नावे
46त्र वरून मुलांची नावे
47ज्ञ वरून मुलांची नावे
48ऋ वरून मुलांची नावे
49हृ वरून मुलांची नावे
50श्र वरून मुलांची नावे