ग वरून मुलांची नावे G Varun Mulanchi Nave

G Varun Mulanchi Nave : आमच्या वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे जे “ग वरून मुलांची नावे” ला समर्पित आहे! “ग” अक्षराने सुरू होणाऱ्या मराठी नावांचा आकर्षक संग्रह सादर करताना आम्हाला आनंद होत आहे. मुलाचे नाव ठेवणे हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे आणि आम्ही तुम्हाला या अद्भुत प्रवासात मार्गदर्शन करण्यासाठी आलो आहोत. आमचे प्लॅटफॉर्म महाराष्ट्राचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आणि परंपरा समाविष्ट असलेल्या नावांची काळजीपूर्वक क्युरेट केलेली निवड ऑफर करते. आमचा सर्वसमावेशक डेटाबेस एक्सप्लोर करा, जिथे तुम्हाला अर्थ, सौंदर्य आणि महत्त्व असलेली नावे सापडतील. तुम्ही शक्ती आणि कृपा दाखवणारे नाव शोधणारे पालक असाल किंवा मराठी नामकरण प्रथांमुळे मोहित झालेली एखादी व्यक्ती असो, आम्ही तुम्हाला “ग वरून मुलांची नावे” च्या या विलक्षण शोधात जाण्यासाठी आणि आनंद, समृद्धी आणणारे नाव शोधण्यासाठी तुम्हाला आमंत्रित करतो. आणि तुमच्या मुलाच्या जीवनाची ओळख. तुमची मूल्ये आणि स्वप्ने प्रतिबिंबित करणारे परिपूर्ण नाव शोधण्यात आम्हाला मदत करूया.

ग वरून मुलांची नावे G Varun Mulanchi Nave

Marathi NameMeaning
गणेश (Ganesh)Lord Ganesha
गौरव (Gaurav)Pride
गोपाल (Gopal)Lord Krishna
गजानन (Gajanan)Elephant-faced
गिरीश (Girish)Lord Shiva
गौरीशंकर (Gaurishankar)Lord Shiva and Parvati
गजेंद्र (Gajendra)King of elephants
गणपति (Ganpati)Lord Ganesha
गोविंद (Govind)Lord Krishna
गुरु (Guru)Teacher
गोपीनाथ (Gopinath)Lord Krishna
गौरीश (Gaurish)Lord Shiva
गोपालराव (Gopalrao)Lord Krishna
गोविंदराज (Govindraj)King of cows
गजदंत (Gajadant)Lord Ganesha
गौतम (Gautam)Lord Buddha
गगन (Gagan)Sky
गोपालकृष्ण (Gopalkrishna)Lord Krishna
गौरांग (Gaurang)Fair complexioned
गौरहरी (Gaurahari)Lord Shiva
गंगाधर (Gangadhar)Lord Shiva
गोवर्धन (Govardhan)Name of a mountain
गुलाब (Gulab)Rose
गांधी (Gandhi)Son of Gandha
गोविन्दराव (Govindarao)Lord Krishna
गजकेश (Gajakesh)Lord Ganesha
गोविंदस्वामी (Govindswami)Lord Krishna
गगंगण (Gagangana)Sky
गोकुल (Gokul)Place of Lord Krishna’s childhood
गोधान (Godhan)Sacred cow
गौरवेन्द्र (Gauravendra)Lord Shiva
गणेशराव (Ganeshrao)Lord Ganesha
गोपाली (Gopali)Lord Krishna
गणेशराम (Ganeshram)Lord Ganesha
गोविंदराव (Govindrao)Lord Krishna
गणेशप्रसाद (Ganeshprasad)Gift of Lord Ganesha
गोकुलनाथ (Gokulnath)Lord Krishna
गायकवाड (Gayakwad)Singer
गोविन्दराव (Govindrao)Lord Krishna
गांगाधर (Gangadhar)Lord Shiva
गुरुदेव (Gurudev)Divine teacher
गणेशाचार्य (Ganeshacharya)Teacher of Lord Ganesha
गोपीकांत (Gopikant)Beloved of Gopis
गोपालमूर्ति (Gopalmoorti)Lord Krishna
गोविंदसिंग (Govindsingh)Lord Krishna
गणपतिराव (Ganpatirao)Lord Ganesha
गोपालप्रसाद (Gopalprasad)Gift of Lord Krishna
गणेशानंद (Ganeshanand)Joy of Lord Ganesha
गौतमीप्रसाद (Gautamiprasad)Gift of Lord Buddha
गणेश (Ganesh)Lord Ganesha, the Hindu deity of wisdom and prosperity
गौरव (Gaurav)Honor, pride
गौतम (Gautam)Variant of Gautama, name of the Buddha
गोविंद (Govind)Lord Krishna, one who pleases cows
गिरीश (Girish)Lord of the mountain, referring to Lord Shiva
गोपाल (Gopal)Cowherd, another name for Lord Krishna
गुरु (Guru)Teacher, spiritual guide
गजानन (Gajanan)One with an elephant face, another name for Lord Ganesha
गौरीश (Gaurish)Lord Shiva, the supreme deity
गोवर्धन (Govardhan)A holy hill near Mathura, associated with Lord Krishna
गंगाधर (Gangadhar)One who holds the Ganges, another name for Lord Shiva
गजेंद्र (Gajendra)Lord of elephants
गोकुल (Gokul)Village of cows, referring to the divine abode of Lord Krishna
गांधर्व (Gandharv)Celestial musician
गायकवाड (Gayakwad)Singer, musician
गोपीनाथ (Gopinath)Lord Krishna, protector of cows
गजराज (Gajaraj)King of elephants
गोधान (Godhan)Wealth of cows, prosperity
गणपती (Ganpati)Another name for Lord Ganesha
गायकवाडे (Gayakwade)Singer, musician
गोपाळकृष्ण (Gopalkrishna)Combined form of Gopal and Krishna, another name for Lord Krishna
गजकेश (Gajakesh)Lord with elephant-like eyes
गजाधर (Gajadhar)One who holds an elephant, referring to Lord Ganesha
गायक (Gayak)Singer, musician
गौतमीपुत्र (Gautamiputra)Son of Gautami, a royal title
गुणवंत (Gunvant)Virtuous, full of good qualities
गंधर्वा (Gandharva)Celestial musician
गणपतीदेव (Ganpatidev)Lord Ganesha, the deity
गोविन्दराज (Govindaraj)King of cows, another name for Lord Krishna
गौतमानंद (Gautamanand)Bliss of Gautam, joy
गिरींद्र (Girindra)Lord of the mountain, referring to Lord Shiva
गजराजसिंह (Gajarajsingh)Lion-like elephant, powerful and majestic
गुरुदत्त (Gurudatt)Gift from the Guru
गजमुख (Gajamukh)Elephant-faced, another name for Lord Ganesha
गोपालराव (Gopalrao)Cowherd, a name with a traditional Marathi touch
गणपतिराव (Ganpatirao)Lord Ganesha, a name with a traditional Marathi touch
गोवर्धनराज (Govardhanraj)King of Govardhan, another name for Lord Krishna
गौतमीपुत्रका (Gautamiputraka)Son of Gautami, a royal title
गुहानंद (Guhānanda)Blissful, one who experiences inner joy
गिरिधर (Giridhar)Holder of the mountain, referring to Lord Krishna
गोपालकृष्ण (Gopalakrishna)Combined form of Gopal and Krishna, another name for Lord Krishna
गोकर्ण (Gokarn)Cow’s ear, a place associated with Lord Shiva
गणपतिशंकर (Ganpatishankar)Combined form of Ganpati and Shankar, referring to Lord Ganesha and Lord Shiva
गानवेदक (Ganvedak)Singer, one who knows the Vedas
गोवर्धनराव (Govardhanrao)King of Govardhan, a name with a traditional Marathi touch
गौतमीपुत्रक (Gautamiputrak)Son of Gautami, a royal title
गुरुकृपा (Gurukripa)Guru’s blessings
गणेशराव (Ganeshrao)Lord Ganesha, a name with a traditional Marathi touch
गोविंदराव (Govindarao)Lord Krishna, a name with a traditional Marathi touch
गौरीप्रसाद (Gauriprasad)Gift of Goddess Parvati, blessing of Gauri
गोधनराव (Godhanrao)Wealth of cows, a name with a traditional Marathi touch
गजेंद्रकुमार (Gajendrakumar)Prince of elephants
गोकुलचंद्र (Gokulchandra)Moon of Gokul, another name for Lord Krishna
गुलाबराव (Gulabrao)Rose, a name with a traditional Marathi touch
गोपालनाथ (Gopalanath)Lord Krishna, protector of cows
गणपतिदास (Ganpatidas)Devotee of Lord Ganesha
गुरुदेव (Gurudev)Divine teacher, spiritual guide
गजध्वज (Gajadhwaj)Elephant-flag, symbol of strength
गोविंददास (Govinddas)Servant of Lord Krishna
गौरांग (Gaurang)Golden complexioned, another name for Lord Krishna
गोकुलनाथ (Gokulanath)Lord of Gokul, another name for Lord Krishna
गुरुप्रसाद (Guruprasad)Gift of the Guru
गजाननाथ (Gajananath)Lord Ganesha, one with an elephant face
गोपिकानाथ (Gopikanath)Lord of the Gopis, another name for Lord Krishna
गणपतिदत्ता (Ganpatidatta)Gift of Lord Ganesha
गुरुमूर्ति (Gurumurti)Embodiment of the Guru
गोधावरीपुत्र (Godhavariputra)Son of the Godavari River
गौरीशंकर (Gaurishankar)Combined form of Gauri and Shankar, referring to Goddess Parvati and Lord Shiva
गिरिजाप्रसाद (Girijaprasad)Gift of Goddess Parvati
गोपालमुरारी (Gopalmurari)Combined form of Gopal and Murari, another name for Lord Krishna
गुणगानेश (Gunaganesh)Lord Ganesha, embodiment of qualities
गजाननराव (Gajanandrao)Lord Ganesha, a name with a traditional Marathi touch
गुरुकीर्ति (Gurukirti)Fame attained through the Guru
गोधानकृष्ण (Godhankrishna)Wealth of cows, another name for Lord Krishna
गोकर्णेश्वर (Gokarneshwar)Lord of Gokarn, another name for Lord Shiva
गणेशदास (Ganeshdas)Servant of Lord Ganesha
गोविंदनाथ (Govindnath)Lord Krishna, a name with a traditional Marathi touch
गिरीजाप्रसाद (Girijaprasad)Gift of Goddess Parvati
G Varun Mulanchi Nave
गोपीशाह (Gopishah)King of Gopis, another name for Lord Krishna
गुरुवीर्य (Guruvirya)Heroic disciple of the Guru
गोधानन्द (Godhanand)Bliss derived from cows, joy
गोकुलेश (Gokulesh)Lord of Gokul, another name for Lord Krishna
गुणगोपाल (Gunagopal)Virtuous protector, another name for Lord Krishna
गोविंदानंद (Govindanand)Bliss derived from Lord Krishna, joy
गिरीशानंद (Girishanand)Bliss derived from Lord Shiva, joy
गोपालराज (Gopalraj)King of cows, another name for Lord Krishna
गुरुकल (Gurukal)Student of the Guru
गोविंदराव (Govindrao)Lord Krishna, a name with a traditional Marathi touch
गोपालनाथ (Gopalnath)Lord Krishna, protector of cows
G Varun Mulanchi Nave
गौरंगFair complexioned
गजेंद्रKing of elephants
गोविंदLord Krishna
गौरवPride, honor
गिरीशLord of the mountain
गायकSinger
गणेशLord Ganesha
गोपालLord Krishna
गोवर्धनName of a mountain
गौतमLord Buddha
गणराजKing of all
गुरुTeacher, spiritual guide
गुलाबRose
गोकुलVillage of Lord Krishna
गुलशनGarden
गजाननLord Ganesha
गौरीशंकरCombined form of Gauri and Shankar
गोपीनाथLord of Gopis
गणपतिLord Ganesha
गुणवंतVirtuous
गांधीशLord of fragrance
गौतमीRiver Godavari, name of a sage
गोकर्णCow’s ear
गांगाधरLord Shiva, bearer of the Ganges River
गिरिराजKing of mountains
गोलूSweet, adorable
गुरुप्रसादGift of the Guru
गोविंदराजKing of Lord Krishna
गायत्रीVedic hymn, Goddess of knowledge and wisdom
गोपालकृष्णCombined form of Gopal and Krishna
गोपालराजKing of cows
गजकेशLord with elephant-like hair
गौरवेंद्रKing of pride
गणेशमूर्तिEmbodiment of Lord Ganesha
गोधावरीName of a river in Maharashtra
गिरिधरHolder of the mountain
गौरीशLord Shiva
गोविंदरावLord Krishna
गौरांगFair complexioned
गोधुमलWheat-like, golden complexioned
गोपीकिशनBeloved of Gopis
G Varun Mulanchi Nave
गुरुमुखFace of the Guru
गजांशPart of Lord Ganesha
गोविन्दनाथLord Krishna
गोपालनाथLord Krishna
गणेशदत्तGift of Lord Ganesha
गोलकेशLord of the globe
गौरवींद्रLord of honor
No.Keyword
1अ वरून मुलांची नावे
2आ वरून मुलांची नावे
3इ वरून मुलांची नावे
4ई वरून मुलांची नावे
5उ वरून मुलांची नावे
6ऊ वरून मुलांची नावे
7ए वरून मुलांची नावे
9ओ वरून मुलांची नावे
10औ वरून मुलांची नावे
11अं वरून मुलांची नावे
13क वरून मुलांची नावे
14ख वरून मुलांची नावे
15ग वरून मुलांची नावे
16घ वरून मुलांची नावे
18च वरून मुलांची नावे
19छ वरून मुलांची नावे
20ज वरून मुलांची नावे
21झ वरून मुलांची नावे
23ट वरून मुलांची नावे
24ठ वरून मुलांची नावे
25ड वरून मुलांची नावे
26ढ वरून मुलांची नावे
28त वरून मुलांची नावे
29थ वरून मुलांची नावे
30द वरून मुलांची नावे
31ध वरून मुलांची नावे
32न वरून मुलांची नावे
33प वरून मुलांची नावे
34फ वरून मुलांची नावे
35ब वरून मुलांची नावे
36भ वरून मुलांची नावे
37म वरून मुलांची नावे
38य वरून मुलांची नावे
39र वरून मुलांची नावे
40ल वरून मुलांची नावे
41व वरून मुलांची नावे
42श वरून मुलांची नावे
44स वरून मुलांची नावे
45ह वरून मुलांची नावे
46त्र वरून मुलांची नावे
47ज्ञ वरून मुलांची नावे
48ऋ वरून मुलांची नावे
49हृ वरून मुलांची नावे
50श्र वरून मुलांची नावे