प वरून मुलांची नावे P Varun Mulanchi Nave

आमच्या वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे, जे ” प वरून मुलांची नावे P Varun Mulanchi Nave ” ला समर्पित आहे! “प” अक्षराने सुरू होणार्‍या मराठी नावांचा आकर्षक संग्रह सादर करताना आम्हाला आनंद होत आहे. मुलाचे नाव ठेवणे हा एक गहन आणि प्रेमळ प्रवास आहे आणि आम्ही तुम्हाला अर्थ, सांस्कृतिक महत्त्व आणि विशिष्टतेचा स्पर्श असलेले परिपूर्ण नाव शोधण्यात मदत करण्यासाठी आलो आहोत. आमचे प्लॅटफॉर्म विचारपूर्वक क्युरेट केलेले नावांचा डेटाबेस देते, प्रत्येक नाव महाराष्ट्राचा समृद्ध वारसा आणि मराठी भाषेचे सौंदर्य प्रतिबिंबित करण्यासाठी निवडले जाते. आमच्या विस्तृत संग्रहात जा, जिथे तुम्हाला सामर्थ्य, सर्जनशीलता आणि व्यक्तिमत्त्वाचे प्रतीक असलेली नावे सापडतील. आपण आपल्या कुटुंबाच्या मूल्यांसह प्रतिध्वनी करणारे असे नाव शोधत आहात किंवा मराठी नावाच्या रीतीरिवाजांमुळे मोहित केलेले एखादे आपण ” प वरून मुलांची नावे P Varun Mulanchi Nave ंची yasa वे” च्या या विलक्षण अन्वेषणास प्रारंभ करण्यास आमंत्रित करतो आणि एखादे नाव शोधण्यासाठी आम्ही आपल्याला आमंत्रित करतो जे एक मौल्यवान भाग बनेल तुमच्या मुलाची ओळख. मराठी संस्कृती आणि परंपरेचे सार साजरे करत नामकरणाच्या या आनंददायी प्रवासात आम्हाला तुमचे सोबती होऊ द्या.

प वरून मुलांची नावे P Varun Mulanchi Nave

Marathi NameMeaning
परिक्षित (Parikshit)Examined
प्रणव (Pranav)Om; Sacred syllable “Om”
प्रज्ञान (Prajnan)Wisdom
प्रतिष्ठित (Pratishthit)Established; Respected
प्रवीण (Praveen)Skilled; Expert
प्रवीर (Praveer)Brave
पुष्पक (Pushpak)Flower-like
पुरुषोत्तम (Purushottam)Best among men
पुरुष (Purush)Man
पुनीत (Punit)Pure
पुण्य (Punya)Virtuous; Meritorious
पुरव (Purav)East
पुष्कर (Pushkar)Lotus
पुष्टि (Pushti)Nourishment; Satisfaction
प्रितीश (Pritish)Beloved
प्रियंक (Priyank)Beloved
प्रिय (Priya)Beloved
प्रेम (Prem)Love
प्रभात (Prabhat)Morning
प्रभाकर (Prabhakar)Sun
प्रभास (Prabhas)Lustrous; Glowing
प्राणविर (Pranvir)Brave as a lion
प्रतिक (Pratik)Symbol
प्रसन्न (Prasann)Happy
प्रसाद (Prasad)Blessing; Offering
प्रशांत (Prashant)Calm; Peaceful
प्रजवंत (Prajavant)Fertile
प्राणदाता (Pranadata)Life-giver
प्राचीन (Prachin)Ancient
प्रताप (Pratap)Dignity; Majesty
प्रदीप (Pradeep)Lamp
प्रदीपक (Pradipak)Light
प्रगल्भ (Pragalbh)Bold
प्रभाव (Prabhav)Influence
प्रभु (Prabhu)Lord
प्रभावी (Prabhavi)Influential
प्रेमल (Premal)Full of love
प्रेमेश (Pramesh)Lord of love
प्रमोद (Pramod)Delight; Happiness
प्रमील (Pramil)Filled with love
प्रमुदित (Pramudit)Happy
प्रमुद (Pramud)Delighted
प्रमुद्युम्न (Pramudyumn)Very beautiful
प्रयाग (Prayag)Confluence of rivers
प्रयत्न (Prayatna)Effort
प्रयास (Prayas)Effort; Attempt
प्रकाश (Prakash)Light
प्रकाशक (Prakashak)Light-giver
प्रकाशित (Prakashit)Illuminated
प्राणवीर (Pranvir)Brave as a lion
प्रकीर्ण (Prakirn)Scattered
प्रकृति (Prakruti)Nature
प्राण (Pran)Life
प्राणजित (Pranjit)Conqueror of life
प्राणेश (Pranesh)Lord of life
प्रार्थन (Prarthan)Prayer
प्राणदीप (Pranadeep)Light of life
प्रमोदित (Pramodit)Delighted
प्रमुदन (Pramudan)Delighted
प्रमुद्योत (Pramudyot)Very bright
प्रवीर्य (Praveerya)Powerful
प्रविण (Pravin)Skilled; Expert
प्रवीण (Praveen)Expert
प्राणिश (Pranish)Lord of life
प्राणदिप (Pranadip)Light of life
प्राणदान (Pranadan)Gift of life
प्राणाधीश (Pranadhish)Lord of life
प्राणात्मा (Pranatma)Soul
प्रणयादी (Pranayadi)Lover
प्रणयी (Pranayi)Beloved
प्राणदेव (Pranadev)God of life
प्रणयन (Pranayan)Love
प्रणीत (Praneet)Modest; Humble
प्राकृतिक (Prakritik)Natural
प्रागल्भ्य (Pragalbhya)Boldness
प्रणवती (Pranvati)Om; Sacred syllable “Om”
प्रसादित (Prasadit)Blessed
प्रसन्नता (Prasannata)Happiness
प्रसन्नद (Prasannad)Happy
प्राचीनता (Prachinata)Ancientness
प्राचल (Prachal)Trending
प्रागल्भिता (Pragalbhitaa)Boldness
प्रागल्भी (Pragalbhi)Bold
प्रागल्भ्यता (Pragalbhyata)Boldness
प्रागल्भित (Pragalbhit)Bold
प्रणवज (Pranavaj)Born of Om
प्रकाशी (Prakashi)Illuminated
प्रकाशांत (Prakashant)Calm light
प्राणधर (Pranadhar)Life-bearer
प्राणजित्य (Pranjitya)Conqueror of life
प्राणजिति (Pranjiti)Conquest of life
प्राणेश्वर (Praneshwar)Lord of life
प्रयोग (Prayog)Experiment
प्रकाशमान (Prakashman)Illuminated
प्रगति (Pragati)Progress
प्राणवीर्य (Pranaveerya)Heroic
प्राणवीर (Pranaveer)Brave as a lion
प्राणात्मक (Pranatmak)Vital
प्रणाली (Pranali)System
प्रणवक (Pranavak)Born of Om
प्रणविरता (Pranavirata)Focused on Om
प्राणवन (Pranavan)Life-giving
प्रयागी (Prayagi)Confluence of rivers
प्राणवत (Pranavat)Born of Om
प्राणदीप्त (Pranadeept)Brightened by life
प्रशांतता (Prashantata)Calmness
प्राचल्य (Prachalya)Trending
प्रवीणता (Praveenata)Expertise
प्रवीरता (Praveerata)Bravery
प्राग्य (Pragya)Wisdom
प्राकृत (Prakrit)Natural
प्रतापित (Pratapit)Honored
प्रणयाद (Pranayad)Lover
प्रमाणित (Pramaanit)Proven
प्रशांतिपूर्ण (Prashantipoorn)Peaceful
प्रशांततापूर्ण (Prashantataapoorn)Calmness-filled
प्राणदानी (Pranadani)Giver of life
प्राणवित्त (Pranavitt)Vital
प्राणधारी (Pranadhaari)Life-bearer
प्रणिति (Praniti)Guidance
प्रतिष्ठिति (Pratishthiti)Establishment
प्रतापवान (Pratapaavan)Radiant
प्राणवान (Pranavaan)Energetic
प्राणबंधु (Pranabandhu)Friend of life
प्रणविता (Pranavita)Initiated
प्राणिश्वर (Praneshwar)Lord of life
प्रणामी (Pranaami)Respected
प्रणिधान (Pranidhaan)Dedication
प्राणाय (Pranaya)Life-giving
प्रवीर्यता (Praveeryata)Power
प्रवीरजित (Praveerjit)Conqueror of bravery
प्रवीरजीत (Praveerjeet)Conqueror of bravery
प्रवीरवान (Praveervaan)Brave
प्राणिश्वरि (Praneshwari)Goddess of life
प्राणिजित (Pranjit)Conqueror of life
प्राणिश्वरी (Praneshwari)Goddess of life
प्रवीरजिति (Praveerjiti)Conquest of bravery
प्रवीरी (Praveeri)Heroic
प्रवीरतापूर्ण (Praveeritaapoorn)Full of bravery
प्रवीरजीति (Praveerjiti)Conquest of bravery
प्राणदेवी (Pranadevi)Goddess of life
प्राणबंधव (Pranabandhav)Friend of life
प्राणदेवता (Pranadevata)Divine life
प्राणिनाथ (Praninath)Lord of life
प्राणबंधुवित (Pranabandhuvit)Friend of life
प्रणितिनिधिता (Pranitinidhita)Representative
प्रतापशाली (Pratapshali)Valiant
प्रतापी (Pratapi)Valiant
प्रतापीन्द्र (Pratapindra)King of valiant
प्रतापीश (Pratapish)Lord of valiant
प्रतापीश्वर (Pratapishwar)Lord of valiant
प्रतिमा (Pratima)Idol
प्रतिज्ञा (Pratijna)Promise
प्रभावकारी (Prabhavakari)Influential
प्रेमाची (Premachi)Of love
प्राणीश (Pranish)Lord of life
प्राणदीप्ति (Pranadeepti)Brightness of life
प्रणय (Pranay)Love
प्रणाम (Pranam)Salutation
प्रणवच्य (Pranavachya)Spoken in Om
प्रणवित (Pranavit)Knowledgeable about Om
प्रतीक्षा (Pratiksha)Waiting
प्रतिज्ञापूर्ण (Pratijnyapoorn)Fulfilled promise
प्रतिज्ञाशील (Pratijnyashil)Promising
प्रतिष्ठित (Pratishthit)Established
प्रतिष्ठान (Pratishthan)Foundation
प्रतिपालक (Pratipalak)Guardian
प्रतिपालकी (Pratipalaki)Guardian
प्रतिभा (Pratibha)Talent
प्रतिभागणित (Pratibhaganit)Brilliant mathematician
प्रतियोगिता (Pratiyogita)Competition
प्रतिरोध (Pratirodh)Resistance
प्रतिरक्षा (Pratiraksha)Protection
प्रतिध्वनि (Pratidhwani)Echo
प्रतिपादन (Pratipadan)Representation
प्रतिमान (Pratiman)Reflection
प्रतिपादित (Pratipadit)Represented
प्रतिदिन (Pratidin)Everyday
प्रतियोगी (Pratiyogi)Competitor
प्रतिद्वंद्वी (Pratidwandvi)Opponent
प्रतिक्रिया (Pratikriya)Reaction
प्रतिष्ठा (Pratishtha)Fame
प्रतिनिधि (Pratinidhi)Representative
प्रतिपादक (Pratipadak)Presenter
प्रतिपाद्य (Pratipadya)Demonstrable
पंकजLotus
प्रवीणExpert, Skilled
प्राणवVital, Life-giving
प्रणवSacred syllable
प्रेमLove
प्रतिकSymbol, Sign
प्रमोदDelight, Happiness
प्रवीरHeroic, Brave
प्रतीकRepresentation
प्रणितDevoted, Dedicated
प्रदीपLamp, Light
प्रबोधAwakening
प्रतिष्ठितRespected, Honored
प्रसादBlessing
प्रज्वलBright, Shining
प्रज्ञाWisdom, Knowledge
प्रसन्नHappy, Pleased
प्रजापतिLord of Creatures
प्रसन्नात्माCheerful, Joyful
प्रशांतPeaceful
प्रसीद्धFamous
प्रत्यक्षDirect, Immediate
प्रशंसाPraise
प्रत्युषSunrise
प्रमेशLord of Love
प्रत्युदारGenerous, Noble
प्रसन्नद्धBright, Radiant
प्रकाशLight, Radiance
प्रमुखProminent
प्राणBreath, Life
प्रमुदितHappy, Joyous
प्रभुLord, Master
प्रबलStrong, Powerful
प्रेमेशLord of Love
प्रमुख्यImportance
प्रकाशितManifested, Revealed
प्रतीपMirror, Reflection
प्रणीतLoved, Adored
प्रसन्नाक्षCheerful-eyed
प्रवीर्यValor, Bravery
प्रमोदनPleasing, Delighting
प्रतापMajesty, Glory
प्रणवात्माSoul of Om
प्रतिष्ठानFoundation
प्रकटEvident, Clear
प्रेमानंदBliss of Love
प्रगल्भArrogant, Proud
प्रकृतिNature
प्रतिमाImage, Likeness
प्राणदाताLife-giver
प्राणजीवLiving Being
प्रेमवीरHero of Love
प्रवीरताCourage, Valour
प्रवीर्याStrength, Power
प्रमोदिताDelighted, Joyful
प्रशंसीAdmirable, Laudable
प्रमुखताProminence
प्रमोदनाDelight, Pleasure
प्राणीCreature, Animal
प्रमोद्धJoy, Delight
प्रतिध्वनिEcho
प्रकाशिताIlluminated, Shining
प्रमितMeasured, Determined
प्रमुखत्वLeadership
प्रगतिProgress, Advancement
प्रेमानुभूतExperienced Love
प्रज्वलितKindled, Ignited
प्रणयLove, Affection
प्रज्वलनाFlame, Blaze
प्रणयदानGift of Love
प्रगाधDeep, Profound
प्रजाप्रियBeloved of All
प्रणवत्ताOmnipresence
प्रभाकरSun, Radiant
प्रशासकAdministrator
प्रतिमानRepresentative, Icon
प्राणेशLord of Life
प्रशासनGovernance
प्रकाशीRadiant, Luminous
प्रेमाचीLove’s
प्रेमेश्वरLord of Love
प्राणदातृBestower of Life
प्रतापिनBrave, Valiant
प्रवाहFlow, Current
प्रज्ञानKnowledge, Wisdom
प्राणरक्षकLife-saver
प्रतिबिंबReflection, Image
P Varun Mulanchi Nave
प्रतिष्ठिताEstablished, Respected
प्रभुताLordship, Dominion
प्रमुदिताDelighted, Joyful
प्रणिनLiving, Breathing
प्रकटितManifested, Expressed
प्रवीणताSkill, Expertise
प्रमोदमयFull of Delight
प्रवीर्यताCourage, Valor
प्रवीरत्वHeroism, Bravery
प्रमुखताProminence, Importance
प्रसन्नताHappiness, Contentment
प्रकाशितताManifestation
प्रज्वलिताIlluminated, Radiant
प्रणयिनLover
प्रज्वल्लमानBurning, Glowing
प्रमोदितताDelight, Joy
प्राणवर्धकLife-enhancing
प्रकृतिजBorn of Nature
प्रदान्तGiver, Donor
प्रबुद्धEnlightened, Awakened
प्रतिक्षेपExpectation, Anticipation
प्राणदायकLife-giving
प्रमुखतात्परEnthusiastic, Eager
प्रकटितताManifestation
प्रमुखदृष्टिVisionary, Farsighted
प्राणिकVital, Lifelike
प्रसन्नतात्माHappy, Contented
प्रतीपाध्यWorthy of Respect
प्रमुखात्माProminent Soul
प्राणिमानFull of Life
प्रमोदितत्वDelightfulness
प्रणवात्मकOmnipresent
प्रकटार्थManifested, Realized
प्रेमिष्ठBeloved, Loving
प्रवीरजीवLife of a Hero
प्रमुखचित्तLeading, Foremost
प्रकटवादीExponent, Advocate
प्राणीसमानLike a Living Being
प्राणवानFull of Life
प्रमितवानDetermined, Firm
प्रणवशीलFilled with Om
प्रकाशवतRadiant, Luminous
प्रभावशालीInfluential, Impactful
प्रसन्नतात्परEnthusiastic, Zealous
प्रमुखचरित्रDistinguished, Eminent
प्रमुखभूतिProminent Personality
प्राणरूपEmbodiment of Life
प्रगतिशालीProgressive, Prosperous
प्रगल्भताGrandeur, Magnificence
प्रवाहिनीStream, River
प्रेमजीवनLife of Love
प्रेमवतLoving, Affectionate
प्रेमपूर्णFull of Love
प्रतिष्ठितताEsteem, Reputation
प्रकाशप्रियFond of Light
प्रणयगर्वPride in Love
प्रवीरतात्परEnthusiastic, Courageous
प्राणज्ञानVital Knowledge
प्रमुखतात्परKeen, Zealous
प्रकटान्वेषीSeeker of Manifestation
प्रमितताCertainty, Assurance
प्राणाधारSustainer of Life
प्रदीपकIlluminator, Lighter
प्रवेशीEnterprising, Adventurous
प्रमुखतापProminent, Notable
प्रकाशितत्वRadiance, Brilliance
प्राणचरित्रLife’s Character
प्रशस्तCommendable, Laudable
प्रमोदशीलDelightful, Joyful
प्रणीतिGift, Offering
प्रकाशितवानIlluminated, Enlightened
प्राणदानीLife-giver, Donor
प्रमुखवृत्तिProminent, Notable
प्रत्यक्षताVisibility, Tangibility
प्रज्वलितताBrilliance, Luminosity
प्रमोदितभावDelightful, Joyous
प्रणयप्रियBeloved, Fond of Love
प्रतिध्वनितResonant, Echoing
प्रज्ञानमयFull of Wisdom
प्रकाशप्रवाहFlow of Light
प्रमुखतापरEnthusiastic, Passionate
प्रेमपात्रBeloved, Love’s
प्रशंसितAppreciated, Praised
प्रमुखपुरुषEminent, Prominent
प्राणमयFilled with Life
प्रभावशालीताImpact, Influence
प्रज्वलितत्वIncandescence, Brilliance
प्रणयिताLoved, Beloved
प्रमुखवृत्तProminent Behavior
प्रतिमितRespected, Admired
प्रवीरजीवनHeroic Life
प्रतापGlory, Splendor
प्राग्नेयAncient, Primal
प्रणवEternal, Sacred Syllable
प्रचंडFierce, Intense
प्रज्वलRadiant, Blazing
प्रविणSkilled, Expert
प्राग्यWise, Knowledgeable
प्रशांतSerene, Peaceful
प्रमुदितJoyful, Delighted
प्रामोद्यEnthusiastic, Ecstatic
प्रगल्भBold, Daring
प्राणदLife-giving, Vital
प्रमुखProminent, Leading
प्रतीकSymbol, Sign
प्राणजीवVital, Lifelike
प्रेमांबुधOcean of Love
प्रणितLoved, Beloved
प्रणीतDevoted, Adored
प्रमोदHappiness, Delight
प्रसन्नHappy, Contented
प्रत्यक्षVisible, Direct
प्रमुख्यImportance, Priority
प्रभावInfluence, Impact
प्रवीरHeroic, Courageous
प्रवरExcellent, Superior
प्रसन्नताSerenity, Contentment
प्राणदानीLife-giver, Bestower
प्रभावितInfluenced, Impressed
प्रभावशालीPowerful, Influential
प्रगतिशीलProgressive, Dynamic
P Varun Mulanchi Nave
प्रतिष्ठानEstablishment
प्रतापिनValiant, Gallant
प्रेमानुभवExperience of Love
प्राणरक्षकProtector of Life
प्रवीरताBravery, Valor
प्रकाशितताIllumination
प्राणजीवितAlive, Vibrant
No.Keyword
1अ वरून मुलांची नावे
2आ वरून मुलांची नावे
3इ वरून मुलांची नावे
4ई वरून मुलांची नावे
5उ वरून मुलांची नावे
6ऊ वरून मुलांची नावे
7ए वरून मुलांची नावे
9ओ वरून मुलांची नावे
10औ वरून मुलांची नावे
11अं वरून मुलांची नावे
13क वरून मुलांची नावे
14ख वरून मुलांची नावे
15ग वरून मुलांची नावे
16घ वरून मुलांची नावे
18च वरून मुलांची नावे
19छ वरून मुलांची नावे
20ज वरून मुलांची नावे
21झ वरून मुलांची नावे
23ट वरून मुलांची नावे
24ठ वरून मुलांची नावे
25ड वरून मुलांची नावे
26ढ वरून मुलांची नावे
28त वरून मुलांची नावे
29थ वरून मुलांची नावे
30द वरून मुलांची नावे
31ध वरून मुलांची नावे
32न वरून मुलांची नावे
33प वरून मुलांची नावे
34फ वरून मुलांची नावे
35ब वरून मुलांची नावे
36भ वरून मुलांची नावे
37म वरून मुलांची नावे
38य वरून मुलांची नावे
39र वरून मुलांची नावे
40ल वरून मुलांची नावे
41व वरून मुलांची नावे
42श वरून मुलांची नावे
44स वरून मुलांची नावे
45ह वरून मुलांची नावे
46त्र वरून मुलांची नावे
47ज्ञ वरून मुलांची नावे
48ऋ वरून मुलांची नावे
49हृ वरून मुलांची नावे
50श्र वरून मुलांची नावे