ई वरून मुलांची नावे Ee Varun Mulanchi Nave

Ee Varun Mulanchi Nave : आमच्या वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे, जे ” ई वरून मुलांची नावे ” ला समर्पित आहे! “ई” अक्षराने सुरू होणार्‍या मराठी नावांचा एक भव्य संग्रह सादर करताना आम्हाला खूप अभिमान वाटतो. तुमच्या मुलासाठी अर्थपूर्ण नाव निवडण्याचे महत्त्व आम्हाला समजले आहे आणि या सुंदर प्रवासात तुम्हाला मार्गदर्शन आणि प्रेरणा देण्यासाठी आमचे व्यासपीठ येथे आहे. मराठी संस्कृती आणि वारशाचे सार कॅप्चर करणार्‍या नावांनी भरलेल्या आमच्या बारकाईने क्युरेट केलेल्या डेटाबेसमध्ये जा. प्रत्येक नावाची स्वतःची वेगळी कथा आणि महत्त्व आहे, जे मराठी भाषेची खोली आणि सौंदर्य प्रतिबिंबित करते. तुम्ही परिपूर्ण नावासाठी उत्सुकतेने शोधत असलेले पालक असोत किंवा मराठी नामकरण परंपरेने भुरळ पडलेली एखादी व्यक्ती असो, आम्ही तुम्हाला “ई टू ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ आनंद

ई वरून मुलांची नावे Ee Varun Mulanchi Nave

Name (नाव)Meaning (अर्थ)
ईशानLord Shiva
ईकाUnique
ईशGod
ईतकStrength
ईकवीरBrave
ईरावतElephant
ईश्वरSupreme Being
ईशान्तPeaceful
ईराजKing
ईरानCourageous
ईर्विनFriend of the sea
ईलEldest
ईश्वरीयDivine
ईनायतGrace
ईजाA star
ईंधनWealth
ईतिहासिकHistoric
ईशान्दरLord Indra
ईलायRestless
ईशान्कLord Shiva
ईजाजRespect
ईश्वरप्रियBeloved of God
ईनायतुल्लाहBlessing of Allah
ईतनLimit
ईजातBorn to rule
ईकान्तSolitude
ईंधनीFuel
ईश्वरचंदBeloved of God
ईनायतातDestiny
ईराजीRoyal
ईंद्रियPowerful
ईजकMajestic
ईश्वरेन्द्रLord of Gods
ईशान्दुMoon
ईराजीयRegal
ईशिताDesired
ईश्वरस्वामीLord of the Universe
ईतासDesire
ईनायतीGifted
ईश्वरीBeloved of God
ईरादतWillpower
ईरणHoly
ईंधानीFull of wealth
ईशानादLord Vishnu
ईरशादGuidance
ईंशुArrow
ईनायातGrant
ईशांतLord Shiva
ईजाज़Honor
ईतेशGod of truth
ईरफानKnowledgeable
ईशारSign
ईंद्रिPowerful
ईजलWater
ईंद्रजीKing
ईरादWish
ईराजीRegal
ईश्वासFaith
ईनायतुल्लाBlessing of Allah
ईश्वरेशLord Shiva
ईंद्रियजीPowerful
ईज़हानGift of God
ईंगलAngel
ईरामGarden
ईतारतFame
ईंद्रेशLord Indra
ईरवीरBrave
ईंद्रेश्वरLord Indra
ईशारतSymbol
ईनायतानBlessing
ईज़ानObedience
ईश्वराचारDevotion
ईंद्रदीपLamp of Indra
ईशितDesired
ईंद्रदेवLord Indra
ईश्वरात्मSoul of God
ईंद्रधनुषRainbow
ईरजाPowerful
ईंद्रवीरBrave as Indra
ईशारातHint
ईंद्राधारHolder of Indra
ईरोमPleasant
ईंद्रबलStrength of Indra
ईश्वरियDivine
ईंधविजयVictory of Indra
ईरान्नLord Shiva
ईश्वरत्मनSoul of God
ईंद्रसेनIndra’s army
ईश्वरपालProtector of God
ईंद्रशक्तिPower of Indra
ईंद्रकेशLord Indra
ईंद्रबालStrong as Indra
ईश्वरीयजनDevotee of God
ईंद्रमुखFace of Indra
ईंद्रपालProtector of Indra
ईशांतराजKing of Peace
ईश्वरचंद्रBeloved of God
ईंद्रनेताLeader
ईंद्रजितConqueror
ईंद्राजयVictory of Indra
ईंद्रभूषणOrnament of Indra
ईंद्रमालाGarland of Indra
ईंद्रभूमिLand of Indra
ईंद्रश्रीGlory of Indra
ईंद्राननFace of Indra
ईंद्राराजKing of Indra
ईंद्रजीवनLife of Indra
ईंद्रधनुBow of Indra
ईंद्रजालNet of Indra
ईंद्रविजयVictory of Indra
ईंद्रकेतुFlag of Indra
ईंद्रजीवAlive like Indra
ईंद्रजालाBeautiful like Indra
ईश्वरGod
ईनायतKindness
ईरजाAspiration
ईक्षितDesired
ईलकवीरBrave
ईशितLord
ईरमित्रBeloved friend
ईशांतSun
ईश्वरेशLord of Gods
ईलक्यPurity
ईरितNoble
ईंद्रKing of Gods
ईनायातGift
ईशधनुषRainbow
ईक्षणVision
ई वरून मुलांची नावे
ईरमGarden
ईकत्रTogether
ईलीनBeautiful
ईशान्कMoon
ईकनाथLord of the Eye
ईंद्रजयConqueror
ईशांकLord Vishnu
ईलनTree
ईनायतीGracious
ईलियासProphet Elijah
ईलमYouth
ईलम्बरWearer of the sky

No.Keyword
1अ वरून मुलांची नावे
2आ वरून मुलांची नावे
3इ वरून मुलांची नावे
4ई वरून मुलांची नावे
5उ वरून मुलांची नावे
6ऊ वरून मुलांची नावे
7ए वरून मुलांची नावे
9ओ वरून मुलांची नावे
10औ वरून मुलांची नावे
11अं वरून मुलांची नावे
13क वरून मुलांची नावे
14ख वरून मुलांची नावे
15ग वरून मुलांची नावे
16घ वरून मुलांची नावे
18च वरून मुलांची नावे
19छ वरून मुलांची नावे
20ज वरून मुलांची नावे
21झ वरून मुलांची नावे
23ट वरून मुलांची नावे
24ठ वरून मुलांची नावे
25ड वरून मुलांची नावे
26ढ वरून मुलांची नावे
28त वरून मुलांची नावे
29थ वरून मुलांची नावे
30द वरून मुलांची नावे
31ध वरून मुलांची नावे
32न वरून मुलांची नावे
33प वरून मुलांची नावे
34फ वरून मुलांची नावे
35ब वरून मुलांची नावे
36भ वरून मुलांची नावे
37म वरून मुलांची नावे
38य वरून मुलांची नावे
39र वरून मुलांची नावे
40ल वरून मुलांची नावे
41व वरून मुलांची नावे
42श वरून मुलांची नावे
44स वरून मुलांची नावे
45ह वरून मुलांची नावे
46त्र वरून मुलांची नावे
47ज्ञ वरून मुलांची नावे
48ऋ वरून मुलांची नावे
49हृ वरून मुलांची नावे
50श्र वरून मुलांची नावे