स वरून मुलांची नावे S Varun Mulanchi Nave

आमच्या वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे जे “स वरून मुलांची नावे S Varun Mulanchi Nave” ला समर्पित आहे! “स” अक्षराने सुरू होणाऱ्या मराठी नावांचा आकर्षक संग्रह सादर करताना आम्हाला आनंद होत आहे. मुलाचे नाव ठेवणे हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे आणि आम्ही तुम्हाला सौंदर्य, अर्थ आणि सांस्कृतिक महत्त्व दर्शवणारे नाव शोधण्यात मदत करण्यासाठी आलो आहोत. आमचे व्यासपीठ महाराष्ट्राचा समृद्ध वारसा आणि परंपरा प्रतिबिंबित करण्यासाठी विचारपूर्वक निवडलेल्या नावांचा काळजीपूर्वक क्युरेट केलेला डेटाबेस देते. आमच्या विस्तृत संग्रहात जा, जिथे तुम्हाला कृपा, सामर्थ्य आणि विशिष्टता दर्शविणारी नावे सापडतील. तुम्ही तुमच्या मूल्यांशी सुसंगत असे नाव शोधणारे पालक असाल किंवा मराठी नामकरण प्रथांबद्दल आकर्षण असणारी एखादी व्यक्ती असो, आम्ही तुम्हाला “स वरून मुलांची नावे S Varun Mulanchi Nave ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍” तुमच्या मुलाची ओळख. “स” ने सुरू होणार्‍या नावांचे सौंदर्य आणि वैविध्य साजरे करत असताना, मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या या शोधात आम्हाला तुमचे मार्गदर्शक होऊ द्या.

स वरून मुलांची नावे S Varun Mulanchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
सचिनPure
सागरOcean
संजयVictorious
संदीपLight, Lamp
सुधाकरMoon, One with radiant light
सुभाषGood speech
सुषीलGood character
सुरेशLord of gods
सामर्थ्यStrength, Power
संदिपLight, Lamp
सहायHelper, Supporter
सुमेशLord of good wishes
सहदेवDivine brother
सुखदेवDivine happiness
सचेतAlert, Conscious
संभाजीName of a Maratha warrior king
सुशीलGood character
सुरमाPearl
सुधामPure
सखीराजKing of friends
संतोषSatisfaction
सुभाशGood governance
सावलारामLord Krishna
सद्गुरुTrue guru
समर्थCapable, Competent
सरजLotus
सहसBravery
सामर्थStrength, Power
सच्चितPure consciousness
समाधीDeep meditation
सुदामFriend of Lord Krishna
सुनीलDark blue
सौरभFragrance
सरोजLotus
सहाजEasy, Natural
सचित्तPure mind
सहजादPrince, Easy-going
सुधीरWise, Intelligent
साव्हाजीName of a Maratha warrior king
साहिलShore, Coast
सुमितGood friend
सचेतानConscious, Aware
सुखराजKing of happiness
सामर्थ्येशLord of strength
सुराजSun
सुरेंद्रLord of gods
सुखपालProtector of happiness
सरोजिनाथLord Brahma
सुधीराजKing of wisdom
सुरमन्युBrave as a god
संजीवFull of life
समीरGentle breeze
सहजानंदNatural bliss
सुरेश्वरLord of gods
सुखमणीJewel of happiness
सामर्थ्यसंपन्नFull of power and ability
सुन्दरBeautiful
साध्यPossible
सामीरGentle breeze
सुगणGood qualities
सौरभीFragrance
सुमधुरSweet, Melodious
सांजीवFull of life
सर्वेशLord of all
सुखानंदBlissful
सुरदासServant of the gods
साविताSun, Morning
सचिनेशLord of truth
सुमेधIntelligent, Wise
सुजातWell-born, Noble
सुनायनBeautiful eyes
सुगंधFragrance
सामीर्थ्यWealth, Success
सुखरामHappy, Pleasure
सुरमणीJewel of gods
संतोष्कुमारContented prince
सुधिरWise, Intelligent
सामर्थ्यशालीPowerful
सुनीतGood conduct
सुखमयFull of happiness
सर्वजितVictorious
संतोष्मयFull of contentment
सुमन्तWise, Intelligent
सुव्रतOne with good vows
सावित्र्यSun
सुनयनBeautiful eyes
सुगणेशLord of good qualities
सुमनGood mind, Flowers
सुधांशुMoon, Part of moon
सुरजेशLord of gods
सुखजBorn in happiness
संग्रामBattle, Struggle
समीरणMeditation, Remembrance
सच्चेतTrue consciousness
सुधीरात्माWise soul
सामर्थ्यशालीFull of power and ability
सुरजितVictorious
सुखप्रदGiver of happiness
सुनयनाBeautiful eyes
No.Keyword
1अ वरून मुलांची नावे
2आ वरून मुलांची नावे
3इ वरून मुलांची नावे
4ई वरून मुलांची नावे
5उ वरून मुलांची नावे
6ऊ वरून मुलांची नावे
7ए वरून मुलांची नावे
9ओ वरून मुलांची नावे
10औ वरून मुलांची नावे
11अं वरून मुलांची नावे
13क वरून मुलांची नावे
14ख वरून मुलांची नावे
15ग वरून मुलांची नावे
16घ वरून मुलांची नावे
18च वरून मुलांची नावे
19छ वरून मुलांची नावे
20ज वरून मुलांची नावे
21झ वरून मुलांची नावे
23ट वरून मुलांची नावे
24ठ वरून मुलांची नावे
25ड वरून मुलांची नावे
26ढ वरून मुलांची नावे
28त वरून मुलांची नावे
29थ वरून मुलांची नावे
30द वरून मुलांची नावे
31ध वरून मुलांची नावे
32न वरून मुलांची नावे
33प वरून मुलांची नावे
34फ वरून मुलांची नावे
35ब वरून मुलांची नावे
36भ वरून मुलांची नावे
37म वरून मुलांची नावे
38य वरून मुलांची नावे
39र वरून मुलांची नावे
40ल वरून मुलांची नावे
41व वरून मुलांची नावे
42श वरून मुलांची नावे
44स वरून मुलांची नावे
45ह वरून मुलांची नावे
46त्र वरून मुलांची नावे
47ज्ञ वरून मुलांची नावे
48ऋ वरून मुलांची नावे
49हृ वरून मुलांची नावे
50श्र वरून मुलांची नावे