Shiv Varun Mulanchi Nave शिव वरून मुलांची नावे

Shiv Varun Mulanchi Nave : आपल्या वेबसाइटला “शिव वरून मुलांची नावे” ह्या विषयावर समर्पित आहे! श्री शिवजी यांच्या अनुभवांना ध्यानात ठेवता आपल्याला मुलांच्या नावांची महत्वाची मूल्यवान ज्ञान मिळवणारा आहे हा वेबसाइट. आपल्या मुलांमध्ये त्यांच्या नावांची महिमा, अर्थ आणि प्रेरणा या सर्व गुणांची अद्वितीयता या संदेशांच्या माध्यमातून अनुभवा. आपल्याला शिवजीच्या आदर्शांनुसार स्वतंत्र आणि प्रेमाने मुलांना नावे देण्याची महत्त्वाची गरज आहे. या वेबसाइटच्या माध्यमातून, आपल्याला ज्ञान आणि प्रेरणा मिळवून, आपल्या मुलांना शिवजीच्या आदर्शांनुसार नावे देण्याची सामर्थ्या मिळेल. शिव वरून मुलांची नावे या विषयावर आपल्याला जोडण्याच्या जन्मेच्या वेळी आपल्या आवडीच्या मुलांना विचार करण्यास मदत करण्याचा प्रयत्न करतो

Shiv Varun Mulanchi Nave

Name (नाव)Meaning (अर्थ)
शिवांश (Shivansh)Portion of Lord Shiva
शिवेंद्र (Shivendra)King of Lords
शिवांग (Shivang)Body of Lord Shiva
शिवांभु (Shivambhu)Self-existent
शिवराज (Shivaraj)King of Shiva
शिवनाथ (Shivnath)Lord Shiva
शिवानंद (Shivanand)Bliss of Lord Shiva
शिवधर (Shivdhar)Holder of Lord Shiva
शिवगोपाल (Shivgopal)Protector of Lord Shiva
शिवाशिष्ट (Shivashisht)Blessing of Lord Shiva
शिवजीत (Shivjeet)Victory of Lord Shiva
शिवपाल (Shivpal)Protector of Lord Shiva
शिवराम (Shivram)Lord Rama
शिववर्मा (Shivvarma)Armor of Lord Shiva
शिवांगी (Shivangi)Half part of Lord Shiva
शिवांत (Shivant)Peace of Lord Shiva
शिवेश (Shivesh)Lord Shiva
शिवेंदु (Shivendu)Moon of Lord Shiva
शिवधरी (Shivdhari)One who bears Lord Shiva
शिवाजी (Shivaji)Brave and Divine
शिवनाथन (Shivnathan)Lord Shiva
शिवांशु (Shivanshu)Ray of Lord Shiva
शिवांक (Shivank)Mark of Lord Shiva
शिवांभव (Shivambhav)Source of Lord Shiva
शिवराजी (Shivaraji)King of Lord Shiva
शिवांवित (Shivavit)Known by Lord Shiva
शिवधन (Shivdhan)Wealth of Lord Shiva
शिवेश्वर (Shiveshwar)Lord Shiva
शिवांशिष्ट (Shivanshisht)Bestowed by Lord Shiva
शिवजीत (Shivjit)Conqueror of Lord Shiva
शिवालय (Shivalay)Temple of Lord Shiva
शिवराजन (Shivarajan)King of Lord Shiva
शिवचंद्र (Shivchandra)Moon of Lord Shiva
शिवांभूत (Shivambhoot)Form of Lord Shiva
शिवेंद्रनाथ (Shivendranath)Lord Shiva
शिवधी (Shivdhi)Power of Lord Shiva
शिवगिरी (Shivgiri)Hill of Lord Shiva
शिवाश्रय (Shivashray)Shelter of Lord Shiva
शिवजय (Shivjay)Victory of Lord Shiva
शिवप्रकाश (Shivprakash)Light of Lord Shiva
शिवाराम (Shivaram)Lord Rama
शिववीर (Shivveer)Brave as Lord Shiva
शिवांगनी (Shivangani)Goddess Parvati
शिवांतनु (Shivantanu)Devotee of Lord Shiva
शिवेंदुर्ग (Shivendurg)Lord Shiva and Goddess Durga
शिवध्वज (Shivdhvaj)Holy Flag of Lord Shiva
शिवेश्वरी (Shiveshwari)Goddess Parvati
शिवेंद्रपाल (Shivendrapal)Protector of Lord Shiva
शिवध्यान (Shivdhyan)Meditation of Lord Shiva
शिवानाथन (Shivanathan)Lord Shiva
शिवांशुमणि (Shivanshumani)Jewel of Lord Shiva
शिवांभिका (Shivambhika)Goddess Parvati
शिवरामी (Shivrami)Lord Rama
शिवेश्वरनाथ (Shiveshwarnath)Lord Shiva
शिवांगपाल (Shivangpal)Protector of Lord Shiva
शिवप्रताप (Shivpratap)Glory of Lord Shiva
शिवाराजी (Shivaraji)King of Lord Shiva
शिवचंद्रमौली (Shivchandramouli)Moon-Crowned Lord Shiva
शिवांभुज (Shivambhuj)One who has Lord Shiva’s Arm
शिवेंद्राज (Shivendraaj)King of Lord Shiva
शिवधर्म (Shivdharma)Religion of Lord Shiva
शिवगुरु (Shivguru)Spiritual Teacher
शिवांशुक (Shivanshuk)Ray of Lord Shiva
शिवांभुजी (Shivambhuji)Lord Shiva
शिवामृत (Shivamrit)Nectar of Lord Shiva
शिवजयी (Shivjayi)Victorious like Lord Shiva
शिवप्रभु (Shivprabhu)Lord Shiva
शिववीरज (Shivveeraj)King of Brave Warriors
शिवांगीराज (Shivangiraj)King of Lord Shiva
शिवांजनी (Shivanjani)Goddess Parvati
शिवांतर (Shivantar)Inner Peace of Lord Shiva
शिवेंद्रानी (Shivendrani)Queen of Lord Shiva
शिवधनुष (Shivdhanush)Bow of Lord Shiva
शिवेश्वरीनाथ (Shiveshwarinath)Lord Shiva
शिवांशीराज (Shivanshiraj)King of Lord Shiva
शिवज्योति (Shivjyoti)Light of Lord Shiva
शिवप्रेमी (Shivpremi)Lover of Lord Shiva
शिवारामी (Shivarami)Lord Rama
शिववीराज (Shivveeraj)King of Brave Warriors
शिवांगनिता (Shivangnita)Tune of Lord Shiva
शिवधीर (Shivdheer)Brave as Lord Shiva
शिवेंद्राधिप (Shivendradhip)King of Lord Shiva
शिवजयींद्र (Shivjayindra)Conqueror of Lord Shiva
शिवप्रकाशी (Shivprakashhi)Light of Lord Shiva
शिववीरांश (Shivveeransh)Part of Lord Shiva
शिवांजलि (Shivanjali)Offering to Lord Shiva
शिवांतरंग (Shivantarang)Melody of Lord Shiva
शिवेश्वरीनाथन (Shiveshwarinathan)Lord Shiva
शिवधर्मी (Shivdharmi)Follower of Lord Shiva
शिवगुरुंचा (Shivguruncha)Disciple of Lord Shiva
शिवांत्रे (Shivantre)Instrument of Lord Shiva
शिवेंद्राचार्य (Shivendracharya)Spiritual Teacher
शिवध्यानी (Shivdhyaani)Meditative like Lord Shiva
शिवगुप्त (Shivgupt)Protected by Lord Shiva
शिवांशुराज (Shivanshuraj)King of Lord Shiva
शिवरामींद्र (Shivramindra)Lord Rama
शिवांगिरीश (Shivangirish)Lord Shiva
शिवेंद्रांचा (Shivendrancha)Lord Shiva
शिवधीरज (Shivdheeraj)Brave like Lord Shiva
शिवांबिकेश (Shivambikesh)Lord Shiva
शिवप्रीत (Shivpreet)Love for Lord Shiva
शिवाराध्य (Shivaradhy)Worshipper of Lord Shiva
शिववीरसिंधु (Shivveersindhu)Ocean of Brave Warriors
शिवांगिनीराज (Shivanginiraj)Queen of Lord Shiva
शिवांशभूषण (Shivanshbhushan)Adornment of Lord Shiva
शिवजयाद्रि (Shivjayadri)Conqueror of Lord Shiva
शिवप्रकाशींद्र (Shivprakashindra)Light of Lord Shiva
शिववीरांशु (Shivveeranshu)Ray of Lord Shiva
शिवांजनेश (Shivanjanesh)Lord Shiva
शिवेंद्रांशु (Shivendranshu)Ray of Lord Shiva
शिवज्योतींद्र (Shivjyotindra)Light of Lord Shiva
शिवप्रमुख (Shivpramukh)Chief of Lord Shiva
शिवांजलींद्र (Shivanjalindra)Offering to Lord Shiva
शिवांशधारी (Shivanshdhari)Holder of Lord Shiva
शिवरामेंद्र (Shivramendra)Lord Rama
शिवांभुजाराज (Shivambhujaraj)King of Lord Shiva
शिवेंद्राध्य (Shivendradhya)Worshipper of Lord Shiva
शिवधीरंग (Shivdheerang)Brave like Lord Shiva
शिवांगिनीश (Shivanginish)Goddess Parvati
शिवांगपालक (Shivangapalak)Protector of Lord Shiva
शिवराज (Shivraj)King of Shiva
शिवशक्ति (Shivshakti)Power of Lord Shiva
शिवम् (Shivam)Auspicious; Lord Shiva
शिवकुमार (Shivkumar)Son of Lord Shiva
शिवहंस (Shivhans)Swan of Lord Shiva
शिवयुवराज (Shivyuvaraj)Young King of Shiva
शिवेन्दु (Shivendu)Moon of Lord Shiva
शिवजी (Shivji)Lord Shiva
शिवान्त (Shivant)Peaceful like Lord Shiva
शिवाधीश (Shivadheesh)Lord of Lord Shiva
शिवदत्त (Shivdatt)Gift of Lord Shiva
शिवकुंज (Shivkunj)Grove of Lord Shiva
शिवदीप (Shivdeep)Divine Light of Lord Shiva
शिवांतक (Shivantak)Destroyer of Lord Shiva
शिवकान्त (Shivkant)Beloved of Lord Shiva
शिवभक्त (Shivbhakt)Devotee of Lord Shiva
शिवप्रिय (Shivpriya)Beloved of Lord Shiva
शिवदीन (Shivdeen)Servant of Lord Shiva
शिवरामा (Shivrama)Lord Rama and Lord Shiva
शिवशंकर (Shivshankar)Lord Shiva
शिवायुध (Shivayudh)Weapon of Lord Shiva
शिवोत्तम (Shivottam)Best among Lords; Lord Shiva
शिवकर्ण (Shivkarn)Ears like Lord Shiva
शिवपाद (Shivpad)Feet of Lord Shiva
शिवभूषण (Shivbhooshan)Ornament of Lord Shiva
शिवोत्कर्ष (Shivotkarsh)Uplifter of Lord Shiva
शिवार्चित (Shivarchit)Worshipped by Lord Shiva
शिवमूर्ति (Shivamurti)Idol of Lord Shiva
शिवभू (Shivabhu)Creator of Lord Shiva
शिवगौर (Shivgaur)White like Lord Shiva
शिवसौरभ (Shivsaurabh)Fragrance of Lord Shiva
शिवरामदास (Shivramdas)Servant of Lord Shiva
शिवप्रियांश (Shivpriyansh)Beloved Part of Lord Shiva
शिवसौरभी (Shivsaurabhi)Fragrance of Lord Shiva
शिववल्लभ (Shivvallabh)Beloved of Lord Shiva
शिवानंदन (Shivanandan)Bliss of Lord Shiva
शिवगीत (Shivgeet)Song of Lord Shiva
शिवमुर्तिरूप (Shivmurtiroop)Embodiment of Lord Shiva
शिवकर्म (Shivkarm)Creator like Lord Shiva
शिवकल्प (Shivkalp)Imagination of Lord Shiva
शिवतत्त्व (Shivtattva)Essence of Lord Shiva
शिवदास (Shivdas)Servant of Lord Shiva
शिवरामकृष्ण (Shivramkrishna)Lord Rama and Lord Krishna
शिवदिनेश (Shivdinesh)Lord of the Day; Lord Shiva
शिवराजेश (Shivarajesh)King of Lord Shiva
शिवेश्वरा (Shiveshwara)Lord Shiva
शिवासंग (Shivasang)Company of Lord Shiva
शिवभारत (Shivbharat)Devotee of Lord Shiva
शिवोपासक (Shivopasak)Worshipper of Lord Shiva
शिवमानस (Shivmanas)Mind of Lord Shiva
शिवराजानंद (Shivarajanand)Blissful King of Lord Shiva
शिवपुष्प (Shivpushp)Flower of Lord Shiva
शिवरामानंद (Shivramanand)Blissful Lord Rama
शिवप्रियकर (Shivpriyakar)Pleasing to Lord Shiva
शिवरत्न (Shivratna)Gem of Lord Shiva
शिवदुलार (Shivdular)Beloved of Lord Shiva
शिवदेव (Shivdev)God of Lord Shiva
शिवज्ञान (Shivgyan)Knowledge of Lord Shiva
शिवमोह (Shivmoh)Infatuated with Lord Shiva
शिवदेवेंद्र (Shivdevendra)Lord of Lord Shiva
शिवकान्ती (Shivkanti)Light of Lord Shiva
शिवकीर्ति (Shivkirti)Fame of Lord Shiva
शिवचन्द्र (Shivchandra)Moon of Lord Shiva
शिवाधिप (Shivadhip)Lord of Lord Shiva
शिवसुरेश (Shivsuresh)Lord of Demons; Lord Shiva
शिवरंजिनी (Shivranjini)Colorful like Lord Shiva
शिवशिला (Shivshila)Sacred Stone of Lord Shiva
शिवचेतन (Shivchetan)Consciousness of Lord Shiva
शिवेंद्रसिंह (Shivendrasingh)Lion of Lord Shiva
शिवरूपी (Shivroopi)Embodiment of Lord Shiva
शिवश्रेष्ठ (Shivshreshth)Excellent or Best among all
शिवयाश (Shivyaash)Fame of Lord Shiva
शिवदीप्त (Shivdipt)Radiant like Lord Shiva
शिवचिन्तक (Shivchintak)Contemplator of Lord Shiva
शिवगोप (Shivgop)Protector of Lord Shiva
शिवप्रियंक (Shivpriyank)Beloved of Lord Shiva
शिवदर्श (Shivdarsh)Vision of Lord Shiva
शिवार्चक (Shivarchak)Worshipper of Lord Shiva
शिवोजस (Shivojas)Power of Lord Shiva
शिवकार (Shivkar)Creator like Lord Shiva
शिववाच्य (Shivvachya)Spoken by Lord Shiva
शिवाधिराज (Shivadhiraj)Supreme King of Lord Shiva
शिववृत्त (Shivvritta)Story of Lord Shiva
शिवचेतना (Shivchetana)Consciousness of Lord Shiva
शिवप्रियांक (Shivpriyank)Beloved Part of Lord Shiva
शिवद्वीप (Shivdweep)Island of Lord Shiva
शिवान्वित (Shivanvit)Endowed with Lord Shiva
शिवभास्कर (Shivbhaskar)Sun of Lord Shiva
शिवरत्नक (Shivratnak)Jewel of Lord Shiva
शिवप्रियांशु (Shivpriyanshu)Ray of Lord Shiva
शिवज्ञानी (Shivgyani)Knower of Lord Shiva
शिवमय (Shivmay)Full of Lord Shiva
शिवान्वय (Shivanvay)Originated from Lord Shiva
शिवलीला (Shivleela)Divine Play of Lord Shiva
शिवाराधक (Shivaradhak)Devotee of Lord Shiva
शिवदेवानंद (Shivdevanand)Bliss of Lord Shiva
Shiv Varun Mulanchi Nave
शिवरक्षक (Shivrakshak)Protector of Lord Shiva
शिवानंदित (Shivanandit)Delighted by Lord Shiva
शिवशिखर (Shivshikhar)Summit of Lord Shiva
शिवमणि (Shivmani)Gem of Lord Shiva
शिवमयांश (Shivmayansh)Part of Lord Shiva
शिवराध्यक (Shivaradhyak)Worthy of Worship like Lord Shiva
शिवमुद्रा (Shivmudra)Hand Gesture of Lord Shiva
शिवज्वाला (Shivjwala)Flame of Lord Shiva
शिवप्रदीप (Shivpradeep)Bestower of Light; Lord Shiva
शिवकल्याण (Shivkalyan)Auspiciousness of Lord Shiva
शिवाव्याली (Shivyali)Companion of Lord Shiva
शिवाद्युति (Shivadyuti)Radiance of Lord Shiva
शिवविश्वास (Shivvishwas)Faith in Lord Shiva
शिवदीक्षित (Shivdikshit)Initiated by Lord Shiva
शिवगुणवान (Shivgunvan)Possessing Lord Shiva’s Virtues
शिवतत्त्वक (Shivtattvak)Essence of Lord Shiva
शिवभक्ति (Shivbhakti)Devotion to Lord Shiva
शिवासाधन (Shivasadhan)Means to attain Lord Shiva
Shiv Varun Mulanchi Nave
शिवदूत (Shivdoot)Messenger of Lord Shiva
शिवदीक्षा (Shivdiksha)Initiation by Lord Shiva
शिवार्पण (Shivarpan)Offering to Lord Shiva
शिवचरण (Shivcharan)Feet of Lord Shiva
शिवजागृत (Shivjagrit)Awake or Alert like Lord Shiva
शिवध्येय (Shivadhyey)Aimed at Lord Shiva
शिवोत्सव (Shivotsav)Festival of Lord Shiva
No.Keyword
1अ वरून मुलांची नावे
2आ वरून मुलांची नावे
3इ वरून मुलांची नावे
4ई वरून मुलांची नावे
5उ वरून मुलांची नावे
6ऊ वरून मुलांची नावे
7ए वरून मुलांची नावे
9ओ वरून मुलांची नावे
10औ वरून मुलांची नावे
11अं वरून मुलांची नावे
13क वरून मुलांची नावे
14ख वरून मुलांची नावे
15ग वरून मुलांची नावे
16घ वरून मुलांची नावे
18च वरून मुलांची नावे
19छ वरून मुलांची नावे
20ज वरून मुलांची नावे
21झ वरून मुलांची नावे
23ट वरून मुलांची नावे
24ठ वरून मुलांची नावे
25ड वरून मुलांची नावे
26ढ वरून मुलांची नावे
28त वरून मुलांची नावे
29थ वरून मुलांची नावे
30द वरून मुलांची नावे
31ध वरून मुलांची नावे
32न वरून मुलांची नावे
33प वरून मुलांची नावे
34फ वरून मुलांची नावे
35ब वरून मुलांची नावे
36भ वरून मुलांची नावे
37म वरून मुलांची नावे
38य वरून मुलांची नावे
39र वरून मुलांची नावे
40ल वरून मुलांची नावे
41व वरून मुलांची नावे
42श वरून मुलांची नावे
44स वरून मुलांची नावे
45ह वरून मुलांची नावे
46त्र वरून मुलांची नावे
47ज्ञ वरून मुलांची नावे
48ऋ वरून मुलांची नावे
49हृ वरून मुलांची नावे
50श्र वरून मुलांची नावे
Shiv Varun Mulanchi Nave